Zestaw do badania wody - zagadnienia tematyczne i wykaz doświadczeń.

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

05 July 2007,
Zestaw do badania wody - zagadnienia tematyczne i wykaz doświadczeń.


W poprzednim komunikacie (01 Lipiec 2007) przedstawiono skład zestawu do badania wody. Poniżej wymieniamy zagadnienia tematyczne opisane w instrukcji, które można badać za pomocą tego zestawu.


 1. Woda.
 2. Rozpuszczony tlen.
 3. Sporządzanie roztworów.
 4. Liczba kolonii bakterii fekalnej.
 5. pH wody. Doświadczenie dla szkół podstawowych pod nadzorem nauczyciela.
 6. Temperatura. Ćwiczenie dla szkół podstawowych.
 7. Mętność. Ćwiczenie dla szkół podstawowych.
 8. Całkowita zawartość substancji stałych. Ćwiczenie dla szkół podstawowych.
 9. Azotany. Ćwiczenie dla szkół podstawowych.
 10. Twardość wody. Ćwiczenie dla szkół podstawowych.
 11. Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen. Ćwiczenie 5-dniowe.