Pokaż obraz tła

Strona bez obrazu w tle

Strona plus obraz w tle

Zestaw do doświadczeń z mechaniki. Zestaw do doświadczeń uczniowskich, do ćwiczeń

Zestaw do nauczania podstawowych zasad mechaniki na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pozwala na wykonanie szeregu doświadczeń: badanie różnego rodzaju ruchów, tarcia, cechowania, zasad dynamiki, pomiar sił, prawo Archimedesa. Ceny oraz parametry techniczne mogą ulec zmianie. , sygn. news 2012-11-01b

Zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki

Doskonały zestaw do nauczania podstawowych zasad mechaniki na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pozwala na wykonanie szeregu doświadczeń: badanie różnego rodzaju ruchów, tarcia, cechowania, zasad dynamiki, pomiar sił, prawo Archimedesa itp.

Zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki

Zestaw zawierający pomoce dydaktyczne, składa się z elementów, które montuje się ze sobą i w ten sposób powstają układy doświadczalne. Bardzo bogato wyposażony zestaw umożliwia wykonanie 25 opisanych w instrukcji ćwiczeń. Szczególnie interesujące są ćwiczenia z różnymi rodzajami ruchów z równoczesnym zapisem tych ruchów przez chronograf.

Do zestawu dołączona jest instrukcja. Opis zawiera zwięzłe propozycje ćwiczeń uczniowskich z fotografiami wyjaśniającymi sposób zestawienia układów doświadczalnych. Autorzy zestawu pozostawiają twórczej działalności i inwencji nauczycieli i uczniów metodyczne ujęcie tych zagadnień w procesie realizacji autorskich programów nauczania, a dla tych nauczycieli, którzy realizują programy minimum w szkołach, materiał przedstawiony w opracowaniu jest wystarczająco czytelny i wyczerpujący zakres materiału nauczania. Zestaw jest przeznaczony do wykonywania doświadczeń z mechaniki na stolikach uczniowskich. Skład zestawu pozwala na realizację programu fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Pomoce dydaktyczne wchodzące w skład zestawu przedstawiono poniżej:

Zestaw do doświadczeń z mechaniki
 • Podstawa- 1 szt.
 • Uchwyt do podstawy - 1 szt.
 • Sprężyna - 2 szt.
 • Uchwyt z haczykiem - 4 szt.
 • Pręt - 6 szt.
 • Łącznik krzyżowy - 3 szt.
 • Przymiar - 2 szt.
 • Belka z otworami
  i uchwytem blokującym - 1 szt.
 • Wskazówka - 1szt.
 • Pręt krótki o zmiennej średnicy - 2 szt.
 • Klocek - 1 szt.
 • Obciążniki do klocka - 2 szt.
 • Figury płaskie - 2 szt.
 • Bryła drewniana z drutem - 1 szt.
 • Obciążniki na pręcie - 1 szt.
 • Obciążniki z podstawą - 1 szt.
 • Wózek - 1 szt.
 • Rynienka - 1 szt.
 • Blok z haczykiem - 2 szt.
 • Naczynie do prawa Archimedesa - 1 szt.
 • Klocek do naczynia - 3 szt.
 • Naczynie z odpływem - 1 szt.
 • Klocek - 3 szt.
 • Bryła niekształtna - 1 szt.
 • Kulka z haczykiem - 3 szt.
 • Siłomierz - 2 szt.
 • Pion - 1 szt.
 • Haczyk - 6 szt.
 • Szalka - 2 szt.
 • Chronograf - 1 szt.
 • Kółko do rynienki - 1 szt.
 • Szpulka - 1 szt.

Wymiary: 360x260x85mm, ciężar 6,80 kg

Cena: 2 565,78 zł, (netto: 2 086,00 zł)

Ceny oraz parametry techniczne mogą ulec zmianie.
, sygn. news 2012-11-01b