Cząsteczki chiralne - węgiel asymetryczny. Animacje 3D.

Przejdź do wszystkich komunikatów »    
uwaga: funkcja REPLAY jest teraz wyłączona

25 Feb 2007,
Animacje 3D: cząsteczki chiralne, węgiel asymetryczny.

Przedstawiamy animacje 3D, których celem jest wprowadzenie pojęć chiralności cząsteczek i węgla asymetrycznego. Niniejszym reaktywujemy animacje 3D na naszej W3 i po dodatkowych korektach będziemy je sukcesywnie przywracać. Prezentowane animacje 3D stwarzają wygodną podstawę do przeprowadzenia odpowiednich doświadczeń z wykorzystaniem kulkowo-pręcikowych modeli M&C lab. Animacje 3D możesz wyświetlić z tej strony jak też możesz przejść do subwitryny modele chemiczne M&C Lab.


Cząsteczki chiralne - węgiel asymetryczny - animacje 3D


CH4 CH4
Animacje 1-2, wyświetlany podgląd, .GIF, 2x (100x75 pikseli), 16KB + 17KB,

Animacje 1-2, .AVI, 2x (300x225 pikseli), 185KB + 107KB

Uwaga: opisy odnoszą się do animacji w formacie .AVI wyświetlanych w nowym oknie.

Animacja 1.
Animacja przedstawia kulę centralną (C) otoczoną tetraedrycznie czterema ligandami (H). Tak zbudowany obiekt może reprezentować cząsteczkę metanu CH4. Uruchamiając animację możemy zobaczyć cząsteczkę z innej strony.
Będziemy mówić "układ w stanie początkowym" jeżeli suwak znajduje się po lewej stronie ekranu, oraz "układ w stanie końcowym" jeżeli suwak znajduje się po stronie prawej ekranu
Porównując stan początkowy i stan końcowy cząsteczki stwierdzamy, że są one identyczne w następującym sensie: gdyby obserwator nie wiedział, że cząsteczka została obrócona, gdyby widział tylko stany początkowy i końcowy, to nie potrafiłby stwierdzić, czy taki obrót miał miejsce czy nie.

Animacja 2.
Stan początkowy cząsteczki jest identyczny jak stan końcowy cząsteczki przedstawionej w animacji 1.
W dowolnie wybranej parze atomów wodoru dokonujemy wymiany atomów. Jak widać stan końcowy cząsteczki jest identyczny z jej stanem początkowym w takim samym znaczeniu jak powiedziano to dla animacji 1.
Uwaga: nie jest przedmiotem naszych badań czy tego typu przejścia w istocie mają miejsce. Nie wykluczone, że do tego problemu jeszcze wrócimy.


CH3Cl CH3Cl
Animacje 3-4 widoczny podgląd, .GIF, 2x (100x75 pikseli), 32KB + 31KB,

Animacje 3-4, .AVI, 2x (300x225 pikseli), 195KB + 193KB

Uwaga: opisy odnoszą się do animacji w formacie .AVI wyświetlanych w nowym oknie.

Animacja 3.
Animacja przedstawia kulę centralną (C) otoczoną tetraedrycznie czterema ligandami, przy czym tylko trzy z nich są identyczne. Tak zbudowany obiekt może reprezentować cząsteczkę chlorometanu CH3Cl.
Dokonując obrotu o kąt 3600 stwierdzamy, że stany początkowy i końcowy są tożsame. Wróć do animacji 1 i zobacz, o jaki kąt musieliśmy obrócić cząsteczkę metanu ?

Animacja 4.
Stan początkowy cząsteczki jak w animacji 3.
Faza I - zamieniamy położenia atomów H i Cl.
Faza II - obracamy cząsteczkę o kąt 1800
Porównując stany końcowe cząsteczek przedstawionych w animacjach 3 i 4 stwierdzamy, że przedstawiona transpozycja ligandów nie tworzy różnych cząsteczek.


CH2FCl CH2FCl
Animacje 5-6 widoczny podgląd, .GIF, 2x (182x75 pikseli), 28KB + 55KB,

Animacje 5-6, .AVI, 2x (600x247 pikseli), 176KB + 422KB

Uwaga: opisy odnoszą się do animacji w formacie .AVI wyświetlanych w nowym oknie.

Animacja 5.
Na obrazkach przedstawiono dwie identyczne cząsteczki chlorometanu. Możesz się o tym przekanać, wykonując doświadczenia jak powyżej. Oczywiście, twierdzenie to usprawiedliwione jest tym, że badamy cząsteczki swobodne. Umieszczona pomiędzy nimi przegroda informuje nas o tym, że między sobą cząsteczki te też nie oddziaływują.
W każdej z cząsteczek wymienimy teraz po jednym atomie wodoru i zastąpimy je atomem np. fluoru. Stan końcowy przedstawia zatem dwie cząsteczki fluorochlorometanu. Czy są one równoważne przekonamy się obserwując animację 6.

Animacja 6.
Obracając nasze cząsteczki odpowiednio wokół osi Z,Y i X widzimy bez trudu, że możemy je nałożyć na siebie. Oznacza to, że są one identyczne. Przypomnij sobie, że w animacji 5 pozornie różne atomy wodoru zastąpiliśmy atomami fluoru.


CHFClBr CHFClBr
Animacje 7-8 widoczny podgląd, .GIF, 2x (182x75 pikseli), 34KB + 190KB,

Animacje 7-8, .AVI, 2x (600x247 pikseli), 200KB + 1308KB

Uwaga: opisy odnoszą się do animacji w formacie .AVI wyświetlanych w nowym oknie.

Animacja 7.
Na obrazku w stanie początkowym widzimy dwie cząsteczki fluorochlorometanu. Jak widać są one pod każdym względem identyczne. Także ich orientacja w przestrzeni jest zachowana. Podstawmy teraz atom z lewej strony cząsteczki znajdującej się polewej stronie ekranu innym atomem, np. atomem bromu. Jednocześnie atom wodoru z prawej cząsteczki znajdującej się w prawej klatce obrazka też zamienimy atomem bromu. Uruchom animację 7. Cały czas stawiamy ten sam problem: czy po takiej zamianie nasze nowe cząsteczki są identyczne ?

Animacja 8.
Niestety ! nie potrafimy stworzyć animacji, która uwzględniłaby jakieś obroty czy przesunięcia w wyniku których, pokazalibyśmy, że cząsteczki dają się na siebie nałożyć. Spóbujmy zatem inaczej.
Faza I: obracaj suwakiem cząsteczkę z prawej strony ekranu do momentu, gdy złota przegroda wysunie się do góry, ale nie będzie się jeszcze rozszerzać.
Aby lepiej przyjrzeć się naszym cząsteczkom obróćmy cały układ wokół osi Z - przesuwaj suwak dalej w prawo.
Faza II: pomiędzy cząsteczki wsuwana jest odbijająca folia (lustro). Czy widzisz , że odbicie w lustrze i znajdująca się za nim "prawa" cząsteczka pokrywają się !
Faza III: aby lepiej zobaczyć nakrywanie się cząsteczki "prawej" z lustrzanym odbiciem cząsteczki "lewej" w końcowej fazie animacji 8 zwiększamy do 100% transparentność naszego zwierciadła. Gdybyś nie wiedział, że zwiększyliśmy transparentność i gdybyś założył, że tylko zmieniliśmy barwę naszego lustra tak aby pokrywała się z kolorem tła, to nie potrafiłbyś odpowiedzieć na pytanie: czy cząsteczka widoczna z prawej strony ekranu to ta prawdziwa "prawa" cząsteczka czy też lustrzane odbicie cząsteczki "lewej"!.
I to własnie jest istotą chiralności.