Pomoce dydaktyczne do nauczania elektrostatyki - ich rodzaje i rola rola

W tej części przedstawiamy podstawowe zestawy pomocy do nauczania elektrostatyki, które podzieliliśmy na trzy grupy - zestawy pomocy do ćwiczeń uczniowskich oraz zestawy dla nauczyciela do demonstracji, generatory ładunku elektrycznego - maszyna elektrostatyczna i generator van de Graaffa oraz detektory do pomiaru ładunku elektrycznego - elektrometry Brauna.

Elektrostatyka - pomoce dydaktyczne cz. 1 - do pracowni szkolnej


Elektrostatyka to jeden z bardziej fascynujących dla uczniów działów fizyki. Trudno wyobrazić sobie by był nauczany bez wsparcia eksperymentem czy doświadczeniem uczniowskim z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych.
Także jako naturalne i oczywiste należy uznać tutaj odwoływanie się do zjawisk przyrody czy innych obserwacji z życia codziennego. Wyładowania atmosferyczne, błyskawice w czasie burzy, przeskok iskry w czasie zdejmowania swetra przez głowę itp. - te codzienne obserwację mogą i powinny stanowić inspirację do wprowadzenia pojęć związanych z elektrostatyką. Do badania i wyjaśniania tych zjawisk na gruncie nauki.
Lecz nie powinniśmy na tym poprzestać. Świadome i celowe wywoływanie tych zjawisk winno przyczynić się do ich poznania i zrozumienia ich natury. I temu mają służyć prezentowane tutaj pomoce dydaktyczne.
 
Poniżej przedstawimy na jaki zakres tematów przydatny będzie
1. komplet do doświadczeń z elektrostatyki kod 03-235 pozwoli na wykonanie szeregu doświadczeń takich choćby jak:
- elektryzowanie przewodników i izolatorów
- siłę elektrostatyczną, prawo Coulomba
- elektryzowanie ciał przez dotyk i przez indukcję
- pole elektrostatyczne, linie pola
- kondensator
- polaryzację dielektryków
 
2. zestaw dla ucznia do ćwiczeń z elektrostatyki kod 03-129 wykorzystasz przy realizacji następujących tematów:
- elektryzowanie przez tarcie
- oddziaływanie ciał naelektryzowanych
- pojemność kondensatora
- doświadczenia z elektrometrem
- zjawisko indukcji elektrostatycznej
 
3. zestaw do elektrostatyki z siatką Faradaya kod 03-666 to bogato wyposażony komplet przyrządów pozwalający na wykonanie eksperymentów demonstracyjnych odnoszących się do badania podstawowych zjawisk z elektrostatyki. Komplet umożliwi przeprowadzenie następujących tematów:
- demonstrowanie zjawiska przewodnictwa
- określenie znaku ładunku elektrycznego
- elektryzowanie ciał przez dotyk i przez indukcję
- demonstrowanie zjawiska indukcji elektrostatycznej
- zasada działania kondensatora
- pole elektrostatyczne
- linie pola elektrostatycznego
- polaryzacja dielektryków
 
3. Elektrometry kod 03-661, 03-126 czy 03-142 to podstawowe mierniki wykazujące obecność ładunku elektrycznego. Używane w czasie doświadczeń z elektrostatyki służą nie tylko do wskazywania obecności ładunków elektrycznych lecz także do pomiaru potencjału elektrostatycznego między listkami elektrometru a obudową. Będą wykorzystane przy omawianiu następujących tematów:
- elektryzowanie ciał i znak ładunku elektrycznego
- przewodniki, izolatory i półprzewodniki - rozmieszczenie ładunków na kondensatorze i gęstość elektryczna
- potencjał elektryczny
- indukcja elektrostatyczna
- działanie ostrzy
- zasada kondensatora
 
4. maszyna elektrostatyczna kod 03-024 i Generator van de Graaffa kod 03-049 posłużą do otrzymywania wysokiego napięcia i są niezbędnymi przyrządami dydaktycznymi przy wykonywaniu doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Odwołasz się do nich przy realizacji następujących eksperymentów:
- rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika
- linie sił pola elektrycznego
- działanie cieplne iskry
- efekty świetlne wyładowań.
 
Eksperyment demonstracyjny wykonywany przez nauczyciela, doświadczenia uczniowskie wykorzystujące środki dydaktyczne muszą stać się koniecznym elementem procesu nauczania / uczenia się. Stanowią pełnowartościowy składnik procesu nauczania–uczenia się jeżeli występują w bezpośrednim powiązaniu z innymi elementami tego procesu. Należy pamiętać, że pomoce dydaktyczne i doświadczenia uczniowskie są nie dającym zastąpić się niczym innym elementem tego procesu. Ich niezastępowalna rola polega na tym, że
- służą poznaniu bezpośredniemu i pośredniemu
- inspirują do poszukiwań, do działania i zmuszają uczniów do samodzielnego myślenia
- dostarczają uczniom nie tylko wyobrażenia o zjawiskach ale dają uczniom obraz poznawanej rzeczywistości na tyle na ile jest to możliwe
- co bodaj najważniejsze mogą i powinny być przez uczniów wykonywane samodzielnie, a wówczas
- stają się środkiem pobudzającym do myślenia, wpływają na kształtowanie się spostrzegawczości, wyobraźni, dociekliwości i dokładnego obserwowania zjawisk dokonujących się w otoczeniu, zmuszają do ich analizowania, zestawiania elementów w całość i budowania hipotez, testowania i sprawdzania, a dalej do formułowania wniosków i ich wypowiadania.
Należy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy by uczeń był samodzielny - trzeba mu na tą samodzielność pozwolić; aby był kreatywny - trzeba mu na testowanie jego pomysłów pozwolić. Uczenie się przez działanie to droga do rozumienia otaczającego nas świata. Dlatego korzystanie z pomocy dydaktycznych jest niezbędne w nowoczesnym nauczaniu-uczeniu się. To właśnie dzięki zastosowaniu pomocy dydaktycznych uczniowie uczą się samodzielności, przeżywają emocje. Ćwiczenie z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dające przewidywany wynik eksperymentu buduje wiarę w siebie, w możliwości poznawcze, rozwijają wyobraźnię ucznia.
To właśnie wykorzystanie pomocy do nauczania elektrostatyki pomaga wyjaśnić i zrozumieć jakie są rodzaje ładunków elektrycznych, czy i jak na siebie oddziałują. Wyjaśnia istotę zjawiska elektryzowania się ciał i prezentuje sposoby elektryzowania. Ułatwia zrozumienie oddziaływania ciał - elektryzowanie przez dotyk i tarcie. Wskazuje na istotę różnic przewodnik vs izolator. Wyjaśnia szereg innych zagadnień z zakresu elektrostatyki ale też wpływa na ogólny rozwój dziecka.
 
W zakończeniu oceńmy jeszcze jakie koszty będziemy musieli ponieść na wyposażenie pracowni w zestawy pomocy dydaktycznych do elektrostatyki? zakupując pomoce z tej grupy.
Możemy oczekiwać, że ceny podstawowych zestawów pomocy do nauczania elektrostatyki mieszczą się w zakresie PLN900,00 do PLN3400.00 W tym zakresie cenowym znajdziemy praktyczny, bogato wyposażony zestaw przyrządów i elementów z siatką Faraday'a pozwalający na demonstrację i badanie bazowych zjawisk z dziedziny elektrostatyki nr kat. 03-666 aż do zestawu do ćwiczeń uczniowskich z elektrostatyki nr kat. 03-129, który zawiera pomoce dydaktyczne pomocne przy realizacji obowiązującego minimum programowego z elektrostatyki.

Pomoce dydaktyczne do nauczania elektrostatyki - ich rodzaje i rola rola
Pomoce dydaktyczne do nauczania elektrostatyki
wordMarkLogo

Edukacja Sp. z o.o.
Pomoce do elektrostatyki część 1
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 132
tel: 32 738 52 62
e-mail: biuro@edukacja-mikolow.pl

by Jacek Szram, Mikołów, modyfikowano 2022-07-24 / utworzono 2007-10-16


Zestawy pomocy dydaktycznych do nauczania elektrostatyki w pracowniach szkolnych

Poniżej w części 1 oferty pomocy do elektrostratyki zestawy pomocy dydaktycznych - do ćwiczeń uczniowskich i do eksperymentów demonstracyjnych dla nauczyciela z elektrostatyki, generator van de Graaffa, siatka Faraday'a, elektrometry Braun'a z puszką, maszyna elektrostatyczna


komplet do doświadczeń z elektrostatyki kod 03-235

komplet do doświadczeń z elektrostatyki

zestaw szkolny do doświadczeń z elektrostatyki

komplet do doświadczeń z elektrostatyki

komplet do doświadczeń z elektrostatyki
Komplet pozwala na realizację szeregu doświadczeń z zakresu elektrostatyki obejmujących m.in.
- elektryzowanie przewodników i izolatorów
- siłę elektrostatyczną, prawo Coulomba
- elektryzowanie ciał przez dotyk i przez indukcję
- pole elektrostatyczne, linie pola
- kondensator
- polaryzację dielektryków
W skład wyrobu wchodzą:
- elektroskop
- elektrofor
- pręt szklany
- pręt metalowy
- pręt ebonitowy
- wahadło elektryczne
- statyw izolacyjny
- podstawa obrotowa do lasek (prętów)
- butelka lejdejska
- rozbrajacz
- folia aluminiowa
- neonówka

Elektrostatyka zestaw dla uczniów kod 03-129

Zestaw z elektrostatyki

Zestaw dla ucznia do ćwiczeń z elektrostatyki

Zestaw dla ucznia do ćwiczeń z elektrostatyki

Zestaw zawierający pomoce dydaktyczne pomocne przy realizacji obowiązującego minimum programowego z elektrostatyki. Tematyka doświadczeń obejmuje następujące zagadnienia:
- elektryzowanie przez tarcie;
- oddziaływanie ciał naelektryzowanych
- pojemność kondensatora
- doświadczenia z elektrometrem;
- zjawisko indukcji elektrostatycznej i inne.
Najważniejsze części składowe zestawu to:
- 2 elektrometry
- statyw izolacyjny
- płyta izolacyjna
- płyta przewodząca;
- kondensator kulisty i stożkowy
- kulki próbne
- wahadło elektryczne;
- elektrofor
- komplet lasek do elektryzowania.

Zestaw z siatką Faraday'a
kod: 03-666

Elektrostatyka siatka Faradaya

Zestaw do elektrostatyki z siatką Faraday'a

Zestaw do elektrostatyki z siatką Faraday'a

Praktyczny, bogato wyposażony zestaw przyrządów i elementów pozwalający na demonstrację i badanie bazowych zjawisk z dziedziny elektrostatyki. Pomoce dydaktyczne zawarte w zestawie pozwalają na przeprowadzenie m.in. takich doświadczeń jak:
- demonstrowanie zjawiska przewodnictwa
- określenie znaku ładunku elektrycznego - elektryzowanie ciał
- elektryzowanie ciał przez dotyk i przez indukcję
- demonstrowanie zjawiska indukcji elektrostatycznej
- zasada działania kondensatora
- pole elektrostatyczne, linie pola elektrostatycznego
- polaryzacja dielektryków.
Pomoce dydaktyczne wchodzące w skład zestawu: 1. Elektrometr Brauna – 2 szt.
2. Elektroskop listkowy – 1 szt.
3. Komplet prętów elektrostatycznych – 1 kpl.
4. Łoże do prętów elektrostatycznych – 1 szt.
5. Mały konduktor półsferyczny – 1 szt.
6. Konduktor cylindryczny – 2 szt.
7. Konduktor stożkowy – 1 szt.
8. Krążek aluminiowy z uchwytem izolacyjnym – 2 kpl.(kondensator)
9. Płytka pleksiglasowa – 1 szt.
10. Siatka Faraday'a – 1 szt.
11. Kulka próbna – 1 szt.
12. Łącznik (rozbrajacz) – 1 szt.
13. Statywy izolacyjne z podstawą – 3 szt.
14. Miotełka elektrostatyczna – 2 szt.
15. Neonówka – 1 szt.
16. Szmatka jedwabna, futerko – 1 kpl.
Średnica tarczy (kondensator): fi 190 mm
Płytka plexiglasowa: 215x215 mm
Siatka Faraday'a: fi 170x300 mm
Wymiary całkowite zestawu: 540x400x260 mm


Szkolne detektory ładunku elektrycznego

Elektrometry i elektroskopy rekomendowane pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej, do laboratorium przyszłości


Elektrometr Brauna
kod:03-661

Elektrometr

Doświadczenia z elektrostatyki Elektrometr Brauna

Elektrometr Brauna

Elektrometr Brauna, całkowicie osłonięty. Wewnątrz obudowy, wykonanej z metalu, znajduje się odizolowany od obudowy pręt, na którym znajduje się obrotowa wskazówka . Wychylenia śledzimy przez szklaną ściankę. Pomoc dydaktyczna używana podczas doświadczeń z elektrostatyki. Jeden lub dwa elektrometry możemy zastosować w następujących doświadczeniach:
1. Stan naelektryzowania i stan ładunku elektrycznego
2. Puszka Faraday'a
3. Rozmieszczenie ładunku na konduktorze
4. Spadek napięcia w przewodzie
5. Gęstość ładunku
6. Potencjał elektryczny
7. Zasada kondensatora
8. Indukcja elektrostatyczna
9. Działanie ostrzy
10. Napięcie na biegunach źródła prądu
11. Przewodniki, izolatory i półprzewodniki
Średnica: 17 cm

Elektrometry Brauna
kod: 03-126

Zestaw - Elektrometr Brauna

Demonstracyjny Elektrometr Brauna

Zestaw - Elektrometr Brauna

Elektrometry Brauna służą do przeprowadzania doświadczeń przy omawianiu tematów: elektryzowanie ciał i znak ładunku elektrycznego
przewodniki, izolatory i półprzewodniki
rozmieszczenie ładunków na kondensatorze i gęstość elektryczna
potencjał elektryczny
indukcja elektrostatyczna
działanie ostrzy
zasada kondensatora

Skład kompletu:
2 elektrometry
1 konduktor kulisty
1 konduktor stożkowy
1 kulka próbna z rozbrajaczem
1 pręt do nasadzania elementów

Elektrometr z puszką
kod 03-142

Elektrometr z puszką elektroskop demonstracyjny

Elektrometr z puszką elektroskop

Elektrometr z puszką elektroskop demonstracyjny

Elektrometr jest podstawowym miernikiem, używanym podczas nauczania elektrostatyki. Pomoc naukowe służy do wskazywania obecności ładunków elektrycznych i pomiaru potencjału elektrostatycznego między listkami elektrometru a obudową.

Wymiary - 170 x 215 x 370 mm
Ciężar - 1,5 kg


Szkolne generatory ładunku elektrycznego

Maszyna elektrostatyczna i Generator van de Graaffa


Maszyna elektrostatyczna
kod 03-024

Maszyna elektrostatyczna do demonstracji

03-024-Maszyna-elektrostatyczna

Maszyna elektrostatyczna do pracowni szkolnej

Maszyna elektrostatyczna jest pomocą naukową służącą do otrzymywania wysokiego napięcia i jest niezbędnym przyrządem dydaktycznym przy nauce elektrostatyki.
Pomoc naukowa jest stosowana w szkołach podstawowych i średnich wszelkich typów jako przyrząd demonstracyjny.

Pomoc dydaktyczna umożliwia m.in. przeprowadzanie następujących doświadczeń:
- iskra i jej własności;
- fizjologiczne działanie iskry;
- działanie ciepłe iskry;
- jonizacyjne działanie płomienia;
- rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika;
- działanie ostrzy;
- linie sił pola elektrycznego;
- efekty świetlne w ciemności;
- doświadczenie z rurką próżniową
Wymiary - 345 x 345 x 395 mm
Ciężar - 2,5 kg

Generator van de Graaffa z napędem elektrycznym, 03-049

Generator van de Graaffa

Generator van de Graaffa z napędem elektrycznym

Generator van de Graaffa szkolny

Przyrząd jest uproszczonym działającym modelem generatorów elektrostatycznych Van de Graffa, służących w technice do wytwarzania niezwykle wysokich napięć rzędu kilku MV.
Za pomocą przyrządu można wykonać szereg doświadczeń:
rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika;
linie sił pola elektrycznego;
działanie cieplne iskry;
efekty świetlne wyładowań.
W skład wyrobu wchodzi również konduktor stożkowy.
Zasilanie - 24 V/3A prądu stałego ( *Zasilacz nie wchodzi w skład zestawu )
Wymiary - 500 x 300 x 245 mm
Ciężar - 5,8 kg

Generator Van de Graaffa z napędem ręcznym, 03-668

Duży Generator Van de Graaffa z napędem ręcznym

Generator Van de Graaffa z napędem ręcznym

Generator van de Graaffa szkolny

Działający model znanego generatora Van de Graaffa, stosowanego do wytwarzania ładunków elektrycznych o napięciu rzędu kilku MVoltów. W przyrządzie zastosowano czaszę kulistą z mosiężnej blachy niklowanej o średnicy ok. 260 mm. W zestawie znajduje się konduktor kulisty na izolowanej rączce oraz młynek Franklina i miotełka. Napęd ręczny.
Za pomocą przyrządu można wykonać szereg doświadczeń:
rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika;
linie sił pola elektrycznego;
działanie cieplne iskry;
efekty świetlne wyładowań.
W skład wyrobu wchodzi również konduktor stożkowy.
Wysokość całkowita modelu 740 mm
Średnica czaszy: fi 265 mm
Średnica konduktora z uchwytem: fi 95, L-395 mm

Mały Generator Van de Graaffa, napęd elektryczny, 03-668-1

Mały Generator Van de Graaffa z napędem elektrycznym

Mały generator van de Graaffa z napędem elektrycznym

Mały generator van de Graaffa

Działający model znanego generatora Van de Graaffa, stosowanego do wytwarzania ładunków elektrycznych o napięciu rzędu kilku MVoltów. W pomocy dydaktycznej zastosowano czaszę kulistą o średnicy ok. 120 mm, średnica kuli wyładowczej 50mm. Dystans rozładowania: ≥ 25mm.
Za pomocą modelu można wykonać szereg doświadczeń, np.
- rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika
- linie sił pola elektrycznego
- działanie cieplne iskry
- efekty świetlne wyładowań.
Zasilacz: wejście AC 100-240 V, wyjście: DC 6V
Moc: 10W
Wymiar: 165 * 130 * 275 mm

Generator Van de Graaffa, napęd elektryczny, 03-449

Generator Van de Graaffa z napędem elektrycznym

Generator Van de Graaffa z napędem elektrycznym

Szkolny Generator van de Graaffa

Model popularnego urządzenia do wytwarzania ekstremalnie wysokich napięć przy minimalnym natężeniu prądu (ok. 6uA). Długość iskry: ~100 mm. Średnica czaszy 220 mm (możliwość jej demontażu). Wyposażony w gniazdo 4 mm do podłączenia konduktora lub „miotełki” do demonstracji gromadzenia się ładunków na powierzchni czaszy.
Zasilanie modelu z gniazda sieciowego 230V. Płynna regulacja prędkości obrotowej układu. Pojemność czaszy ok. 15pF. Ładunki elektrostatyczne przenoszone są za pośrednictwem gumowej taśmy rozpiętej na dwóch plastikowych wałkach.
Dostarczany z pokrowcem ochronnym oraz instrukcją.
 
Dane techniczne:
Długość iskry: 80 – 100 mm
Zasilanie: 230 V AC
Średnica sfery przewodzącej (czaszy): 220 mm
Wysokość całkowita: 560 mm
Wymiary podstawy: 195 x 195 mm
Waga: 4 kg


Inne pomoce naukowe do nauczania elektrostatyki zobaczysz w częściach 2 i 3


⮮ Zobacz także ⮯

Szybkie linki pozwolą przejść do wybranych tematycznie działów naszej oferty dotyczących pracowni szkolnych, Laboratorium przyszłości - projektów, wykonania i potrzebnych elementów wyposażenia.


Klasopracownia szkolna

Klasopracownia szkolna

projekty, kompleksowe wykonanie

Zadzwoń - 32 738 52 62
strona w przygotowaniu

Laboratoria Przyszłości STB

laboratorium przyszłości typ STB

wyposażenie z certyfikatem

Przejdź 🔗

Pracownia Techniki NSA

Pracownia techniki typ NSA

meble z certyfikatem i pomoce

Przejdź 🔗

Pracownia CHEMIK

pracownia chemik

podstawowe meble z certyfikatem

Przejdź 🔗

Pracownia chemiczna

Pracownia chemiczna Przejdź 🔗

Pracownia fiz-chem

pracownia fizyczno-chemiczna Przejdź 🔗

Szkolne laboratoria

laboratorium-chemiczne Przejdź 🔗

Pracownia fizyki

Pracownia fizyki Przejdź 🔗

Stoły demonstracyjne

Stoły demonstracyjne do doświadczeń pokazowych Przejdź 🔗

Zielone pracownie

zielona pracownia Przejdź 🔗

Meble metalowe

Meble metalowe Przejdź 🔗

Meble   biurowe

Meble biurowe Przejdź 🔗

Edukacja Sp. z o.o. Mikołów

Od 1993 roku dostarczamy do Szkół, Przedszkoli czy pozostałych Placówek Oświatowych pomoce naukowe, a także inne elementy wyposażenia, w szczególności:

  • meble szkolne i przedszkolne
  • meble metalowe - w tym szafki szatniowe i szafki BHP
  • przydatne w sekretariacie meble biurowe
  • meble żłobkowe
  • a także meble hotelowe oraz do internatu

Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę wprowadzając coraz to nowe wzory i rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycjami na odpowiednich stronach naszej w3