Doświadczenia z ławą optyczną: obraz obserwowany bezpośrednio przez soczewkę.

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

15 May 2007,
Otrzymywanie obrazu obserwowanego bezpośrednio przez soczewkę.

Żarówkę z oświetlaczę umieszczamy w pozycji 0 cm. Na drodze wiązki światła umieszczamy w uchwycie przesłonę z małym otworkiem i w odległości 50 cm od przesłony soczewkę o ogniskowej +10 cm. Między przesłoną a soczewką umieszczamy przedmiot np. kulkę fi 25 mm na pręcie. Przystępujemy do doświadczenia obserwując obraz i jego cechy przez soczewkę.

Przesuwamy przedmiot w kierunku soczewki. Odległość przedmiot-soczewka wynosi 10 cm; obraz jest największy, gdy odległość się zmniejsza obraz jest rzeczywisty i nie obrócony.

Przesuwamy przedmiot w przeciwnym kierunku. Odległość przedmiot-soczewka jest większa niż 10 cm. Obserwujemy w tym przypadku obraz odwrócony. Gdy odległość ta wynosi 17 cm obraz jest widoczny w całości (obrócony i największy). Zauważmy w tym doświadczeniu, że w miarę przesuwania przedmiotu na ławie, jego obraz jest zmienny.

Zobacz ofertę handlową »