Rośliny - plantae - zestaw systematyczny

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

21 Mar 2007,
Rośliny (plantae) - zestaw systematyczny


Rośliny (plantae) zestaw systematyczny - charakterystyka ogólna. Ofertę handlową znajdziesz na stronie biologia, pomoce naukowe i dydaktyczne.


Rośliny - plantae - zestaw systematyczny

Rośliny (plantae) zestaw systematyczny

Zestaw edukacyjny "Rośliny (plantae) zestaw systematyczny" zawiera zafoliowane (format A4), naturalne okazy roślin z różnych grup systematycznych - od glonów, poprzez mszaki i paprotniki, do roślin nasiennych. Może być wykorzystywany na lekcjach biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, w zależności od inwencji i programu, który wybrał nauczyciel. Przedstawia przewidziane w podstawie programowej informacje o różnorodności roślin i struktirze organizmu roślinnego.
System klasyfikacji roślin zmienia się z roku na rok, głownie z uwagi na badania molekularne. W związku z tym nie ma obecnie żadnej powszechnie przyjętej klasyfikacji roślin. Wiele tradycyjnie uznawanych grup, jak np. mszaki i paprotniki nie figuruje w nowszych klasyfikacjach, jednak uznajemy zachowanie ich za celowe ze względów dydaktycznych.
Korzystanie z tego zestawu edukacyjnego daje możliwość bezpośredniego kontaktu ucznia z rośliną, co ma duży wpływ na wzrost zainteresowania biologią.
Przygotowane w pakiecie tablice roślin uzyskały dobrą opinię metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska. Są z powodzeniem wykorzystywane przez studentów Wydziału Biologii UW prowadzących lekcje w ramach praktyk pedagogicznych.