strona 13 »

Modele sieci kryształów

Cząsteczki szeregu substancji zawierają większą liczbę atomów czy jonów niżby wynikało to na podstawie wzoru stechiometrycznego. Związki takie mogą tworzyć łańcuchy (porównaj przykład 3b - polimeryzacja etylenu), warstwy czy struktury trójwymiarowe. W szczególności dotyczy to struktur ciał stałych. W tym przypadku rzeczywistą strukturę określa sposób zabudowy komórki elementarnej, najmniejszej powtarzalnej w przestrzeni "cząsteczki" substancji. Doskonały wgląd w strukturę ciała stałego, szczególnie dla celów dydaktycznych, daje jednakże fragment sieci krystalicznej o wymiarach
ok. 2a x 2b x 2c (w jednostkach sieci).

Poniżej przedstawiono modele fragmentów wybranych sieci: diamentu i lodu zwykłego.

Fragment sieci krystalicznej diamentu Fragment sieci krystalicznej lodu zwykłego

Rys. 29. Fragment sieci krystalicznej diamentu
(także - rozmieszczenie atomów w cząsteczce adamantanu C10H16). Struktura diamentu zorientowana jest tak, że jedna z osi trójkrotnych ma kierunek pionowy (patrz model sieci diamentu M&C Lab). Model taki ujawnia nakładanie się warstw "o cykloheksanowej strukturze krzesełkowej".

Rys. 30. Model fragmentu sieci krystalicznej b-H2O (lód zwykły).

Szczegóły budowy pozostałych podstawowych sieci krystalicznych widoczne są na modelach M&C Lab, które dostarczane są w postaci zmontowanej, dlatego nie będą tutaj przedstawiane.