Modele sieci kryształów

sieci kryształów w nauczaniu

Wybrane kulkowo-pręcikowe modele sieci kryształów

„Atomy w molekule” i „w sieci kryształu” - modele w nauczaniu

modele wybranych komórek elementarnych
zobaczysz tutaj ... »

Nadprzewodniki YBaCuO

Nadprzewodniki YbaCuO o zmodyfikowanej stechiometrii. Związek YBa2Cu3O7-x, nazywany również Y-123 ze względu na skład stechiometryczny, należy do najważniejszych materiałów nadprzewodnikowych.

Modele sieci kryształów

Cząsteczki szeregu substancji zawierają większą liczbę atomów czy jonów niżby wynikało to na podstawie wzoru stechiometrycznego. Związki takie mogą tworzyć łańcuchy (porównaj przykład 3b - polimeryzacja etylenu), warstwy czy struktury trójwymiarowe. W szczególności dotyczy to struktur ciał stałych. W tym przypadku rzeczywistą strukturę określa sposób zabudowy komórki elementarnej, najmniejszej powtarzalnej w przestrzeni „cząsteczki substancji. Doskonały wgląd w strukturę ciała stałego, szczególnie dla celów dydaktycznych, daje jednakże fragment sieci krystalicznej o ”wymiarach ok. 2a x 2b x 2c (w jednostkach sieci).

Przykład 1: Poniżej przedstawiono modele fragmentów wybranych sieci: diamentu i lodu zwykłego.

Rys. 29. Fragment sieci krystalicznej diamentu

także - rozmieszczenie atomów w cząsteczce adamantanu C10H16

Fragment sieci krystalicznej diamentu

Widoczny fragment struktury diamentu zorientowany jest tak, że jedna z osi trójkrotnych ma kierunek pionowy (patrz model sieci diamentu M&C Lab). Model taki ujawnia nakładanie się wyłacznie warstw „o cykloheksanowej strukturze krzesełkowej” (3)

Rys. 30. Model fragmentu sieci krystalicznej β-H2O

lód zwykły

fragmentu sieci krystalicznej lodu zwykłego β-H₂O

Widoczny fragment struktury ujawnia - pomijając wiązania wodorowe - kształty pierścieni zbliżone do ułożenia w strukturze diamentu. Należy jednak podkreślić, że występują tutaj zarówno konformery krzesełkowe (3) jak i łódkowe (2)

Przykłady modeli sieci krystalicznych

modele - diamentu i grafitu

Model diamentu

łacznikami niebieskimi oznaczono komórkę elementarną

Model diamentu

Model sieci grafitu

łacznikami czerwonymi oznaczono komórkę elementarną

Model sieci grafitu

Inne przykłady sieci kryształów.

Modele - halitu, lodu zwykłego i nadprzewodnika YBaCuO

Model halitu (soli kuchennej)

Model fullerenu

Model lodu zwykłego

Model cząsteczki nie posiadającej izomerów geometrycznych.

Model nadprzewodnika YBaCuO

Model YBaCuO