Doświadczenia z optyki z wykorzystaniem ławy optycznej: rozchodzenie się światła.

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

14 May 2007,
Rozchodzenie się światła.

Żarówkę w oświetlaczu wsuwamy możliwie najdalej w głąb osłony. Na drodze wiązki światła ustawiamy przesłonę z małym okrągłym otworem, w takiej odległości od oświetlacza, aby cień padający od przesłony pokrywał możliwie największą część ekranu. Jeżeli uchwyt oświetlacza znajduje się w pozycji 0 cm - to uchwyt z przesłoną powinien znajdować się w odległości około 25 cm od niego. Zauważymy wówczas na ekranie, który należy ustawić na końcu ławy, plamkę świetlną, nieco rozmytą. Następnie między pierwszą przesłoną a ekranem ustawiamy drugą przesłonę z małym otworkiem. Przesłona powinna być tak ustawiona, aby na jej otworek padła wiązka światła przechodząca przez otworek pierwszej przesłony. Na ekranie utworzy się wyraźna okrągła plamka świetlna. Możemy przesuwać drugą przesłonę wzdłuż ławy i obserwować plamkę na ekranie. Jej ostrość będzie różna w zależności od miejsca przesłony na ławie.

Usuwamy obie przesłony i ustawiamy na miejscu pierwszej przesłonę z dużym okrągłym otworem, potem przesłonę ze szczeliną mniejszą i na koniec - z większą szczeliną. Obserwujemy za każdym razem kształt plamki świetlnej na ekranie. Wpuszczamy dym między przesłonę a ekran. Brzegi wiązki światła tworzą zawsze linię prostą.

Zobacz ofertę handlową »