Pręcikowo-kulkowe modele "atomów w molekule" do budowy modeli cząsteczek związków chemicznych, pierwiastków chemicznych, sieci kryształów i wielościanów koordynacyjnych

Elementy strukturalne do obrazowania kształtów, geometrii, budowy przestrzennej cząsteczek (molekuł) związków chemicznych i pierwiastków chemicznych, podstawowych typów sieci kryształów i wielościanów koordynacyjnych. Modele pręcikowo-kulkowe, kulkowo-pręcikowe przedstawiają podstawowe typy geometrii cząsteczek oraz podstawowe typy wiązań chemicznych.

Pokaż obraz tła

Strona bez obrazu w tle

Strona plus obraz w tle

Modele atomów w molekule do budowy modeli cząsteczek związków chemicznych

Modele chemiczne kształtów, geometrii, budowy przestrzennej cząsteczek (molekuł) związków chemicznych i pierwiastków chemicznych, podstawowych typów sieci kryształów i wielościanów koordynacyjnych. Modele pręcikowo-kulkowe, kulkowo-pręcikowe przedstawiają podstawowe typy geometrii cząsteczek oraz podstawowe typy wiązań chemicznych. "Atomy" dostępne oddzielnie przedstawiono poniżej w tabeli. Cena, wzornictwo mogą ulec zmianie.,

podstawowe typy wiązań chemicznych i ich reprezentacja modelowa

Podstawowe typy wiązań chemicznych i ich reprezentacja modelowa →

Kształty cząsteczek - modele pręcikowo-kulkowe a geometria i kształt cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych


Kulkowo-pręcikowe modele " atomów w molekule " do nauczania chemii dostępne są jako uzupełnienia zestawów " modeli atomów " do budowy modeli cząsteczek pierwiastków, modeli cząsteczek związków chemicznych, modeli wybranych komórek elementarnych sieci kryształów i fullerenu. Wykonane są z kolorowych plastikowych kulek z zatopionymi w nich pręcikami metalowymi (z wyj. H oraz niektórych elementów stosowanych do budowy sieci kryształów, ich komórek i fullerenu). Pręciki wyprowadzone są w kierunkach, w których mogą być tworzone wiązania chemiczne. Pręciki symbolizują zatem wiązalność a ich przestrzenny rozkład odzwierciedla geometrię. Tym samym kulki mogą reprezentować "atomy w molekule (w cząsteczce)" (oczywiście w ramach zastosowanego przybliżenia). Ponadto zróżnicowano promienie kulek. W dużym przybliżeniu możemy mówić, że są one są "proporcjonalne do promieni kowalencyjnych atomów". Poszczególne elementy reprezentujące "atomy w molekule" możemy łączyć ze sobą za pomocą elastycznych łączników (polipropylenowych lub polietylenowych, w zależności od potrzeb) tworząc tym samym modele chemiczne.

Zestawienie dostępnych " modeli atomów " do budowy modeli cząsteczek

elementy strukturalne, modele "atomów w molekule" do budowy modeli cząsteczek pierwiastków, związków chemicznych i komórek elementarnych sieci kryształów, typ pręcikowo-kulkowe, kod kolorów dla oznaczeń atomów zgodny z przyjętym w Polsce
atom wodoru, H wodór w:
zastosowanie wszechstronne
1 opakowanie=50sztuk
lit lit, litowce, metale I w:
Li2, LiH, LiF, LiCl, LiOH
1 opakowanie=5sztuk
beryl

beryl, berylowce, metale II w:
BeF2, BeCl2, Be(CH3)2
1 opakowanie=5sztuk

bor bor, metale III, metaloid bor w:
BF3, H3BO3
1 opakowanie=5sztuk
bor 4 bor, metale III w:
H3BPH3
1 opakowanie=5sztuk
atom węgla, C węgiel w:
alkany, diament, wiązania wielokrotne "zgięte" CO2, CS2, CCl4,CH4, CO2, CHCl3, HCN, ClCN
1 opakowanie=10sztuk
węgiel 5 węgiel w:
alkeny, grafit, wiązania σ π
1 opakowanie=10sztuk
węgiel 6 węgiel w:
alkiny, wiązania σ π
1 opakowanie=10sztuk
atom azotu, N azot w:
alkilo-, metylo-, hydroksyloaminy
N2, NH3, ClCN, HCN
1 opakowanie=10sztuk
atom azotu, N azot w:
nitrozwiązki, wiązania podwójne "zgięte"
HNO3, [NO3]-1, grupa NO2
1 opakowanie=10sztuk
atom tlenu, O tlen w:
alkoholach, pochodnych nadtlenku wodoru, O2, H2O, H2O2, HOCl, H2SO4, HNO3, H4SiO4, H3PO4, MgO, CaO, Ca(OH)2, NaOH, AL2O3, P4O10, (P2O5)
1 opakowanie=10sztuk
fluor F fluor, fluorowce w:
F2, S2F2, S2F10, HF, LiF
1 opakowanie=10sztuk
atom sodu, Na sód w:
NaCl, NaF
1 opakowanie=5sztuk
atom magnezu, Mg magnez, metale II w:
MgF2, MgO, CaO, BaO, CaCO3
1 opakowanie=5sztuk
atom magnezu, Mg magnez w:
MgCl2, Mg[CH2C(CH3)3]2
1 opakowanie=5sztuk
atom glinu, Al glin, metale III w:
AlCl3, AlF3, Al2O3, Fe2O3
1 opakowanie=5sztuk
krzem Si krzem w:
SiO2, SiH4, SiCl4, H4SiO4, [SiO4]-1
1 opakowanie=5sztuk
fpsfpr P4 fosfor w:
P4O10, (P2O5)
1 opakowanie=5sztuk
fpsfpr P5 fosfor w:
PCl5, H3PO4
1 opakowanie=5sztuk
siarka S2 siarka w:
S8, H2S, CS2, Cu2S, FeS, SCl2, S2Cl2, S2F2, (F-S-S-F)
1 opakowanie=10sztuk
atom siarki, S siarka w:
SCl4, S2F2, grupa F2S2
1 opakowanie=5sztuk
atom siarki, S siarka w:
SF6, SO3, H2SO4, S2F10, grupa SONH
1 opakowanie=5sztuk
atom chloru, Cl chlor w:
NaCl, KCl, Cl2, CCl4, ClCN, SCl2, S2Cl2, SiCl4, PCl5
1 opakowanie=5sztuk
atom miedzi, Cu miedź, metale I w:
Cu2S
1 opakowanie=5sztuk
atom miedzi, Cu miedź, metale II w:
CuF2, CuCl2
1 opakowanie=5sztuk
płat orbitalu p płat orbitalu p
wiązania π
1 opakowanie=10sztuk
płat orbitalu p płat orbitalu p
wiązania π
1 opakowanie=10sztuk
łącznik płatów orbitalu płącznik płatów orbitalu p
wiązania π
pokazano schemat łączenia
1 opakowanie=10sztuk
wiązania pojedyncze łącznik σ, oznaczenie B-1-20, 1 opakowanie = 50sztuk, wiązania pojedyncze z H, ok. 110pm, H2O, NH3, CH4, inne wiązania (pojedyncze) ok. 130pm, BF3
wiązania pojedyncze łącznik σ, oznaczenie B-1-25, 1 opakowanie = 50sztuk, wiązania pojedyncze z H, ok. 150pm, PH3, SiH4, H2S, inne wiązania (pojedyncze) ok. 165pm, CuF2, BCl
wiązania pojedyncze łącznik σ, ozn. B-1-35, 1 opakowanie = 50sztuk, wiązania pojedyncze z H, ok. 190pm, NaH, inne wiązania (pojedyncze) ok. 205pm, Cl2, NaF, CuCl2, SiCl4
wiązania pojedyncze łącznik σ, oznaczenie B-1-45, 20 sztuk, wiązania (pojedyncze) ok. 245pm, SiI4     
wiązania pojedyncze łącznik σ, oznaczenie B-1-55, 1 opakowanie = 50sztuk, wiązania (pojedyncze) ok. 285pm, I2, Na2, CsCl
łącznik pi łącznik elastyczny, oznaczenie B-2-35, 1 opakowanie = 50sztuk, wiązania wielokrotne "zgięte" ok. 120pm,
wiązania chemiczne zgięte
wiązania chemiczne zgięte łącznik elastyczny, oznaczenie B-2-60,
1opakowanie = 50sztuk
wiązania wielokrotne "zgięte" ok. 180pm
wiązania chemiczne zgięte
wiązania chemiczne łącznik, oznaczenie B-0-150, 1 opakowanie = 50sztuk
łącznik uniwersalny do przycinania wg potrzeb użytkownika
* dostarczane w woreczkach strunowych, ** rzeczywiste kolory mogą różnić się od edytowanych na ekranie, *** opakowania mogą ulec zmianie