Liczba kolonii bakterii coli fekalnej.

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

08 July 2007,
Określenie liczby kolonii bakterii coli.


Liczba kolonii bakterii coli fekalnej - wstęp.

Bakterie coli fekalnej zanjdują się w odchodach ludzi i innych zwierząt stałocieplnych. Dostają się one do zbiorników wodnych i rzek wieloma drogami. Bakterie coli jako takie nie są chorobotwórcze. Znajdują się one w każdym ludzkim przewodzie pokarmowym i wspomagają trawienie pożywienia. Jeżeli w rzece liczba bakterii coli jest wysoka (więcej niż 206 bakterii w 100 ml próbki wody), to jest prawdopodobne, że znajdują się tam również inne organizmy chorobotwórcze.
Prawdopodobieństwo nabawienia się choroby jest w tym przypadku tak duże, że raczej należy unikać kontaktu z wodą. Organizm chorobotwórczy może przenikać do organizmu ludzkiego w czasie pływania poprzez ranki na skórze, a także przez nos, usta lub uszy.
Ponieważ organizmy chorobotwórcze są bardzo rozproszone w wodzie, więc bezpośrednie ich wychwycenie jest trudne i czasochłonne. Zamiast tego kontroluje się liczby kolonii coli z uwagi na związek pomiędzy mianem coli a prawdopodobieństwem nabawienia się choroby w wyniku bezpośredniego kontaktu z wodą.
W rozdzielczych systemach kanalizacyjnych, ścieki sanitarne (z toalet, zlewów) spływają osobnymi kanałami i są oczyszczone w oczyszczalniach ścieków. Wody atmosferyczne spływają z ulic i parkingów rynsztokami bezpośrednio do rzek. Lecz i te wody nierzadko spłukują odchody ptaków i zwierząt z ulic i chodników oraz mogą wypłukiwać do rynsztoków bakterie coli z nielegalnych przyłączy sanitarnych. w zbiorczych systemach ściekowych odpływy sanitarne i atmosferyczne wspólnie dostają się do oczyszczalni ścieków.
Po silnych opadach atmosferycznych, do rzeki może dostać się znacznie więcej ścieków, co może spowodować, że liczba kolonii coli w dole rzeki będzie wysoka. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na stan pogody przed pomiarem.
W warunkach szkolnych pomiar coli fekalnej (FC) można zastąpić przez pomiar coli całkowitej (TC). Główną różnicę pomiędzy FC a TC stanowi fakt, że bakterie coli fekalnej pochodzą z organizmów stałocieplnych, podczas gdy bakterie coli całkowitej występują we wszystkich organizmach zwierzęcych. Według najnowszych danych ilość TC jest około dziesięciokrotnie wyższa niż FC.
Coli fekalne wymagają inkubatora, podczas gdy coli całkowite mogą być inkubowane w temperaturze pokojowej lub na kaloryferze w sali lekcyjnej. Otrzymany wynik pomiaru TC należy podzielić przez 10.


Liczba kolonii coli - wymagane przyrządy, odczynniki i wyposażenie pracowni.

Zestaw do oznaczania liczby kolonii bakterii coli zawiera -
(Pełen skład zestawu do badana wody przedstawiliśmy na stronie skład zestawu, zobacz także tematykę gdzie można wykorzystać zestaw do badania wody oraz ofertę.)


- przyrządy:

- odczynniki:

- w wyposażeniu pracowni powinny ponadto znajdować się:


Sterylizacja używanych urządzeń.

Przed przeprowadzeniem prób należy wysterylizować butelki do pobierania próbek, pipety i lejek filtracyjny oraz kolbę stożkową. Sterylizować można w szybkowarze lub w naczyniu emaliowanym przez dwukrotne, z odstępem paru godzin, gotowanie po 15 minut w wodzie destylowanej, którą po pierwszym gotowaniu należy zmienić. Sprzęt wysterylizowany wykorzystuje się bezpośrednio po wygotowaniu. Pensetę wyjaławia się podczas filtracji każdorazowo, przez zanurzenie w alkoholu i zapalenie w płomieniu.
UWAGA: czynności te należy wykonać ostrożnie, aby się nie poparzyć.


Postępowanie przy pobieraniu próbek.


 1. Korek od butelki usuń tuż przed pobraniem próbki. Nie dotykaj wewnętrznej strony korka.
 2. Włóż rękawiczki, trzymając za dolną część butelki, zanurz ją w wodzie otworem w kierunku dna rzeki, po czym obróć ją pod wodą otworem w kierunku nurtu.
 3. Unikaj pobierania próbek w pobliżu roślin wodnych io dna rzeki.
 4. Pobierać próbki można również za pomocą długiego preta, z zamocowaną butelką.
 5. Dla lepszego wyniku badań, pobierz próbki w kilku miejscach rzeki.

Określenie liczby kolonii bakterii coli.


 1. Umocuj w łapioe na statywie lejek; pod nim postaw kolbę stożkową. Na siatce lejka, za pomocą odkażonych szczypiec, połóż sterylny filtr membranowy.
 2. W celu zwilżenia sterylnego filtra, za pomocą pipety nalej na filtr małą ilość wody destylowanej.
 3. Włóż końcówkę pipety do próbki i zanurz ją do takiej głębokości, aż nabierzesz potrzebną do badania ilość wody.
 4. Polej filtr określoną próbką i ppoczekaj aż nadmiar wody osączy się; usuń nadmiar wody.
 5. Po skończeniu osuszania filtra przenieś filtr na podłoże w szalce Petriego.
 6. Inkubuj szalki Petriego w temperaturze 370C przez 24 godziny w termostacie.
 7. Po inkubacji policz ilość bakterii coli na sączku.
 8. Wyniki badań podaj jako wskaźnik bakterii coli, tj. liczbę tych bakterii w 100 ml.

Kolonie bakterii z grupy coli rosną w postaci punktów o barwie od łososiowej do czerwonej, kolonie bakterii Escherichia coli rosną w postaci punktów o barwie ciemnoniebieskiej do fioletowej.

Więcej informacji na ten temat oraz opis innych doświadczeń zanjdziesz w instrukcji dołączonej do zestawu do badania wody.