> Kulkowo-pręcikowe elementy strukturalne modeli molekuł i sieci kryształów

Zrozumieć molekuły...

There is no more basic enterprise than the determination of the geometrical structure of a molecule.
Such a determination, when it is well done, ends all speculation as to the structure and provides us with the starting point for the understanding of every physical, chemical and biological property of the molecule.

Roald Hoffman
John A. Newman
Professor Of Physical Science Cornell University
Nobel Prize Winner in Chemistry, 1981
Determination of the Geometrical Structure of Free Molecules,
L.V.Vilkov, V.S.Mastryukov, N.I.Sadova,
Mir Publishers, 1983

„Atomy w molekule” i „w sieci kryształu”

Kulkowo-pręcikowe modele w nauczaniu

Instrukcja 2024 - reaktywacja z 1997÷2009

w instrukcji opiszemy krok-po-kroku
Jak budujemy modele ... »

Zrozumieć
atomy w cząsteczkach...

Na podstawie budowy cząsteczki można wnioskować o jej właściwościach fizyko - chemicznych czy biologicznych (zob. np. Biostereochemia, I. Z. Siemion, PWN, 1985). Polarność, aktywność optyczna cząsteczek, funkcje przeciwciał, skurcz mięśnia... to zaledwie kilka z licznych na postawioną tezę przykładów. Oczywiście, tylko niektóre z nich można będzie przedstawić na poziomie szkoły podstawowej czy średniej.

Elementy strukturalne modeli związków chemicznych i wybranych sieci kryształów

Wstęp - Instrukcja M&C Lab (dawniej strona 3)

There is no more basic enterprise than the determination of the geometrical structure of a molecule.
Such a determination, when it is well done, ends all speculation as to the structure
and provides us with the starting point for the understanding
of every physical, chemical and biological property of the molecule. *
Roald Hoffman
John A. Newman
Professor Of Physical Science Cornell University
Nobel Prize Winner in Chemistry (1981)
z przedmowy do:
Determination of the Geometrical Structure of Free Molecules,
L.V.Vilkov, V.S.Mastryukov, N.I.Sadova, English translation, Mir Publishers, 1983


 

Elementy strukturalne modeli cząsteczek oraz złożone modele cząsteczek i sieci kryształów to środki dydaktyczne bez których trudno wyobrazić sobie współczesne nauczanie - szczególnie chemii. W niniejszej instrukcji przedstawiono zaledwie kilka propozycji wykorzystania modeli. Własna inicjatywa i intuicja nauczyciela zadecyduje o tym jak często będą one używane.

Ponieważ te same elementy stosujemy zarówno w nauczaniu chemii na poziomie szkoły podstawowej czy też dla studentów uniwersytetów, przeto również w instrukcji nie dokonujemy podziału na instrukcję dla szkoły podstawowej czy średniej. Podane tutaj przykłady obrazują możliwości, w których modele mogą być wykorzystane i w jakiej formie. Reszta, jak powiedziano, „pozostaje w rękach nauczyciela”.

Życzymy Państwu
wiele satysfakcji na lekcjach chemii prowadzonych z wykorzystaniem modeli.
Jacek Szram, © 2024
(dawniej M&C Lab, Mikołów)
(*Nie ma bardziej podstawowego przedsięwzięcia w dziedzinie chemii niż określenie struktury cząsteczki.
Struktura, jeśli jest ustalona prawidłowo,
stanowi punkt wyjścia do zrozumienia każdej fizycznej, chemicznej czy biologicznej właściwości cząsteczki.)
 

Kulkowo-pręcikowe elementy strukturalne modeli molekuł i sieci kryształów

Zastosowanie do modelowania budowy cząsteczek i przebiegu reakcji chemicznych

Zastosowanie do modelowania budowy cząsteczek i przebiegu reakcji chemicznych

Instrukcja do pręcikowo-kulkowych elementów strukturalnych i modeli sieci kryształów

 
M&C Lab, Mikołów, grudzień 1997, wydanie pierwsze - wyłącznie papierowe
M&C Lab, Mikołów, lipiec 2003, wydanie drugie - wyłącznie na płycie CD
M&C Lab, Mikołów, październik 2003, wydanie trzecie - wyłącznie na płycie CD
M&C Lab, Mikołów, wrzesień 2004, wydanie czwarte, poprawione - na płycie CD
M&C Lab, Mikołów, Lipiec 2005, special issue, European Variety in Chemistry Education, on CD
M&C Lab, Mikołów, Sierpień 2005, wydanie szóste, poprawione, internet i CD
M&C Lab, Mikołów, październik 2009, wydanie siódme, poprawione, internet i CD
 
reaktywacja, luty 2024, wydanie ósme, responsywne w3
© Jacek Szram, Wszelkie prawa zastrzeżone, All Rights Reserved

Instrukcja M&C Lab (dawniej strona 2)

Zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu nr DKOS-III-BS-505-1/78/03 aktualizowane 30-06-2003 roku

Numer w wykazie środków dydaktycznych 0298/1997

Zalecenie z dnia 18-07-1997 roku, aktualizowane pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu nr DKOS-III-BS-505-1/78/03 z dnia 30-06-2003 roku.

Numer w wykazie środków dydaktycznych 0299/1997

Zalecenie z dnia 18-07-1997 roku, aktualizowane pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu nr DKOS-III-BS-505-1/78/03 z dnia 30-06-2003 roku.

Numer w wykazie środków dydaktycznych 0300/1997

Zalecenie z dnia 18-07-1997 roku, aktualizowane pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu nr DKOS-III-BS-505-1/78/03 z dnia 30-06-2003 roku.

Numer w wykazie środków dydaktycznych 0301/1997

Zalecenie z dnia 18-07-1997 roku, aktualizowane pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu nr DKOS-III-BS-505-1/78/03 z dnia 30-06-2003 roku.