Warto wiedzieć, że ...

układy krystalograficzne

to system klasyfikacji kryształów ze względu na układ wewnętrzny cząsteczek w sieci krystalicznej. Układ krystalograficzny definiuje się także jako zespół klas symetrii, których elementy powodują jednakowe ograniczenia stałych sieciowych komórki elementarnej sieci przestrzennej. System wyróżnia siedem układów, w których wyróżnia się 32 klasy krystalograficzne.

Typy komórek Bravais'ego w poszczególnych układach - animacje 3D

„Atomy w molekule” i „w sieci kryształu”

Typy komórek Bravais w poszczególnych układach - animacje 3D

Warto wiedzieć, że ...

typy komórek Bravais

Każdy z 14 typów sieci przestrzennych Bravais'go ma swoją charakterystyczną komórkę elementarną, która ze względu na parametry sieci przestrzennej jest podporządkowana jednemu z 7 układów krystalograficznych, a są to: regularny, tetragonalny, rombowy, jednoskośny, trójskośny, heksagonalny, trygonalny

Typy komórek Bravais w poszczególnych układach

Sieci Bravais'go

Powiązanie obserwacji bezpośredniej ze strukturą wewnętrzną kryształów jest jednym z istotnych elementów na które warto stawiać w nauczaniu - szczególnie na poziomie szkoły podstawowej czy średniej. Wizualizacja sieci Bravais'go może pomóc w zrozumieniu podstaw struktury materiałów krystalicznych. Sieci Bravais opisują sposób wypełnienia przestrzeni przez wielokrotne powtarzanie operacji translacji komórki elementarnej reprezentując tym samym powtarzający się układ atomów lub jonów w krysztale.
W tej części prezentujemy animacje 14-stu sieci Bravais ułożonych według siedmiu układów krystalicznych: regularny (prymitywna P, przestrzennie centrowana I, ściennie centrowana F), tetragonalny (prymitywna P, przestrzennie centrowana I), rombowy (prymitywna P, przestrzennie centrowana I, ściennie centrowana F, centrowana na podstawach C), jednoskośny (prymitywna P, centrowana na podstawach C), trójskośny (prymitywna P), heksagonalny (prymitywna P), trygonalny (prymitywna P) co pomoże uczniom w wyobrażeniu sobie ich wyglądu.
Należy pamiętać, że sieci Bravais'go stanowią doskonałą podstawę do opisania struktur krystalicznych, a zrozumienie układów ma znaczenie w zrozumieniu właściwości kryształów.

Sieć regularna prymitywna P

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a = b = c, α = β = γ = 900
współrzędne punktów: 000

Sieć regularna przestrzennie centrowana I

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a = b = c, α = β = γ = 900
współrzędne punktów: 000; ½ ½ ½

Sieć regularna ściennie centrowana F

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a = b = c, α = β = γ = 900
współrzędne punktów: 000; 0½½; ½0½; ½½0;

Sieć tetragonalna prymitywna P

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a = b ≠ c, α = β = γ = 900
współrzędne punktów: 000

Sieć tetragonalna przestrzennie centrowana I

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a = b ≠ c, α = β = γ = 900
współrzędne punktów: 000, ½ ½ ½

Sieć rombowa prymitywna P

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a ≠ b ≠ c, α = β = γ = 900
współrzędne punktów: 000

Sieć rombowa przestrzennie centrowana I

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a ≠ b ≠ c, α = β = γ = 900
współrzędne punktów: 000, ½½½

Sieć rombowa ściennie centrowana F

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a ≠ b ≠ c, α = β = γ = 900
współrzędne punktów: 000, 0½½, ½0½, ½½0;

Sieć rombowa centrowana na podstawach C

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a ≠ b ≠ c, α = β = γ = 900
współrzędne punktów: 000, ½½0;

Sieć jednoskośna prymitywna P

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a ≠ b ≠ c ≠ a, α = γ, β > 900
współrzędne punktów: 000,

Sieć jednoskośna centrowana na podstawach C

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a ≠ b ≠ c ≠ a, α = γ, β > 900
współrzędne punktów: 000, ½ ½ 0;

Sieć trójskośna prymitywna P

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a ≠ b ≠ c ≠ a, α ≠ β ≠ γ ≠ α, α, β, γ ≠ 900
współrzędne punktów: 000

Sieć heksagonalna prymitywna P

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a = b ≠ c, α = β = 900, γ = 1200, współrzędne punktów: 000

Sieć trygonalana prymitywna R

stosunek odcinków translacyjnych i kąty w komórce sieciowej
a = b ≠ c, α = β = 900, γ = 1200, współrzędne punktów: 000;
romboedryczna: a = b = c, α = β = γ ≠ 900, współrzędne punktów: 000;