Pracownia w Szkole Cena

Pracownie Szkolne, przykłady, ceny

 327385262

Pracownie Chemiczna i Fizyczna, Ceny ⚡

Przedstawiamy typowe rozwiązania dla szkolnych pracowni fizycznych i dla pracowni chemicznych wraz z szacunkową ceną. Może zaczniemy od określenia i odróżnienia pojęć takich jak sala lekcyjna, pracownia szkolna przedmiotowa czy klasopracownia. I tak będziemy rozumieć, że Sala Lekcyjna to pomieszczenie szkolne, w którym prowadzone są zajęcia lekcyjne. Czyli mówiąc najogólniej każde pomieszczenie, w którym nauczamy nazwiemy Salą Lekcyjną. Dalej przyjmuje się MEN SIO, że "Pracownia jest to Sala Lekcyjna wyposażona w urządzenia potrzebne do nauki jakiegoś przedmiotu". Wymienia się tutaj najczęściej Pracownię chemiczną, fizyczną, biologiczną, informatyczną itp. Oczywiście takie odróżnienie Pracowni Przedmiotowej Szkolnej od Sali Lekcyjnej jest - jak się wydaje - daleko niedoskonałe. Powołane w tej definicji "urządzenia potrzebne do nauki jakiegoś przedmiotu" jako nieodłączne atrybuty Szkolnej Pracowni Przedmiotowej - jak łatwo zauważyć - wydaje się po prostu niepełne. Co więcej, nie kładzie nacisku na istotę problemu. Jeżeli bowiem przyjąć, że zajęcia lekcyjne możemy podzielić na dwa podstawowe typy - np określając je jako zajęcia / lekcje teoretyczne i zajęcia /lekcje praktyczne, to tutaj właśnie biegnia linia podziału pomiędzy tym co określa się mianen Sali Lekcyjnej a Szkolną Pracownią Przedmiotową. Innymi słowy Szkolna Pracownia Przedmiotowa, to taka Sala Lekcyjna, w której uczeń zdobywa wiedzę na drodze własnych doświadczeń, eksperymentów. Co więcej - należy tutaj położyć nacisk na aktywność ucznia w doświadczeniach, w odróżnieniu od postawy biernej, gdy w Paracowni eksperymenty prawadzi nauczyciel (Doświadczenia Pokazowe, Eksperymenty Demonstracyjne). Ta w3 nie jest miejscem, gdzie poszukujemy precyzyjnych definicji takich pojęć jak Sala Lekcyjna, Pracownia, Klasopracownia czy Laboratorium Szkolne. Zwracamy jedynie uwagę, że sama tabliczka na drzwiach "Pracownia Chemiczna" nie uczyni z Sali Lekcyjnej, w której prowadzi się zajęcia z chemii Szkolnej Pracowni Przedmiotowej. Co więcej - prawdziwą Pracownię Szkolną tworzą jej wyposażenie oraz wykorzystujący je Nauczyciel.
Jednym z podstawowych pytań kierowanych do nas jest pytanie o Podstawowe Standardy Wyposażenia Szkolnych Pracowni Przedmiotowych. Jakie Warunki Ogólne i Jakie Wymagania można zebrać w postaci zaleceń. W szczególności Wyposażenie wszystkich Szkolnych Pracowni musi być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, także tych wynikających z ich niepełnosprawności i musi zagwarantować pełne bezpieczeństwo w trakcie wykonywania doświadczeń. Należy zadbać, by wyposażenie było dostosowane do właściwego poziomu edukacji i do adekwatnego dla podstawy programowej dla danego typu szkoły - podstawowej, średniej, technikum, liceum itp. Oczywiście, aby Pracownie spełniały swoją dydaktyczną funkcję muszą być wyposażone w stosowne, odpowiednie dla każdego przedmiotu nauczania pomoce dydaktyczne, pomoce naukowe i inne narzędzia. Ogólne warunki i wymagania jakie powinno spełniać Wyposażenie Szkolnych Pracowni Przedmiotowych został udostęniony np. przez MEN na stronie wymagania i katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych wg MEN. Prezentowane tutaj rozwiązania opieramy głównie na 2- 3-osobowej hgrupie ćwiczeniowej. Należy jednak zaznaczyć, że jeden zestaw laboratoryjny jest przewidziany dla grupy zadaniowej liczącej od 2 do 5 osób. Co oczywiście wynika jak sądzić należy z możliwości finansowych szkoły.
 
Jacek Szram · 2017-07-14 / 2017-07-19, Mikołów

Pracownia chemiczna 16-stanowiskowa, 07-002-1, cena* 19.398,33* brutto
Na schemacie podano minimalne wymiary pomieszczenia - 800 x 500 cm - w którym można zrealizować pracownię. Proponujemy: 1. Stolik laboratoryjny NYSA (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny 0-30V oraz komplet przewodów, 2. Biurko dla nauczyciela NYSA, 3. Szafka wodna NYSA wyposażona w zlew chemoodporny, 4. Stolik pod rzutnik NYSA, 5. Krzesło obrotowe dla nauczyciela, 6. Stolik uczniowski NYSA 2-osobowy do pracowni chemicznej (8 szt.) o wymiarach 1200 x 570 x 760 mm, UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z laminatem HPL – posforming. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY, 7. Krzesło szkolne uczniowskie NYSA (16 szt.)
Pracownia chemiczna 16-stanowiskowa, 07-002-1, cena* 19.398,33* brutto
Na dodatkowe zamówienie dostarczamy stoliki uczniowskie z blatami ceramicznymi i zlewami polipropylenowymi, wyposażone w instalację wodną i gazową, szafy na odczynniki chemiczne, dygestorium, wyciągi chemiczne, sprzęt laboratoryjny. UWAGA! Stanowiska wymagają dostępu do przyłączy przewidzianych w pracowni mediów, tj. wody z odpływem oraz instalacji elektrycznej, przygotowane wg wcześniejszych, dokonanych z namim ustaleń. Kolorystyka: standardowe kolory stelaży i płyt dostępne poniżej, rozwiń pole - Informacje dodatkowe o wykonaniu.
Pracownia chemiczna 30-stanowiskowa, 07-002, cena* 21.586,50* brutto
Minimalne wymiary pomieszczenia - 950 x 600 cm. Skład proponowanego rozwiązania: 1. Stolik laboratoryjny NYSA (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny 0-30V oraz komplet przewodów, 2. Biurko dla nauczyciela NYSA, 3. Szafka wodna NYSA wyposażona w zlew chemoodporny, 4. Stolik pod rzutnik NYSA, 5. Krzesło obrotowe dla nauczyciela, 6. Stolik uczniowski NYSA 3-osobowy do pracowni chemicznej (10 szt.) o wymiarach 1800 x 570 x 760 mm, UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z laminatem HPL – posforming. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY, 7. Krzesło szkolne uczniowskie NYSA, 30 sztuk
Pracownia chemiczna 30-stanowiskowa, 07-002, cena* 21.586,50* brutto
Na dodatkowe zamówienie dostarczamy stoliki uczniowskie z blatami ceramicznymi i zlewami polipropylenowymi, wyposażone w instalację wodną i gazową, szafy na odczynniki chemiczne, dygestorium, wyciągi chemiczne, sprzęt laboratoryjny. UWAGA! Stanowiska wymagają dostępu do przyłączy przewidzianych w pracowni mediów, tj. wody z odpływem oraz instalacji elektrycznej, przygotowane wg wcześniejszych, dokonanych z namim ustaleń. Kolorystyka: standardowe kolory stelaży i płyt dostępne poniżej, rozwiń pole - Informacje dodatkowe o wykonaniu.
Pracownia chemiczna 10 stanowisk 3-osobowych, kanał z mediami, 07-002-2, cena* 36.531,00* brutto
Minimalne wymiary pomieszczenia - 900 x 600 cm. Skład proponowanego rozwiązania: 1. Biurko 2-szafkowe NYSA /do demonstracji/ - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w dwa zasilacze laboratoryjne prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów, 2. Biurko 1-szafkowe NYSA, 3. Krzesło obrotowe dla nauczyciela, 4. Stolik uczniowski NYSA 3-osobowy z płytką zasilającą 10 szt. o wymiarach 1800 x 570 x 760 mm, UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z laminatem HPL – posforming. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY. 5. Krzesło szkolne uczniowskie NYSA 30 szt., 6. Kanał zasilający do prowadzenia mediów (prąd, woda, gaz z butli), wyposażony w 6 zlewów chemoodpornych, baterie pojedyncze do wody oraz zawory gazowe wraz butlą umieszczoną w przedniej części kanału. Blat pokryty płytkami ceramicznymi, szer. kanału 600, wys. 900 mm. UWAGA! Stanowiska wymagają dostępu do przyłączy instalacji elektrycznej i wodnej, przygotowanych wg wcześniejszych ustaleń
Pracownia chemiczna 10 stanowisk 3-osobowych, kanał z mediami, 07-002-2, cena* 36.531,00* brutto
Na specjalne życzenie przygotowujemy indywidualnie projekty pracowni oraz realizujemy pracownie autorskie, wg wytycznych zamawiającego. UWAGA! Stanowiska wymagają dostępu do przyłączy przewidzianych w pracowni mediów, tj. wody z odpływem oraz instalacji elektrycznej, przygotowane wg wcześniejszych, dokonanych z namim ustaleń. Kolorystyka: standardowe kolory stelaży i płyt dostępne poniżej, rozwiń pole - Informacje dodatkowe o wykonaniu.
Pracownia Fizyczna 8 stanowisk 2-osobowych, sterowanie z pulpitu, 07-006-2B, cena* 23.053,89* brutto
Minimalne wymiary pomieszczenia - 750 x 500 cm. Proponowane rozwiązanie: 1. Biurko 2-szafkowe NYSA do demonstracji, wyposażone w komplet przełączników do sterowania napięciem na stolikach uczniowskich w zakresie 0-3-6V/5A i 9-12V/3A, zasilacz laboratoryjny oraz listwę 4-gniazdową z wyłącznikiem. 2. Biurko dla nauczyciela NYSA, 3. Stolik pod rzutnik NYSA, 4. Krzesło obrotowe dla nauczyciela, 5. Stolik uczniowski NYSA 2-osobowy do pracowni fizycznej 8 sztuk o wymiarach 1200 x 570 x 760 mm, UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z płyty wiórowej laminowanej. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności mechanicznej i termicznej, pokryte laminatem HPL, 6. Krzesło szkolne uczniowskie NYSA 16 sztuk, 7. Kanał podwieszany do prowadzenia instalacji elektrycznej
Pracownia Fizyczna 8 stanowisk 2-osobowych, sterowanie z pulpitu, 07-006-2B, cena* 23.053,89* brutto
Na specjalne życzenie przygotowujemy indywidualnie projekty pracowni oraz realizujemy pracownie autorskie, wg wytycznych zamawiającego. UWAGA! Stanowiska wymagają dostępu do przyłączy przewidzianych w pracowni mediów, tj. wody z odpływem oraz instalacji elektrycznej, przygotowane wg wcześniejszych, dokonanych z namim ustaleń. Kolorystyka: standardowe kolory stelaży i płyt dostępne poniżej, rozwiń pole - Informacje dodatkowe o wykonaniu.
Pracownia fizyczna, 8 stanowisk z nadstawkami energetycznymi, 2-osobowe, 07-006B, cena* 19.402,02* brutto
Minimalne wymiary pomieszczenia - 800 x 500 cm. Proponowane rozwiązanie: 1. Stolik laboratoryjny dla nauczyciela - blat pokryty laminatem HPL; wyposażony w zasilacz laboratoryjny prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów, 2. Biurko dla nauczyciela, 3. Stolik pod rzutnik, 4. Krzesło obrotowe dla nauczyciela, 5. Stolik uczniowski 2-osobowy do pracowni fizycznej z nadstawką energetyczną wyposażoną w zasilacz prądu stałego 0-30V/3A 8 sztuk, o wymiarach 1300 x 570 x 760 mm, UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z płyty wiórowej laminowanej. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności mechanicznej i termicznej, pokryte laminatem HPL, 6. Krzesło szkolne uczniowskie 16 sztuk
Pracownia fizyczna, 8 stanowisk z nadstawkami energetycznymi, 2-osobowe, 07-006B, cena* 19.402,02* brutto
Pracownia fizyczna - sterowanie z zasilaczy, 8 stanowisk 2-osobowych, 07-006-1B, cena* 17.688,63* brutto
Minimalne wymiary pomieszczenia - 800 x 500 cm. Proponowane rozwiązanie: 1. Stolik laboratoryjny dla nauczyciela - blat pokryty laminatem HPL; wyposażony w dwa zasilacze laboratoryjne prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów, 2. Biurko dla nauczyciela, 3. Stolik pod rzutnik, 4. Krzesło obrotowe dla nauczyciela, 5. Stoliki uczniowskie 2-osobowe do pracowni fizycznej z płytką zasilającą 8 sztuk o wymiarach 1200 x 570 x 760 mm, UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z płyty wiórowej laminowanej. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności mechanicznej i termicznej, pokryte laminatem HPL, 6. Krzesła szkolne uczniowskie 16 sztuk
Pracownia fizyczna - sterowanie z zasilaczy, 8 stanowisk 2-osobowych, 07-006-1B, cena* 17.688,63* brutto

Pracownie Szkolne

Pracownie w Szkole, CenyPracownie w Szkole Ceny. Pracownia Chemiczna, Pracownia Fizyczna Cena

Przeglądasz stronę, na której przedstawiliśmy typowe rozwiązania Pracownia Chemicznej w Szkole Podstawowej spełniające wymagania, uwzględniające standardowe meble i wyposażenie do klasopracowni chemicznej czy fizycznej oddzielnie lub mających zastosowanie w pracowni fizyko-chemicznej. Przedstawione propozycje pracownia chemicznej czy fizycznej sparwdzą się w szkole podstawowej równie dobrze jak w szkole średniej, liceum ogólnokształcącym jak też w technikum i dowolnej w szkole zawodowej. W proponowanym projekcie prezentowana jest także cena. Należy jednak pamiętać, że cena ma charakter szacunkowy i może uleć zmianie w zależności od konkretnego doboru mebli, sposobu realizacji (z montażem lub bez) i po uwzględnieniu innych istotnych czynników, które zostaną uzgodnione.

Pracownie Przedmiotowe w Szkole, cena* i opis

Na specjalne życzenie przygotowujemy indywidualnie projekty pracowni oraz realizujemy pracownie autorskie, wg wytycznych zamawiającego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 32-738-54-94 lub e-mail: biuro(at)edukacja-mikolow.pl

Poniżej podano ceny dla przykładowego wykonania typowego

*Cena i wzornictwo mogą ulec zmianie
Sprawdź cenę tel: 32-738-52-62 lub e-mail: biuro(at)edukacja-mikolow.pl
Ogólna charakterystyka: nowe, nie używane, do użytku szkolnego
Dostępność : po uprzednim zamówieniu przeciętnie około 14 dni
Edukacja Sp. z o.o.

Pracownia chemiczna 16-stanowiskowa, 07-002-1, cena* 19.398,33* brutto
Proponujemy: 1. Stolik laboratoryjny NYSA (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny 0-30V oraz komplet przewodów, 2. Biurko dla nauczyciela NYSA, 3. Szafka wodna NYSA wyposażona w zlew chemoodporny, 4. Stolik pod rzutnik NYSA, 5. Krzesło obrotowe dla nauczyciela, 6. Stolik uczniowski NYSA 2-osobowy do pracowni chemicznej (8 szt.) o wymiarach 1200 x 570 x 760 mm, UWAGA! Standardowo stosujemy blaty z laminatem HPL – posforming. Na specjalne życzenie, za dodatkową opłatą, montujemy blaty o większej odporności chemicznej tj. pokryte płytkami ceramicznymi lub wykonane z TRESPY, 7. Krzesło szkolne uczniowskie NYSA (16 szt.) Na dodatkowe zamówienie dostarczamy stoliki uczniowskie z blatami ceramicznymi i zlewami polipropylenowymi, wyposażone w instalację wodną i gazową, szafy na odczynniki chemiczne, dygestorium, wyciągi chemiczne, sprzęt laboratoryjny. UWAGA! Stanowiska wymagają dostępu do przyłączy przewidzianych w pracowni mediów, tj. wody z odpływem oraz instalacji elektrycznej, przygotowane wg wcześniejszych, dokonanych z namim ustaleń. Kolorystyka: standardowe kolory stelaży i płyt dostępne poniżej, rozwiń pole - Informacje dodatkowe o wykonaniu.

Informacje dodatkowe o wykonaniu

Dostępne kolory płyt meblowych oraz stelaży mebli

Buk, olcha i wiśnia dostępne są w cenach podstawowych. Inne kolory dostępne na zamówienie za dodatkową opłatą. Standardowo dostępne kolory stelaży jak poniżej przy czym czarny i niebieski - w cenie podstawowej; pozostałe kolory stelaży - dopłata 10%.

płyta buk
płyta wiśnia
płyta olcha
płyta niebieska
płyta zielona
płyta żółta
stelaż czerwony, RAL 3020
stelaż niebieski, RAL 5010
stelaż zielony, RAL 6029
stelaż żółty, RAL 1006
stelaż czarny, RAL 9005

Linki do wybranych stron

Pracownie
Pracownia fizyki 
Pracownie szkolne 
Pracownia chemii 
Laboratoria szkolne 
Pracownia techniki 
Meble do pracowni 
Meble i Szafki Metalowe
Wieszaki przedszkolne ⚡
Szafa szatniowa SUL ⚡
Szafa biurowa drzwi chowane ⚡
Szafa biurowa drzwi przesuwne ⚡
Szafa biurowa SB-900 ⚡

Edukacja Sp. z o.o. szybki podgląd

Zobacz na mapach Google gdzie jesteśmy