strona 10 »

Wykorzystanie modeli do rozwiązywania problemów chemicznych
- utlenianie alkoholu etylowego w powietrzu

Problem: jakim zmianom ulega pod działaniem powietrza alkohol etylowy w napojach alkoholowych?
Rozwiązanie: przedstawiamy przebieg reakcji budując odpowiednie modele substratów i produktów.

Utlenianie alkoholu etylowego w powietrzu - modele substratów reakcji

Rys. 22a. Utlenianie alkoholu etylowego w powietrzu - modele substratów reakcji.

Rys. 22b. Modele fazy pośredniej reakcji utleniania alkoholu etylowego w powietrzu.

Modele fazy pośredniej reakcji utleniania alkoholu etylowego w powietrzu
Modele produktów reakcji utleniania alkoholu etylowego w powietrzu: model cząsteczki kwasu octowego CH3COOH oraz cząsteczki wody H2O

Rys. 22c. Modele produktów reakcji utleniania alkoholu etylowego w powietrzu:
model cząsteczki kwasu octowego CH3COOH oraz cząsteczki wody H2O