Zestaw do obserwacji bezkręgowców

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

10 May 2007,
Zestaw do obserwacji bezkręgowców


Pomoc dydaktyczna przeznaczona do nauki przyrody w szkole podstawowej i biologii w klasach gimnazjalnych podczas lekcji wycieczki.
Zestaw pozwala na przyswajanie wiedzy o budowie bezkręgowców w sposób przystępny, prosty, obrazowy, a przede wszystkim praktyczny - co jest jego olbrzymią zaletą.
Nauczanie opiera się na zasadzie prostego klucza. Zwraca uwagę na podstawowe cechy budowy zewnętrznej bezkręgowców, poczynając od określenia ilości nóg, ilości i budowy skrzydeł, segmentacji ciała, a kończąc na obrazie graficznym konkretnego gatunku.
Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistej wielkości danego organizmu, dlatego też zastosowano symbole (M, S, D) dotyczące wymiarów ciała.
Na przykładzie ilustracji owada, wyszczególniono główne elementy budowy zewnętrznej.
Planszę-klucz można wykorzystać również na lekcji w klasie do obserwacji tych organizmów, z którymi nie można się zetknąć na łące. Wówczas uczniowie przynoszą złapane wcześniej okazy bezkręgowców, dokonują obserwacji budowy zewnętrznej danego organizmu, odnajdują go na planszy i porównują z innymi przedstawicielami gatunku.

Skład zestawu

Plansza-klucz bezkręgowców - na ceracie

Planszę rozkładamy na łące i po kilku minutach zaobserwujemy, że lgną do niej organizmy, które żyją w tym środowisku. Zwabione owady znacznie łatwiej bezpiecznie złapać.

Lupa do obserwacji organizmów powiększająca 8 razy

Przy jej pomocy oglądamy w powiększeniu złapane organizmy. Poznajemy jak są zbudowane, a następnie próbujemy odszukać je na planszy.

Pojemnik do łapania służy do wsysania bardzo małych organizmów, które mogłyby być uszkodzone podczas zbierania inną metodą.

Sposób użycia: włóż rurkę (A) do ust i ssij, a drugą rurkę (B) przybliż jednocześnie do żyjątka, ale go nie zgnieć. Trzymaj rurkę delikatnie i nie naciskaj. Ruch powietrza wywołany ssaniem wciągnie żyjątko do pojemnika. Teraz możesz je obserwować także przy użyciu lupy. Plansza pozwala Ci ustalić, jakie to organizmy.

Pojemnik do przenoszenia owadów.

Wykonany z przeźroczystego tworzywa. Umożliwia w sposób bezpieczny przenoszenie złapanych (na krótko) organizmów.

Zastosowanie.

Zestaw do obserwacji bezkręgowców można wykorzystać:
w trakcie poznawania gatunków, dział: Środowisko lądowe
na lekcjach utrwalających, podsumowujących, dział: bezkręgowce
podczas nauki oznaczania zwierząt według kluczy, dział: podstawy klasyfikacji organizmów
podczas nauki oznaczania najczęściej spotykanych gatunków zwierząt, dział: ekologia i ochrona środowiska

Zobacz ofertę handlową »