Komórka elementarna

to najmniejsza, powtarzalna część struktury kryształu, zawierająca wszystkie rodzaje cząsteczek, jonów i atomów, które tworzą sieć krystaliczną. Przesuń widoczną n/z komórkę a odtworzysz sieć

Modele kulkowo-pręcikowe - wybrane komórki elementarne

„Atomy w molekule” i „w sieci kryształu”

modele wybranych komórek elementarnych
przejdź do ilustracji ... »

Polimorfizm

niby ten sam wzór chemiczny, a jakże inne związki; porównaj strukturę sieci wurcytu ZnS i blendy cynkowej ZnS

Modele komórek elementarnych wybranych kryształów

Atomy, jony czy cząsteczki mogą grupować się przestrzeni w sposób chaotyczny lub uporządkowany. Niewątpliwie jedną z ciekawszych form są struktury uporządkowane. Mogą tworzyć łańcuchy np. polimery, struktury jednowarstwowe jak grafen czy zamknięte nanorurki czy inne struktury trójwymiarowe. W tym przypadku poszukujemy najmniejszej regularnej formy przestrzennej o której zakładamy, że dokonując jakichś operacji typu przesunięcia, obroty czy złożone operacje będziemy mogli odtworzyć całą sieć przestrzenną. I taki najmniejszy powtarzalny w przestrzeni fragment nazwiemy sobie komórką elementarną.
Doskonały wgląd w strukturę ciała stałego dla celów dydaktycznych, daje jednakże fragment sieci krystalicznej o wymiarach ok. 2ax2bx2c (w jednostkach sieci) gdyż pozwala on na ukazanie wyniku działania operacji pozwalających na odtworzenie całej sieci z komórki elkemntarnej.

Poniżej przedstawiono modele wybranych komórek elementarnych

komórka elementarna typu perowskitu

perowskit CaTiO3

komórka elementarna typu perowskitu

komórka elementarna typu chlorku cezu

Model struktury chlorku cezu - CsCl wraz z otoczeniem.

komórka elementarna typu chlorku cezu

komórka elementarna typu fluorytu

fluoryt - CaF22

komórka elementarna typu fluorytu

komórka elementarna typu rutylu

rutyl TiO2

komórka elementarna typu rutylu

komórka elementarna typu spinelu

spinel - MgAl2O4

komórka elementarna typu spinelu

komórka elementarna typu wurcytu

wurcyt - ZnS

komórka elementarna typu wurcytu

Model komórki elementarnej typu blendy cynkowej

blenda cynkowa ZnS

komórka elementarna typu blendy cynkowej