Szafki szatniowe z drzwiami zamykanymi SUL-800

Szafki metalowe e-Lki

32 738 52 62    biuro@edukacja-mikolow.pl

Szatnia szkolna - wymagania i organizacja ⚡

W związku z przygotowaniem szatni w szkole, dla fitness klubu czy w obiektach sportowych, salach gimnastycznych itd powstaje szereg pytań dotyczących sposobu ich przygotowania czy organiazacji. Część z tych pytań dotyczy problemów BHP odnoszących się do pomieszczeń, w których szatnia ma być zorganizowana, a część dotyczy przepisów odnoszących się do samych szafek.
W największym skrócie należy wspomnieć, że pomieszczenia powinny spełniać wymogi prawa budowlanego oraz spełniać wymogi przepisów przeciw pożarowych. Z kolei same szafki powinny być zgodne z wymaganymi Polskimi Normami dla mebli szkolnych oraz powinny być wykonane z materiałów posiadających stosowne atesty.
Należy jednocześnie zauważyć, że obecnie mamy do czynienia niejako z trzema sytuacjami. Z najbardziej podstawowych, tradycyjnych rozwiązań wymieńmy organizację szatni jako odrębne pomieszczenie wyposażone w wieszaki szatniowe czy szafy szatniowe i dodatkowo w odpowiednie ławki ułatwiające dzieciom przebranie butów. Także często stosowanym ostatnio rozwiązaniem jest ustawianie zestawów szafek szatniowych na korytarzach. To rozwiązanie odnosi się praktycznie wyłącznie do szaf - na ogół metalowych. Także w określonych warunkach rozważyć można wyposażenie sal lekcyjnych w stosowne wieszaki.
Biorąc pod uwagę, że wymagania dotyczące organizacji szatni w szkolne nie są jednoznacznie uregulowane powszechnie obowiązującymi przepisami wydaje się, że wymienione powyżej ogólne sposoby organizowania szatni należy uznać za dopuszczalne. Niejako warunki lokalowe wskazują na optymalny wybór rozwiązania.
Z drugiej jednak strony paragraf 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69, z późn. zm.) nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu młodzieży czy dzieci w szkole. W tym zakresie należy zatem rozważyć czy organizowanie szatni poza specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniem umożliwi spełnienie tego warunku. Dodajmy ponadto, że sposób organizacji szatni i jej wyposażenia w szkole, przedszkolu itp może być przedmiotem kontroli przez np. Państwową Inspekcję Sanitarną. Jako szczególny przypadek niezgodności z w/w Rozporządzeniem zakwestionowane może być przechowywanie odzieży wierzchniej - a szczególnie obuwia - w salach lekcyjnych. Problem staje się szczególnie ważny w okresie zimowym, chociaż w innym okresie w deszczowe dni także staje się dosyć istotny. Oczywiście chodzi tutaj o mokre ubrania, płaszcze czy obuwie. Trudno bowiem za higieniczne uznać wielogodzinne przebywanie dzieci w zamoczonym obuwiu. Także przyczynia się to do trudności z utrzymaniem podłóg w czystości w całym budynku szkolnym, co ma oczywiście negatywny wpływ na bezpieczeństwo.
Należy zatem uznać, że szatnia szkolna powinna być organizowana w odrębnym, specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu.
 
Omawiając problem wyposażenia i organizacji szatni w szkole nie możemy pominąć innych aspektów, które należy wziąć tutaj pod uwagę. Mamy oczywiście na uwadze przechowywanie książek. Problem ten wykracza poza tradycyjną funkcję wyposażenia szatni szkolnej rozumianej jako miejsce do przechowywania płaszczy, kurtek, obuwia uczniów itp. W tym przypadku niejako oczywistym staje się wybór szafki metalowej z kieszenią na książki  jako podstawowego elementu wyposażenia szatni szkolnej. I właśnie pod tym względem będziemy proponowali rozważenie wyposażenia szatni w szafki ubraniowe z drzwiami w kształcie litery L.
 
W zakończeniu wymieńmy ważne dla dyrektorów rozporządzenia
Wymagania dotyczące szatni określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w rozdziale 6 reguluje sprawę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do których w § 76 zalicza szatnie. Zgodnie z § 77 szatnia powinna mieć wentylację i wysokość w świetle co najmniej 2,5 m. Ściany szatni powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci (§ 78 ust. 1).
Z kolei załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w § 6 stanowi, że szatnie powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach. Powinny być suche i w miarę możliwości oświetlone światłem dziennym (§ 7 ust. 1), a podłoga powinna być łatwa do utrzymania w czystości (§ 2 ust. 2). W szatniach należy zapewnić przynajmniej czterokrotną na godzinę wymianę powietrza (§ 7 ust. 3).

 
by: Jacek Szram · modyfikowano 2018-08-21 / utworzono 2017-02-22, Mikołów
 

Oferta szaf szatniowych SUL - cena, wymiary

Szafy SUL do szatni szkolnej Szafy metalowe szatniowe szkolne tzw. eLki mają zastosowanie w typowych szatniach szkolnych do przechowywania ubrań jak też w szkolnych obiektach sportowych. Posiadają stosowne atesty i certyfikaty

Szafki do szatni, MenuPodwójna szafka metalowa szatniowa SUL-800 z drzwiami dzielonymi w kształcie litery L

Standardowy podział szafki szatniowej przegrodami pionowymi lub poziomymi w obszarze całej szafki z punktu widzenia optymalnego wykorzystania przestrzeni nie stanowi najlepszego rozwiązania. Pozostają niewykorzystane, wolne przestrzenie. Producenci zaproponowali specjalny podział szafki, który dzieli szafkę na obszary w ksztłcie dwóch obróconych liter L. Taki wykrój drzwi zasugerował nazwę dla tej grupy szafek szatniowych. W rezultacie otrzymujemy wyodrębnione komory na płaszcze / kurki oraz na książki / obuwie. Dostęp do komór zapewniony jest dzięki wykrojowi drzwi o kształcie dużej litery L. Takie podejście stanowi optymalne rozwiązanie zarówno dla wewnętrznego podziału szafki i wymiarów jej komór biorących pod uwagę jej funkcje, jak też ma wpływ na sposób rozmieszczenia szafek w pomieszczeniu szatni.
Szafka szatniowa SUL-800 posiada cztery (4) przedziały o kształcie litery L. Każda komora szafki wyposażona jest w haczyki na płaszcze / kurtki. Drzwi szafki posiadają szczeliny wentylacyjne oraz miejsce na wizytownik. Wykonane są z blachy o grubości 1 mm drzwi zamykane są na zamek jednopunktowy cylindryczny z dwoma kluczykami patentowymi.
Alternatywnie można zastosować zamki w systemie MASTER KEY co umożliwia awaryjne otwarcie dowolnego zamka. Klucz typu Master Key jest szczególnie przydatny w sytuacji gdy uczeń np. zgubił czy zapomniał kluczyka.
Szafy szatniowe typu SUL wykonywane są w wersjach dwu-drzwiowej, cztero-drzwiowej lub sześcio-drzwiowej. Szafy standardowo osadzona są na cokole i posiada daszek płaski. Na zamówienie można osadzić szafkę na stałej lub wysuwanej ławeczce. Można także wykonać w wersji z daszkiem skośnym.
Standardowo stosowane wysokości cokołów dla szaf metalowych: SU - 50 mm, SB - 80 mm, SK - 40 mm, SSK – 80 mm

Szafka ubraniowa, typ SUL-800, ceny

cena netto* : PLN 876.00 , cena brutto* : PLN 1077.48

Podano cenę dla wykonania standardowego, kolor popielaty RAL 7035

Ceny obowiązują od 01.09.2018
*cena i wzornictwo mogą ulec zmianie
Sprawdź cenę tel: 32-738-52-62 lub e-mail: biuro@edukacja-mikolow.pl
Ogólna charakterystyka: nowe, nie używane
Dostępność : po uprzednim zamówieniu przeciętnie około 14 dni


SUL-800-Ł, szafka szatniowa z ławką, umieszczona na ławce stałej lub chowanej do szafki szkolnej typ Ł-SUL-800

O szafkach szatniowych z drzwiami typu L przedstawiono wiele pozytywnych opinii. Nie dość, że umożliwiają one na wygodne przechowywanie płaszczy czy kurtek, to można w nich wygodnie przechowywać także książki, obuwie czy np. plecak, tornister czy inny "e;pojemnik na dokumenty"e; Metalowe szafki szkolne szatniowe stanowią zatem wygodną alternatywę dla tradycyjnej szatni szkolnej wyposażonej w wieszaki szatniowe. Co więcej jeżeli pozwala na to szerokość korytarzy lub wyodrębnione pomieszczenia w obszarze korytarzy - jak pokazuje praktyka - możliwe będzie ustawienie właśnie tutaj szafek szatniowych.
Wspomnijmy ponadto o dodatkowym doposażeniu szafek szatniowych o ławeczki stałe lub chowane (wsuwane pod szafkę czasem zwanymi składanymi). Rozwiązanie taki może nie jest najwłaściwsze w przypadku szafek umieszczonych na korytarzu. Chociaż w przypadku zastosowania szafki na ławeczce składanej będzie możliwe. Niemniej jednak najczęściej z szafeczką na ławce będziemy mieli do czynienia w szatniach szkolnych, szatniach przy sali gimnastycznej, w szatni w fitness klubie, pływalni itp. Innymi słowy w szatni, w której dochodzi do wymiany - w szczególności obuwia.
Przypominamy, że mamy tutaj do dyspozycji zarówno ławeczki stałe lub ławeczki chowane o ile będą tego wymagały ścieżki komunikacyjne.
Należy ponadto zauważyć, że warto także rozważyć ustawienie szafek np. pod ścianami, a pośrodku ustawienie siedzisk w postaci ławek korytarzowych. Oczywiście wszystko zależy od wymiarów pomieszczenia, jego kształtu i funkcji jakie szatnia ma spełniać.

Szkolna szafka szatniowa z ławką stałą Ł-SU-800, ceny

cena netto* : PLN 1072,00 , cena brutto* : PLN 1318.56
(w tym - ławka stała do szafki szkolnej Ł-SU-800 cena netto* : PLN 196.00, cena brutto* : PLN 241.08)

Podano cenę dla wykonania standardowego, kolor popielaty RAL 7035, w ławeczce listwy drewniane malowane lakierem bezbarwnym

Ceny obowiązują od 01.09.2018
*cena i wzornictwo mogą ulec zmianie
Sprawdź cenę tel: 32-738-52-62 lub e-mail: biuro@edukacja-mikolow.pl
Ogólna charakterystyka: nowe, nie używane
Dostępność : po uprzednim zamówieniu przeciętnie około 14 dni


Pobierz / przejdź do CENNIKA .PDF przechodzę

W cennikach PDF przedstawiamy ceny towarów brutto (wraz z podatkiem VAT = 23%) oraz ceny netto dla wyrobów w wykonaniu standardowym. Cennik nie obejmuje kosztów dostawy czy montażu (o ile taki występuje). W cennikach prezentujemy miniaturki obrazków oferowanych towarów wraz z podstawowym opisem. Wykorzystując link powyżej opuścisz tą stronę i wyświetlisz lub pobierzesz plik cennika PDF w zależności od ustawień Twojej przeglądarki.
Jeżeli nie chcesz opuszczać tej strony wyświetl podgląd cennika (poniżej)

Wyświetl podgląd cennika PDF   (działanie zgodne z ustawieniami Twojej przeglądarki)

Zobacz inne szafy szatniowe metalowe typu SUL:

Dostępne kolory

Kolory standardowe
popielaty RAL 7035
Kolory za dopłatą
beżowy RAL 1015
RAL 2004
RAL 1018
RAL 3000
RAL 5015
RAL 6029
RAL 7015
RAL 7016
biały RAL 9003

W standardzie kolory popielaty RAL 7035, pozostałe kolory jak też inne dostępne za dopłatą. Wysokość dopłaty nie jest stała i zależy od koloru oraz od użytej liczby kolorów.


Zapraszamy do składania dodatkowych pytań, pogłębienia wiedzy i poszerzenia informacji o prezentowanych szafkach. Państwa zamówienia realizujemy na tyle szybko na ile jest to możliwe. Dodatkowe uwagi, opinie, pomysły czy sugestie są przez nas analizowane.

Firma Edukacja Sp. z o.o. od ponad 25 lat dostarcza specjalistyczne wyposażenie dla szkół, przedszkoli innych placówek oświatowych, dla firm i przedsiębiorstw. Oferowane przez nas produkty posiadają stosowne atesty i certyfikaty. Oferowane meble szkolne, przedszkolne, wyposażenie żłobków, szafy metalowe szatniowe, kartotekowe czy meble biurowe wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Spełniają wszelkie wymagania do zastosowań w placówkach użyteczności publicznej, w placówkach oświatowych dowolnego szczebla - w żłobkach, przedszkolach czy w szkołach. Nasza szeroka oferta wyposażenia firm, biur, przedsiębiorstw dostosowana jest do współczesnych oczekiwań. Reagujemy na stale zachodzące zmiany doskonaląc naszą ofertę poprzez wprowadzanie nowoczesnego wzornictwa, nowych materiałów o technologii licząc na satysfakcję naszych klientów.
Pomagamy dokonywać dobrych wyborów poprzez kompleksową ofertę adresowaną do szerokiego grona zainteresowanych.