Zestaw do badania wody - wstęp i skład zestawu

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

01 July 2007,
Zestaw do badania wody - wstęp i skład zestawu.


Zestaw do badania wody - wstęp część 1: woda.


Istnieją cztery główne kategorie zanieczyszczeń i każda z nich ma odmienny, bezpośredni bądź pośredni wpływ na środowisko.
Zanieczyszczenia organiczne pochodzą z rozkładu organizmów roślinnych lub zwierzęcych. Źdźbła trawy, liście, ścieki kanalizacyjne są przykładem zanieczyszczeń organicznych. Kiedy w strumieniu znajduje się zbyt dużo materii organicznej, jej rozkład przez mikroorganizmy powoduje duże biochemiczne zapotrzebowanie na tlen. Wysokie zużycie tlenu sprawia, że w wodzie mogą przetrwać tylko te organizmy, które są odporne na niski poziom natlenienia wody, np. muchówki.
Zanieczyszczenia nieorganiczne składają się z zawieszonych i rozpuszczonych ciał stałych, jak szlam, sole i różne materiały naniesione do strumienia z ulic czy pól. Zanieczyszczenia te powodują wzrost zmętnienia i wzrost temperatury wody w wyniku absorpcji energii słonecznej przez zawiesiny ciał stałych. Osady tak mogą zmienić środowisko w strumieniu, że uniemożliwiają życie.
Zanieczyszczenia toksyczne, to w większości metale ciężkie (retęć, chrom) oraz związki chemiczne, które niosą śmierć organizmom żywym, lub przy mniejszym stężeniu zanieczyszczeń, zakłócają ich normalne procesy biologiczne. Powstają one w procesach produkcyjnych jako ścieki. W dodatku, pewne produkty gospodarstwa domowego, jak np. środki wybielające i detergenty zawierają duże ilości szkodliwych związków chemicznych; one też dostają się w dużych stężeniach do strumieni.
Zanieczyszczenia termiczne, to "ciepło odpadowe". Wody jezior i rzek są wykorzystywane do chłodzenia różnych procesów i urządzeń przemysłowych, a następnie odprowadzane jako znacznie cieplejsze do lokalnych rzek. Taka woda nie jest uznana jako zanieczyszczenie, dopóki nie chodzi o znaczące zmiany temperatury. Małe strumienie są mniej odporne na "ciepło odpadowe" niż duże rzeki. Wzrost temperatury wody powoduje zmniejszenie zdolności wody do zatrzymywania tlenu, atym samym powoduje zmianę warunków życia organizmów dennych. Wpływa to również na metabolizm zmiennocieplnych zwierząt żyjących w wodzie, np. ryb i płazów.

Jakość wód systemu rzecznego zależy od wielu czynników. Ponieważ stan wody w rzekach zmienia się cyklicznie, więc tylko okresowe pomiary jej jakości umożliwiają ustalenie ogólnych tendencji zmian. Ważne jest ustalenie do jakich celów woda może być wykorzystywana bezpiecznie, a kiedy jest to niemożliwe.


W zależności od potrzeb, wodę wykorzystuje się:


Więcej na ten temat - w instrukcji do zestawu.
Do celów badania wody w warunkach szkoły przygotowano zestaw do badania wody, którego skład przedstawiamy poniżej.
Zobacz także ofertę handlową "zestawu do badania wody, gleby i powietrza".


Zestaw do badania wody - skład zestawu.