Doświadczenia z wykorzystaniem zestawu do badania gleby.

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

25 June 2007,
Zestaw do badania gleby - doświadczenia przykladowe.


Opisany w poprzednim komunikacie zestaw do badania gleby można wykorzystać w wielu przewidzianych programem nauczania doświadczeniach. Poniżej wymienimy 16 takich doświadczeń, a w dalszej części zaprezentujemy wybrane doświadczenia.


Doświadczenia z wykorzystaniem zestawu do badania gleby.


Wybrane doświadczenia z wykorzystaniem zestawu do badania gleby.


Rozkład wielkości ziaren w glebie

W doświadczeniu wykorzystujemy sit o średnicy oczek 2 mm, kilka czystych worków foliowych, szufelkę. Z gleby, którą zamierzamy badać pobieramy większą ilość próbek. czynnośc tę najlepiej wykonać po deszczu. Zaraz po zgromadzeniu ziemi rozgniatamy ją palcami, najdokładniej jak można, i tak przygotowaną osuszamy na powietrzu.
Odważamy 1 kg, po czym wybieramy z niej zawarte składniki jak - kamienie o średnicy większej od 6 cm, które wkładamy do kubka plastikowego. Tym samym oddzieliliśmy pierwszą "frakcję" (klasa wielkości gleby). Z kolei młotkiem rozbijamy tę przebraną ziemię w jakimś zużytym garnku, który stać powinien na twardym podłożu. Teraz przesiewamy glebę przez sitko druciane 2 mm. Cząstki 2÷60mm, które zostały na sitku wsypujemy do innego naczynia. Te cząstki stanowią drugą frakcję gleby. Natomist cząstki, które przez sitko spadły tworzą trzecią frakcje, tzw glebę miałką. Ta frakcja odgrywa w gleboznawstwie ważną rolę, dlatego tę miałką ziemię przeznaczamy do dalszych doświadczeń.
Zmierzmy ciężar otrzymanych trzech frakcji. Pozwoli to na ocenę procentowego udziału poszczególnych frakcji.
Podział składników gleby według wielkości ziaren:
- ziarna o wielkości powyżej 60 mm - otoczaki
- ziarna o wielkości 2÷60 mm - żwir, gruz
- ziarna o wielkości poniżej 2 mm - gleba miałka


Występowanie bakterii w glebie.

Na szkiełko podstawowe mikroskopu nanosimy przy pomocy szklanego pręta kroplę wody destylowanej. Mieszamy ją z grudką gleby i nakrywamy szkiełkiem nakrywkowym. Pod mikroskopem obserwujemy charakterystyczne kształty bakterii.
Gleba jest naturalnym środowiskiem życia dla ogromnej liczby bakterii. W 1 g może żyć ich wiele miliardów, a więc może być ich więcej niż ludzi na kuli ziemskiej.


Rozkład materii organicznej przez zwierzęta glebowe.

Proste doświadczenie z opadłymi liśćmi bukowymi ukazuje nam, że chrząszcze, roztocza, wije, skoczonogi i inne zwierzęta glebowe żerując, pomagają rozkładać szczątki organiczne.
Liście wkładamy do siatki ze sztucznego tworzywa o małych oczkach. Następnie siatkę zakopujemy w naturalnym podłożu. w celach porównawczych obok zakopujemy drugą wiązkę liści ale bez siatki. Po pewnym czasie zauważamy, że rozkład listowia bukowego w siatce jest znacznie wolniejszy niż listowia bez siatki. Zwierzęta ziemne potrafią znacznie szybciej rozłożyć substancję organiczną, co ma wielkie znaczenie dla naszego otoczenia przyrodniczego.


Opisy wszystkich doświadczeń w instrukcji, zobacz także zdjęcia i ofertę handlową.