EduROM historia i społeczeństwo, szkoła podstawowa - spis zagadnień

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

02 November 2007,
EduROM historia i społeczeństwo, szkoła podstawowa.

» zobacz ofertę handlową
 

Spis zagadnień: EduROM historia i społeczeństwo, szkoła podstawowa.


Klasa 4

Rozdział I: Ja i moja rodzina

 1. Czas, historia, prehistoria
 2. Ja, moja rodzina, mój dom...
 3. Historia mojej rodziny
 4. Zwykły dzień w mojej rodzinie
 5. Dzień świąteczny mojej rodziny
 6. Żyjemy wśród ludzi
 7. Praca
 8. Życie ludzi pierwotnych
 9. Życie w Egipcie

Rozdział II: Ja i szkoła

 1. Szkoła
 2. Koleżeństwo, przyjaźń
 3. Szkoły w najdawniejszych czasach

Rozdział III: Najbliższa okolica

 1. Moje miasto, moja wieś
 2. Regiony geograficzne w Polsce
 3. Regiony kulturowe Polski
 4. Krajobraz miasta
 5. Krajobraz wsi
 6. Miasta i budowle egipskie
 7. Rzemiosło w Grecji
 8. Teatr i igrzyska
 9. Mity greckie i rzymskie

Rozdział IV: Rzym

 1. Republika rzymska
 2. Życie w Rzymie
 3. Chrześcijaństwo i chrześcijanie
 4. Początki islamu

Rozdział V: Moja ojczyzna

 1. Polska nasza ojczyzna
 2. Europa w czasach Karola Wielkiego
 3. Mieszko I i chrzest Polski
 4. Życie w średniowiecznej Polsce
 5. Krucjaty i krzyżowcy
 6. Kultura średniowieczna
 7. Patriotyzm
 8. Hymn, barwy, władza
 9. Obywatel i jego prawa
 10. Moje prawa

Rozdział VI: Polska i świat od XIV do XVI wieku

 1. Panowanie Kazimierza Wielkiego
 2. Jagiełło i unia polsko-litewska
 3. Kazimierz Jagiellończyk
 4. Kupcy w późnym średniowieczu
 5. Odkrycia geograficzne
 6. System gospodarczy
 7. Ochrona środowiska

Klasa 5

Rozdział I: Społeczeństwo europejskie na początku nowej ery

 1. Społeczeństwo stanowe
 2. Życie codzienne w Rzeczpospolitej szlacheckiej
 3. Księża i zakonnicy

Rozdział II: Złoty wiek XVI

 1. Początki "złotej wolności" w Rzeczpospolitej
 2. Wolne elekcje - ukoronowaniem "złotej wolności"
 3. "Złoty wiek" europejskiej kultury
 4. Reformacja i kontrreformacja w Europie

Rozdział III: Krwawy wiek XVII

 1. Wojny polsko-szwedzkie
 2. Wojny na Wschodzie
 3. Wojny polsko-tureckie

Rozdział IV: Trudny wiek XVIII

 1. Za króla Sasa...
 2. Pierwszy rozbiór Polski
 3. Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 maja
 4. Konstytucje
 5. Drugi rozbiór Polski i powstanie kościuszkowskie

Rozdział V: Świat w XVII i XVIII w.

 1. Początki kolonializmu
 2. Stany Zjednoczone
 3. Oświecenie
 4. Rewolucja francuska i czasy wielkiego terroru

Rozdział VI: Czasy Napoleona

 1. Cesarz Francuzów
 2. Z ziemi włoskiej do Polski
 3. Księstwo Warszawskie
 4. Upadek Bonapartego i kongres wiedeński

Rozdział VII: Rewolucyjny wiek XIX

 1. Rewolucja przemysłowa i jej skutki
 2. Wiosna Ludów w Europie
 3. Zjednoczenie Włoch i Niemiec
 4. Kolonializm w wieku XIX

Rozdział VIII: Powstania na ziemiach polskich

 1. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
 2. Powstanie listopadowe
 3. Wielka Emigracja
 4. Powstanie krakowskie i Wiosna Ludów na ziemiach polskich
 5. Powstanie styczniowe

Rozdział IX: Kultura i społeczeństwo w wieku XIX

 1. Życie codzienne na ziemiach polskich w okresie zaborów
 2. Gospodarka na ziemiach polskich w okresie zaborów
 3. Klasycy i romantycy
 4. Pozytywizm
 5. Emancypacja kobiet i ruch feministyczny

Rozdział X: Początek XX wieku

 1. Modernizm
 2. Europa przed I wojną światową

Klasa 6

Rozdział I: Początek XX wieku

 1. Wojna na Bałkanach
 2. Pierwsza wojna światowa na Zachodzie
 3. Rewolucja bolszewicka
 4. Koniec I wojny światowej

Rozdział II: Europa i świat w latach 1918÷1939

 1. Rosja bolszewicka
 2. Faszyzm w Europie
 3. Faszyzm w Niemczech
 4. Gospodarka światowa w dwudziestoleciu
 5. Kultura dwudziestolecia na świecie

Rozdział III: Polska w dwudziestoleciu międzywojennym

 1. Powstanie państwa polskiego
 2. Wojna polsko-bolszewicka
 3. Polska gospodarka w dwudziestoleciu
 4. Polityka wewnętrzna Polski
 5. Polityka zagraniczna Polski
 6. Kultura polska w dwudziestoleciu międzywojennym

Rozdział IV: Druga wojna światowa w Polsce

 1. Wojna we wrześniu 1939 r.
 2. Agresja sowiecka na Polskę
 3. Polska pod okupacją niemiecką i radziecką
 4. Polskie władze w latach II wojny światowej

Rozdział V: Druga wojna światowa w Europie i na świecie

 1. Wojna w Europie 1939÷1941
 2. Wojna w Europie 1941÷1945
 3. Zagłada Żydów
 4. Wojna na świecie 1939÷1945
 5. Zakończenie wojny

Rozdział VI: Zimna wojna w Europie i na świecie

 1. Rozwój socjalizmu
 2. Wyścig zbrojeń
 3. Dekolonizacja
 4. Upadek komunizmu

Rozdział VII: Przemiany społeczne, kulturalne i gospodarcze na świecie

 1. Rozwój gospodarki
 2. Unia Europejska
 3. Osiągnięcia techniki i medycyny
 4. Problemy ekologiczne
 5. Przemiany społeczne i kulturowe

Rozdział VIII: Polska w latach 1944÷2000

 1. Czasy komunizmu w Polsce
 2. Gospodarka w Polsce
 3. Rządy w Polsce od Mazowieckiego do 1997 r.
 4. Rząd Jerzego Buzka
 5. Kultura i społeczeństwo w Polsce pod koniec XX wieku