Proponowane doświadczenia z wykorzystaniem zestawu do badania powietrza.

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

27 June 2007,
Zestaw do badania powietrza - doświadczenia przykładowe.


Opisany w poprzednim komunikacie zestaw do badania powietrza można wykorzystać w wielu przewidzianych programem nauczania doświadczeniach. Poniżej wymienimy 11 takich doświadczeń, z których 3 wybrane opisujemy w dalszej części.


Doświadczenia z wykorzystaniem zestawu do badania powietrza.


Wybrane doświadczenia z wykorzystaniem zestawu do badania powietrza.


Słoje roczne jako wskaźnik jakości powietrza.

Badanie jakości powietrza w konkretnym miejscu metodą obserwacji rocznych słoi możemy przeprowadzić jeśli mamy do dyspozycji względnie świeżo ścięty pień drzewa. Do dalszych prac potrzebne będą przybory do pisania, papier i linijka.
Zanim rozpoczniemy badania pogłębimy wiadomości o budowie drzew. Pomoże nam w tym rysunek aksjometryczny pnia. Zdrowy pień składa się z drewna i kory, które połączone są ze sobą miękką tkanką zwaną miazgą. Na poprzecznym przekroju drewna widać szereg słoi i pierścieni. Każdy słój oznacza roczny przyrost drzewa i dlatego nazywamy je słojami rocznymi. Jak zobaczymy pod lupą budowa słoja rocznego wykazuje zawsze takie same prawidłowości. Każdy słój na początku swojego rozwoju na wiosnę, posiada obszerne wiązki naczyniowe, które jesienią w wyniku wolniejszego rozwoju są cieńsze. Wspólny dla wszystkich słojów rocznych środek nosi nazwę rdzenia.
Zaczynamy nasze badania: ilość rocznych słojów informuje nas o wieku ściętego drzewa. Dalsze informacje o historii życia drzewa uzyskujemy z szerokości rocznych słoi; im bardziej niekorzystne były wpływy środowiska w danym roku, tym mniejszy był poprzeczny przyrost drzewa i cieńszy jest roczny słój. Mierzymy więc szerokość słoi i zapisujemy wyniki. Jednocześnie odnotowujemy lata, w których słoje są szczególnie wąskie i mierzymy je. Dokonujemy pomiarów słojów drzew rosnących w różnych miejscach, w różnych warunkach. Na tej podstawie możemy stworzyć mały, chronologiczny zbiór słojów rocznych. W końcu uzupełniamy notatki informacjami o zasięgu koron badanych drzew, porównujemy szerokości rocznych słojów i możemy oszacować gdzie i kiedy w powietrzu miała miejsce koncentracja szkoldliwych substancji.


Badanie jakości powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych.

Ustawiamy cztery jednakowe doniczki i napełniamy je dobrą ziemią ogradową o jednakowej konsystencji. Następnie w każdej doniczce sadzimy dwa ziarenka fasoli "jaś" i podlewamy wodą. Czekamy aż fasola wzejdzie i przenosimy dwie doniczki do miejsca badań. Pozostałe dwie doniczki, jako kontrolne, ustawiamy w miejscu z dobrym powietrzem. Warunki świetlne powinny być dobre w obu miejscach. Aby wykluczyć możliwość przedostania się do doniczek ziemi miejscowej z wodą deszczową doniczki powinny stać na wysokości 3 cm nad poziomem ziemi. Podstawowym warunkiem prawidłowej obserwacji jest zapewnienie roślinom identycznych warunków, czyli podlewanie o tej samej porze taką samą ilością wody. Dla ustalenia jakości powietrza porównujemy okresowo średnią wysokość fasoli na każdym stanowisku, przy czym określamy ją jako średnią z czterech pędów. Jednocześnie zapisujemy zauważone uszkodzenia liści, o ile takie występują. Dane dotyczące wysokości roślin nanosimy na wspólny wykres. Na tej podstawie możemy określić czy badane powietrze na interesującym nas terenie zawiera szkoldliwe składniki.


Badanie jakości powietrza z użyciem płytek stalowych.

Blacha stalowa nie zabezpieczona przed korozją służy do oznaczenia jakości powietrza - pod dachem jest chroniona przed bezpośrednim działaniem deszczu, na dachu wystawiona na bezpośrednie działanie padającego deszczu. W tym przypadku określenie jakości powietrza powiązane jest z powstaniem nalotu rdzy na stalowej blasze, która jest wystawiona na działanie powietrza badanego terenu w okresie 14 dni. Wyniki dokonanych obserwacji, do których użyjemy stalowych płytek z zestawu do badania powietrza, zanotujey. Nasze obserwacje będziemy wykonywać codziennie.
zanieczyszczenia powietrza oddziaływują nie tylko na rośliny, ale także na budynki i konstrukcje stalowe. Taka ocena jakości powietrza w badanym rejonie pozwoli nam ocenić zawartość agresywnych substancji w powietrzu.


Opisy wszystkich doświadczeń w instrukcji, zobacz także zdjęcia i ofertę handlową.