Cyklokarbon

to nowsze odkrycie w alotropii węgla niż grafen. Odkryty w 2019 roku ma postać pierścienia zbudowanego z 18 atomów węgla i grubość 1 atomu. Dotychczas o cyklokarbonie wiadomo niewiele. Prawdopodobnie ma właściwości półprzewodnika i może zostać wykorzystany do dalszej miniaturyzacji urządzeń elektronicznych.

Wybrane kulkowo-pręcikowe modele fullerenów - alotropia węgla

„Atomy w molekule” i „w sieci kryształu”

cyklokarbon-C18_b
Fot: Artystyczna wizja tego, jak wygląda cząsteczka cyklokarbonu. Źródło: IBM Research

Diament, grafen, grafit, fulereny i... cyklokarbon!
Zaobserwowano nową odmianę węgla
więcej zobaczysz tutaj ... »

Lonsdaleit

lonsdaleit

minerał o 58% twardszy od diamentu Lonsdaleit - odmiana diamentu znajdowana w meteorytach, która swoją nazwę zawdzięcza brytyjskiej pionierce krystalografii – Dame Kathleen Lonsdale

Odmiany alotropowe węgla

Alotropia to zjawisko występowania tych samych pierwiastków chemicznych w różnych postaciach, które mają odmienne właściwości fizyczne i chemiczne. Termin „alotropia” pochodzi z języka greckiego od słóww „allos” i „tropos”” (tj. inny rodzaj). Odmiany alotropowe pierwiastka mogą różnić się liczbą atomów w cząsteczce, jak ma to miejsce np. dla tlenu: O2 to tlen atmosferyczny, O3 – ozon, a O4 – tlen czerwony oraz budową sieci krystalicznej.
Odmiany alotropowe węgla różnią się właśnie budową sieci krystalicznej. Wymieńmy tutaj dla porządku grafit i diament (prezentowane w części sieci kryształów), grafen, prezentowane tutaj 3 fulereny, wspomniany we wstępie cyklokarbon.
I minerał o 58% twardszy od diamentu Lonsdaleit - odmiana diamentu znajdowana w meteorytach, która swoją nazwę zawdzięcza brytyjskiej pionierce krystalografii – Dame Kathleen Lonsdale

Wybrane modele fullerenów

Buckminsterfulleren (Buckyball) C60, Fuzzyball C60H60, Bunnyball C60(OsO4)(4-tert-butylopirydyna)2
wybrane 3 fullereny umieściliśmy tutaj jako odmiany węgla - ale są to cząsteczki

Buckyball

Buckminsterfulleren C60

Model diamentu

Fuzzyball

C60H60

Model sieci grafitu

Bunnyball

C60(OsO4)(4-tert-butylopirydyna)2

Model fullerenu