EduROM Matematyka, szkoła podstawowa - spis zagadnień

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

14 November 2007,
EduROM Matematyka, szkoła podstawowa.

» zobacz ofertę handlową
 

Spis zagadnień: EduROM Matematyka, szkoła podstawowa.

Klasa 4

Rozdział I: Liczby naturalne

 1. Liczby naturalne
 2. Dodawanie
 3. Odejmowanie
 4. O ile więcej? O ile mniej?
 5. Mnożenie
 6. Mnożenie i jego własności
 7. Dzielenie
 8. Własności dzielenia
 9. Dzielenie z resztą
 10. Ile razy więcej? Ile razy mniej?
 11. Kolejność wykonywania działań
 12. Potęgi liczb naturalnych
 13. System dziesiątkowy
 14. System rzymski
 15. Porównywanie liczb
 16. Sprawdzian

Rozdział II: Działania pisemne

 1. Dodawanie liczb sposobem pisemnym
 2. Odejmowanie pisemne
 3. Mnożenie liczb sposobem pisemnym
 4. Dzielenie liczb sposobem pisemnym
 5. Zastosowanie algorytmów działań pisemnych
 6. Dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych
 7. Cechy podzielności przez 2, 5, 10
 8. Cechy podzielności przez 4, 25, 100
 9. Cechy podzielności przez 3, 9
 10. Liczba pierwsza i złożona
 11. Sprawdzian

Rozdział III: Ułamki zwykłe i dziesiętne

 1. Ułamek jako część całości
 2. Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych
 3. Porównywanie ułamków zwykłych
 4. Ułamki właściwe i niewłaściwe
 5. Dodawanie ułamków zwykłych
 6. Odejmowanie ułamków zwykłych
 7. Ułamek jako iloraz dwóch liczb naturalnych
 8. Ułamki dziesiętne
 9. Porównywanie ułamków dziesiętnych
 10. Wyrażenia dwumianowe
 11. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
 12. Sprawdzian

Rozdział IV: Figury płaskie

 1. Podstawowe figury płaskie
 2. Kąty i mierzenie kątów
 3. Proste i odcinki prostopadłe i równoległe
 4. Prostokąt i kwadrat
 5. Obwód prostokąta i kwadratu
 6. Koło i okrąg
 7. Skala i plan
 8. Pole figury
 9. Pole prostokąta i kwadratu
 10. Sprawdzian

Rozdział V: Prostopadłościany

 1. Prostopadłościan, sześcian
 2. Siatka prostopadłościanu i sześcianu
 3. Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu
 4. Sprawdzian

Klasa 5

Rozdział I: Liczby naturalne

 1. Działania na liczbach naturalnych
 2. Potęga liczby naturalnej
 3. Kolejność wykonywania działań na wyrażeniach arytmetycznych
 4. Rozkład liczb naturalnych na czynniki pierwsze
 5. Sprawdzian

Rozdział II: Ułamki zwykłe

 1. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych
 2. Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych
 3. Porównywanie ułamków
 4. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 5. Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
 6. Mnożenie ułamka zwykłego przez liczbę naturalną i obliczanie ułamka danej liczby
 7. Mnożenie ułamków zwykłych i liczb mieszanych
 8. Potęgowanie ułamków i odwrotności liczb
 9. Dzielenie ułamków zwykłych przez liczbę naturalną
 10. Dzielenie ułamków zwykłych
 11. Działania łączne na ułamkach zwykłych
 12. Sprawdzian

Rozdział III: Ułamki dziesiętne

 1. Pojęcie ułamka dziesiętnego
 2. Wyrażenia dwumianowane
 3. Porównywanie ułamków dziesiętnych
 4. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
 5. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...
 6. Pisemne mnożenie ułamków dziesiętnych
 7. Dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych
 8. Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe i zwykłych na dziesiętne
 9. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 10. Pojęcie procentu. Zamiana ułamka na procent i odwrotnie
 11. Obliczanie procentu z danej liczby
 12. Sprawdzian

Rozdział IV: Liczby całkowite

 1. Liczby ujemne i liczby przeciwne na osi liczbowej
 2. Pamięciowe dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
 3. Sprawdzian

Rozdział V: Wielokąty i ich własności

 1. Przypomnienie wiadomości o podstawowych figurach geometrycznych
 2. Kąty
 3. Rodzaje kątów
 4. Wielokąty
 5. Rodzaje trójkątów
 6. Suma miar kątów trójkąta
 7. Rodzaje czworokątów
 8. Miary kątów w czworokącie
 9. Figury przystające
 10. Rysowanie wysokości w trójkątach i wielokątach
 11. Sprawdzian

Rozdział VI: Pola wielokątów

 1. Pole trójkąta
 2. Pole równoległoboku
 3. Pole rombu
 4. Pole trapezu
 5. Obliczanie pól wielokątów
 6. Sprawdzian

Rozdział VII: Graniastosłupy

 1. Graniastosłupy
 2. Rysowanie siatek graniastosłupów i obliczanie pól powierzchni graniastosłupów
 3. Objętość bryły. Obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu
 4. Objętość graniastosłupa prostego
 5. Sprawdzian

Klasa 6

Rozdział I: Liczby wymierne

 1. Pojęcie liczby wymiernej. Działania na liczbach wymiernych dodatnich
 2. Liczby całkowite
 3. Dodawanie liczb całkowitych
 4. Odejmowanie liczb całkowitych
 5. Mnożenie liczb całkowitych
 6. Dzielenie liczb całkowitych
 7. Działania na liczbach wymiernych dodatnich i ujemnych
 8. Potęga o wykładniku naturalnym
 9. Pierwiastek drugiego i trzeciego stopnia
 10. Rozwinięcie dziesiętne liczb wymiernych
 11. Zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych
 12. Sprawdzian

Rozdział II: Przykłady przyporządkowań

 1. Prostokątny układ współrzędnych
 2. Przedstawianie danych i opisywanie zależności liczbowych
 3. Sprawdzian

Rozdział III: Wyrażenia algebraiczne

 1. Wyrażenie algebraiczne i jego wartość liczbowa
 2. Sumy algebraiczne. Redukcja wyrazów podobnych
 3. Mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczbę
 4. Rozwiązywanie równań
 5. Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań
 6. Sprawdzian

Rozdział IV: Procenty

 1. Obliczenia procentowe
 2. Diagramy procentowe
 3. Sprawdzian

Rozdział V: Figury na płaszczyźnie

 1. Własności figur płaskich, obwody i pola figur płaskich - powtórzenie
 2. Przenoszenie odcinków i kątów
 3. Konstruowanie trójkątów
 4. Symetralna odcinka
 5. Dwusieczna kąta
 6. Konstruowanie prostych prostopadłych i równoległych
 7. Przykłady symetrii osiowej
 8. Sprawdzian

Rozdział VI: Ostrosłupy

 1. Przykłady ostrosłupów. Siatki ostrosłupów
 2. Pole powierzchni ostrosłupów
 3. Sprawdzian