EduRom multimedialne lekcje

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

22 Mar 2007,
EduRom multimedialne lekcje on-line


EduRom multimedialne lekcje on-line, charakterystyka ogólna. Ofertę handlową znajdziesz na stronie chemia, multimedialne programy komputerowe.


EduRom multimedialne lekcjewyświetl: chemia multimedialne lekcje on-line
Uwaga: duża aplikacja - czekaj

 

EduRom multimedialne lekcje

EduROM Multimedialne lekcje - Chemia to edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej. Doskonały sposób prezentacji treści, ilustracje, filmy, symulacje i trójwymiarowe animacje sprawiają, że niezbędna wiedza jest przyswajana niezwykle szybko i efektywnie.
Materiał dydaktyczny
Materiał dydaktyczny zawarty w programie eduROM Multimedialne lekcje - Chemia odpowiada co najmniej 60 godzinom efektywnej nauki. Zgodny jest także z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.
Duży wybór bogatych prezentacji multimedialnych o różnorakiej tematyce pomaga zrozumieć istotę procesów chemicznych zachodzących w otaczającym nas świecie. Wśród programów narzędziowych na szczególną uwagę zasługuje interaktywny Układ Okresowy Pierwiastków.
Elastyczny tryb nauki - program dopasowujący się do umiejętności ucznia.
Podczas wykonywania ćwiczeń system analizuje stan wiedzy ucznia oraz dostosowuje materiał do jego umiejętności i wiadomości w taki sposób, aby zwiększyć skuteczność nauki. Uczeń słabszy, który gorzej radzi sobie z wybranymi ćwiczeniami, jest wspierany podpowiedziami naprowadzającymi na właściwą odpowiedź. Uczeń, który lepiej radzi sobie z zadaniami, rozwiązuje ćwiczenia trudniejsze. Taki system pozwala na indywidualizację i precyzyjne dopasowanie procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia.
"Inteligentne" ćwiczenia - system kontroli postępów w nauce.
Każde ćwiczenie zawiera komentarz zwrotny (w formie dźwiękowej, tekstowej i graficznej) lub tzw. komentarz okienkowy (dodatkowa prezentacja w postaci tekstu, tabeli, ilustracji).
Szczegółowy raport wyników, przypisany do każdego ćwiczenia, umożliwia analizę sposobu jego wykonania - wskazuje m.in. ile razy użytkownik korzystał z podpowiedzi, ile popełnił błędów, zanim poprawnie rozwiązał całe zadanie. Raport nie może też zostać wyzerowany, co motywuje użytkownika do udzielania przemyślanych odpowiedzi.
Przewodnik - jak pracować z programem efektywnie.
Strona tytułowa każdej lekcji zawiera informacje o jej celach oraz zakresie wiedzy niezbędnym, aby zrozumieć daną lekcję i poprawnie wykonać zawarte w niej ćwiczenia. Na kolejnych stronach umieszczono dokładne wskazówki, jak efektywnie pracować z materiałem szczegółowym. Praca z programem nie powinna więc sprawiać użytkownikowi najmniejszego problemu.
Narracje i filmy.
W programie eduROM Multimedialne lekcje - Chemia dostępne są narracje i animowane filmy, które umożliwiają uczniowi poznanie wielu interesujących zagadnień z dziedziny chemii.
Programy narzędziowe.
Szybkiemu zapamiętywaniu przekazywanych wiadomości oraz ich systematyzacji służą specjalne programy narzędziowe:
Słowniczek - zawiera hasła tematyczne związane z chemią, stosowane na stronach kursu;
Kalkulator - umożliwia wykonywanie działań matematycznych;
Układ okresowy pierwiastków - dostarcza niezbędnej wiedzy o pierwiastkach, ich właściwościach, budowie i reaktywności;
Biografie - przedstawia ilustrowane biografie słynnych chemików.
Dodatkowe opcje programu eduROM Chemia:
Szukaj - narzędzie stanowiące jednocześnie szczegółowy indeks kursu; pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych.
Moje lekcje - program pozwalający tworzyć własne lekcje poprzez dowolne zestawianie stron wybranych z całego kursu.
Wyniki - opcja umożliwiająca śledzenie rezultatów osiąganych podczas pracy z programem.
Notatki - opcja umożliwiająca dodanie do poszczególnych stron kursu dowolnych tekstów (notatek).