Modele cząsteczek

budujemy kulkow-pręcikowe modele cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych

Kulkowo-pręcikowe elementy strukturalne modeli cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych

„Atomy w molekule” i „w sieci kryształu”

elementy modeli cząsteczek

przejdź do przeglądania zastosowań elementów
przejdź ... »

Modele cząsteczek

budujemy kulkow-pręcikowe modele cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych

Elementy strukturalne modeli cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych

Poniżej przedstawiono najczęściej występujące w zestawach do nauczania modele „atomów-w-molekule” wskazując jednocześnie przykłady w jakich związkach występują. Podano liczbę i rozkład przestrzenny pręcików, np. 4-tetraedr.
Prezentowane poniżej elementy pozwalają na budowę modeli cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych - molekuł. Odzwierciedlają ich przybliżoną budowę przestrzenną - kształt - w ramach teorii VSEPR.
Potocznie są nazywane modelami atomów - jest to oczywiście błędne. Należałoby mówić o „atomach-w-molekule” czy o „atomach-w-sieci-kryształy”
 

model wodoru, H

atom wodoru, zastosowanie wszechstronne

zastosowanie
wszechstronne

model litu, Li

lit, litowce, metale I

lit, litowce, metale I w: Li2
LiH, LiF, LiCl, LiOH

model berylu, Be
2-liniowy

atom berylu, Be

beryl, berylowce, metale II w:
BeF2, BeCl2, Be(CH3)2

model boru, B
3-płaski

atom boru, B

bor, metale III, metaloid bor w:
BF3, H3BO3

model boru, B
4-tetraedr

atom boru, B tetraedr

bor, metale III w:
H3BPH3

model węgla, C
4-tertraedr

atom węgla, C (tertraedr)

alkany, diament,
wiązania wielokrotne „zgięte”
CO2, CS2, CCl4,CH4, CO2, CHCl3, HCN, ClCN

model węgla, C
5-bipiramida trygonalna

atom węgla, C (bipiramida trygonalna)

alkeny, grafit, wiązania typu σ, Π

model węgla, C
6-oktaedr

atom węgla C, oktaedr

alkiny, wiązania σ, π, π

model azotu, N
3-piramida trygonalna

atom azotu, N

alkilo-, metylo-, hydroksyloaminy
N2, NH3, ClCN, HCN

model azotu, N
5-bipiramida trygonalna

atom azotu, N

nitrozwiązki, wiązania podwójne „zgięte”
HNO3, [NO3]-1, atom azotu, N w ...

model tlenu, O
2-zgięty

atom tlenu, O

alkoholach, pochodnych nadtlenku wodoru,
O2, H2O, H2O2, HOCl, H2SO4, HNO3, H4SiO4, H3PO4, MgO, CaO, Ca(OH)2, NaOH, AL2O3, P4O10, (P2O5)

model fluoru, F

atom fluoru, F

fluor, fluorowce w:
F2, S2F2, S2F10, HF, LiF

model sodu, Na

atom sodu, Na

NaCl, NaF

model magnezu Mg
2-zgięty

atom magnezu, Mg, zgięty

magnez, metale II w:
MgF2, MgO, CaO, BaO, CaCO3

model magnezu Mg
2-liniowy

atom magnezu, Mg, liniowy

MgCl2, Mg[CH2C(CH3)3]2

model glinu Al
3-płaski

atom glinu, Al

glin, metale III w:
AlCl3, AlF3, Al2O3, Fe2O3

model krzemu, Si
4-tetraedr

atom azotu, N

SiO2, SiH4, SiCl4, H4SiO4, [SiO4]-1

model fosforu P
4-tetraedr

model fosforu P

P4O10, (P2O5)

model fosforu P
5-bipiramida trygonalna

model fosforu P

PCl5, H3PO4

model siarki S
2-zgięty

model siarki S

S8, H2S, CS2, Cu2S, FeS, SCl2, S2Cl2, S2F2 (F-S-S-F)

model siarki S
4-tetraedr

model siarki S

SCl4, S2F2, atom siarki w ...

model siarki S
6-oktaedr

model siarki S

SF6, SO3, H2SO4, S2F10, atom siarki w ...

model chloru Cl
 

model chloru Cl

NaCl, KCl, Cl2, CCl4, ClCN, SCl2, S2Cl2, SiCl4, PCl5

model miedzi
 

model miedzi

miedź, metale I w:
Cu2S

model miedzi Cu
2-liniowy

model miedzi Cu

miedź, metale II w:
CuF2, CuCl2

płat orbitalu
czerwony

płat orbitalu czerwony

płat orbitalu p do reprezentowania wiązań π, σ

płat orbitalu
niebieski

płat orbitalu niebieski

płat orbitalu p do reprezentowania wiązań π, σ

łącznik płatów orbitali p
 

łącznik płatów orbitali p

łącznik płatów orbitali p do reprezentowania wiązań π, σ

Długość wiązań chemicznych

Aby lepiej zaprezentować kształty cząsteczek możemy oprócz kierunków tworzenia wiązać uwzględnić dodatkowo długści wiązań. Nie wnikając w szczegóły możemy dla naszych potrzeb przywołać równanie Schomaker'a i Stevenson'a.
Posługujemy się zatem łącznikami o róznych długościach by lepiej odzwierciedlić kształty budowanych molekuł - oczywiście pamiętając o ograniczeniach wynikających z samej istoty modelowania gdzie przyjęliśmy, że atomy przypominają kulki z pręcikami mniej lub bardziej poukładane w przestrzeni.
 
I tylko z tym zastrzeżeniem możemy wnioskować o takim czy innym zachowaniu się cząsteczek, na ile nasze przybliżenie dla danego problemu jest do przyjęcia.

Łącznik wiązania chemicznego
łącznik σ, oznaczenie B-1-20

Łącznik wiązania chemicznego oznaczenie B-1-20

wiązania pojedyncze z H, ok. 110pm, H2O, NH3, CH4, inne wiązania (pojedyncze) ok. 130pm, BF3

Łącznik wiązania chemicznego
łącznik σ, oznaczenie B-1-25

Łącznik wiązania chemicznego oznaczenie B-1-25

wiązania pojedyncze z H, ok. 150pm, PH3, SiH4, H2S, inne wiązania (pojedyncze) ok. 165pm, CuF2, BCl3

Łącznik wiązania chemicznego
łącznik σ, oznaczenie B-1-35

Łącznik wiązania chemicznego oznaczenie B-1-35

wiązania pojedyncze z H, ok. 190pm, NaH, inne wiązania (pojedyncze) ok. 205pm, Cl2, NaF, CuCl2, SiCl4

Łącznik wiązania chemicznego
łącznik σ, oznaczenie B-1-45

Łącznik wiązania chemicznego oznaczenie B-1-45

wiązania (pojedyncze) ok. 245pm, SiI4

Łącznik wiązania chemicznego
łącznik σ, oznaczenie B-1-55

Łącznik wiązania chemicznego oznaczenie B-1-55

wiązania (pojedyncze) ok. 285pm, I2, Na2, CsCl

Łącznik elastyczny
oznaczenie B-2-35

Łącznik elastyczny oznaczenie B-2-35

wiązania wielokrotne „zgięte” ok. 120pm, łącznik wiązania wielokrotnego

Łącznik elastyczny
oznaczenie B-2-60

Łącznik elastyczny oznaczenie B-2-60

wiązania wielokrotne „zgięte” około 180pm, Łącznik elastyczny B-2-60

łącznik uniwersalny
oznaczenie B-0-150

łącznik uniwersalny B-0-150

do przycinania wg potrzeb użytkownika