Ława optyczna - szczegółowy opis zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej.

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

12 May 2007,
Ława optyczna - opis szczegółowy część 1: skład zestawu


Komplet pozwala na wykonanie licznych doświadczeń z optyki. Wybrane z nich przedstawimy w kolejnych komunikatach kanału RSS.

Przed przystąpieniem do doświadczeń należy obejrzeć poszczególne elementy kompletu posługując się wykazem. Po przeczytaniu instrukcji możemy przystąpić do złożenia ławy optycznej.

Od strony "0" podziałki belkę osadzić na podstawce. Po tej samej stronie belki w gnieździe mocujemy oświetlacz.
Oświetlacz składa się z żarówki o mocy 30W i osłony. Żarówka pobiera prąd 5A ze źródła prądu o napięciu 6V. Źródłem tym jest transformator małej mocy Tr-1, nr kat 11-030. Po włączeniu transformatora, sygnalizowanym zapaleniem się lampki kontrolnej, wkładamy wtyczki sznura oświetlacza do gniazdek 0 i 6V znajdujących się na płycie czołowej transformatora.
Uwaga: nie wolno włączać końcówek oświetlacza do gniazdaka sieciowego 230V.
Osłona oświetlacza nagrzewa się dość mocno, ale nie grozi poparzeniem.

W czasie przygotowywania doświadczeń transformator można wyłączyć. Na belce ławy optycznej osadzamy gniazdka, w których umieszczać będziemy soczewki w oprawie i uchwyty. Gniazda unieruchamiamy przez dokręcenie śruby. Zakładamy je w taki sposób, aby podziałka była odsłonięta.

Podczas wykonywania ćwiczeń należy zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się soczewkami i zwierciadłami. Porysowane powierzchnie niekorzystnie będą wpływać na jakość doświadczeń. Soczewki, zwierciadła i szkła należy wycierać miękką, wilgotną ściereczką - nigdy palcami! Podobnie należy postępować z zabrudzoną żarówką - zanieczyszczenia usunąć wilgotną ściereczką a następnie osuszyć.

Zobacz ofertę handlową »