Środki i pomoce dydaktyczne w nauczaniu techniki

Nauczanie techniki w szkole

Pomoce dydaktyczne w nauczaniu techniki
Pomoce dydaktyczne w nauczaniu techniki

Zobacz także inne części

Pomoce dydaktyczne do nauczania techniki część 1

Uczenie się przez działanie powinno być na pierwszym planie metod nauczania. Oparte na praktycznym działaniu uczniów, wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń, różnorodnych doświadczeń czy innych zadań o charakterze praktycznym w celu opanowania wiedzy o otaczającym świecie oraz nabycia umiejętności posługiwania się tą wiedzą w życiu, to droga do zrozumienia i pełnego poznania przedmiotu nauczania.
W dydaktyce nauczania techniki ta metoda poznania wyrabia umiejętności motoryczne dotyczące przekształcania materiałów, kojarzenia i łączenia części elementów. W przeciwieństwie do szeroko lansowanych metod nauczania z zastosowaniem komputera, w często źle rozumianej formie, poprzez zastąpienie realnego eksperymentu doświadczeniem wirtualnym w nowoczesnym nauczaniu techniki wyrabianie umiejętności nie może opierać się wyłącznie na naśladownictwie. Odtwarzanie przez ucznia określonych działań, czynności itp. jest czynnikiem niezbędnym do głębszego zrozumienia i zapamiętania poznawanych treści. Wręcz wydaje się, że szczególnie na wczesnym etapie nauczania realny eksperyment jest nieodzowny. Co więcej jest po prostu naturalną metodą poznawania otoczenia. Dlatego takie jak prezentowane poniżej środki dydaktyczne należy uznać za niezbędne w nowoczesnym nauczaniu.
Łączenie realnego działania uczniów - eksperymentowanie - z równoległym przyswajaniem wiedzy teoretycznej z zakresu właściwości materiałów, poznanie zasad działania i budowy maszyn i narzędzi czy innych urządzeń, poznanie reguł posługiwania się nimi zgodnie z zasadami bhp itp. uznać należy za podstawowe zadanie nauczania techniki w ogólnym znaczeniu. Zastosowanie klasycznych pomocy dydaktycznych pogłębia wiedzę ucznia. Wiedza ta zostaje eksperymentalnie potwierdzona, zrozumiała i utrwalona w świadomości ucznia. A to przecież jest celem nauczania.

wordMarkLogo
Edukacja Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 132, 43-190 Mikołów
tel: 32-738-52-62, 32-738-54-94
e-mail: biuro@edukacja-mikolow.pl

by Jacek Szram, Mikołów, 2016-07-10

 
 

Pomoce dydaktyczne do nauczania techniki

W tej części przedstawiamy wybór 15 pomocy dydaktycznych do nauczania techniki, w tym zestawy: budujemy maszyny proste, modele przekładni mechanicznych, zestawy elementów do montażu z mechaniki, zestaw akustyka - dźwięk i ton, zestaw do nauki o cieple, dzwonek na podstawce, jak powstaje papier - recykling papieru, komplet do montażu obwodów elektrycznych, komplet przewodów elektrycznych, mały elektryk, modele przekładni i napędów mechanicznych, obwody elektryczne do nauczania początkowego, zestaw obwody elektryczne, zestaw dla małego konstruktora.

Sprawdź cenę. Podana cena⚹ oraz wzornictwo mogą ulec zmianie.

Budujemy maszyny proste

Maszyny proste

5 maszyn prostych

Pomoc dydaktyczna umożliwiająca skonstruowanie 5 maszyn prostych jednocześnie. Dzieci mogą skonstruować i obserwować działanie prostych maszyn. Dołączone 2 odważniki 2x5g i 2x10g oraz 8 gumowych pasków pozwalają zgłębić temat nacisku, siły, ładunku, ruchu oraz pojęcie odległości. Doświadczalnie mogą zrozumieć, w jaki sposób mechanika wpływa na poprawę naszego codziennego życia. Zestaw 63 elementów pozwoli zbudować pięć maszyn: 1. koło pasowe, 2. równię pochyłą, 3. klin, 4. dźwignię, 5. koło na osi.
Każdy element posiada oznaczenie, co ułatwia odczytywanie rysunków w załączonej instrukcji.

Modele przekładni mechanicznych

Modele przekładni

6 modeli przekładni

Pomoc dydaktyczna zestaw sześciu modeli przekładni mechanicznych, wśród których znajdują się: - przekładnia pasowa, - łańcuchowa, - zębata, - liniowa, - ślimakowa, - cierna. Każdy model zmontowany jest na metalowym słupku osadzonym na podstawie z tworzywa sztucznego o średnicy 11 cm.

Zestaw elementów do montażu z mechaniki

Zestaw elementów do montażu z mechaniki

do ćwiczeń uczniowskich

Zestaw przeznaczony jest do ćwiczeń uczniowskich. W oparciu o zestaw uczeń może konstruować modele mechanizmów maszyn, poznawać proste problemy techniczne, zaznajamiać się z działaniem niektórych maszyn i urządzeń technicznych. Pomoc dydaktyczna wspaniale sprawdzi się w pracowniach techniki.

Zestaw elementów do montażu z mechaniki

Zestaw elementów do montażu z mechaniki

do ćwiczeń uczniowskich

Pomoc dydaktyczna, która może być wykorzystywana do ćwiczeń w trakcie zajęć technicznych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum. Zestaw składa się z 62 elementów konstrukcyjnych, które umożliwiają konstrukcję różnego rodzaju urządzeń i maszyn prostych. Umożliwia ona montaż i demontaż poszczególnych elementów zestawu, uczy zastosowania odpowiednich elementów oraz umożliwia poznanie i utrwalenie nazw części i czynności związanych z montażem danego modelu.

Akustyka - dźwięk i ton

Akustyka - dźwięk i ton

zestaw dla 15 grup 31720

Wykonując proste doświadczenia uczniowie poznają podstawowe prawa akustyki.
Wykorzystując materiały zawarte w zestawie uczniowie mogą poznać:
Drgania i współzależność pomiędzy wysokością dźwięku a częstotliwością drgań
Wizualizację drgań
Wzmacnianie dźwięku i jego przyswajanie
Przekazywanie dźwięku poprzez różne media
Relacja pomiędzy długością, napięciem oraz grubością strun instrumentu a wysokością dźwięku
Budowę kilku instrumentów oraz jej cechy wpływające na dźwięk
Różnice w percepcji dźwięku
Długość płytek oraz ich wpływa na wysokość dźwięku
Elementy zestawu umożliwiają jednoczesną pracę 15 grup uczniowskich. Do zestawu dołączona jest płyta CD, zawierająca ponad 90 przykładowych dźwięków. Wymiary: 550x420x150mm

Zestaw do nauki o cieple

zestaw do nauki o cieple

dla 15 grup 31799

Zestaw zawiera materiały pozwalające zapoznać się z dwoma tematami związanymi z ciepłem.
1. Termometry - uczniowie sami składają termometr, poznają podstawowe zasady związane z ciepłem i rozszerzalnością cieplną. Uczniowie sami skalują termometr, poznają skalę Celsjusza i uczą się odczytywać temperaturę. Potrafią określić temperaturę topnienia oraz wrzenia wody na termometrze bez skali.
2. Parowanie i skraplanie. Materiały dla 15 grup uczniowskich.
Wymiary walizki: 54x45x15cm
Do wyskalowania termometru potrzebne są wrząca woda oraz lód. Wodę można zagotować używając świeczki natomiast lód należy przygotować przed zajęciami.
Istnieje możliwość dokupienia termosu 1l Nr kat. 03-397-1

Dzwonek na podstawce

Dzwonek na podstawce

do ćwiczeń uczniowskich

Pomoc służy w wielu doświadczeniach jako jeden z odbiorników prądu elektrycznego. Można omawiać zasady budowy i działania dzwonka elektrycznego. Wymiary - 70 x 50 x 23 mm, Ciężar - 0,2 kg.

Jak powstaje papier, recykling papieru

Jak powstaje papier, recykling papieru

zestaw dla 4 grup 11370

Zagadnienie ochrony środowiska w dobie rozwoju techniki nabiera istotnego znaczenia, dlatego każde działanie zmierzające do zahamowania stopnia jego degradacji powinno być tematem do dyskusji, propagowane również w placówkach szkolnych. Zestaw umożliwia przedstawienie procesu wyrobu papieru z makulatury. Może być użyty zarówno do demonstracji jak i do ćwiczeń uczniowskich.
Trwała konstrukcja i prostota procesu czynią go skutecznym i interesującym środkiem dydaktycznym kształcącym ucznia w pracach manualnych, jak również wprowadzającym go w zagadnienia techniczne i środowiskowe.
Wymagane urządzenia dodatkowe: mikser (malakser) o pojemności około 1,5 litra do rozdrobnienia papieru
Wymiary: 312 x 427 x 105 mm
Edukacja ekologiczna - ekologia - pomoce dydaktyczne z ekologii, zestaw przeznaczony dla 4 grup

Do montażu obwodów elektrycznych

Komplet do montażu obwodów elektrycznych z silniczkiem

Komplet z silniczkiem

Pomoc dydaktyczna, która może być wykorzystywana na zajęciach w przedszkolu jak i w szkole podstawowej.
Zestaw składa się z: podstawki pod baterię, oprawki żarówki na podstawce, klucza do prądu, silniczka elektrycznego na podstawce, opornicy suwakowej, żarówki i kompletu przewodów połączeniowych.
Zestaw ułatwia poznanie działania prostego obwodu elektrycznego i symboli, czytanie prostych schematów ideowych, poznanie i praktyczne stosowanie pojęć takich jak: obwód zamknięty i otwarty prądu elektrycznego. Umożliwia rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz zdolności manualnych ucznia, poprzez ćwiczenia z montażem prostych obwodów elektrycznych, złożonych ze źródła prądu, włącznika i odbiornika. Za odbiornik może posłużyć żaróweczka lub silnik.

Komplet przewodów elektrycznych

Komplet przewodów elektrycznych z uchwytem

komplet z uchwytem

W skład kompletu wchodzą przewody - 20 sztuk - w czterech różnych kolorach oraz uchwyt umożliwiający ich zawieszenie: - przewody 1 mb – 4 szt. , - przewody 0,5 mb – 8 szt. , - przewody 0,25 mb – 8 szt. Wymiary opakowania - 300x200 mm, Waga - 0.25 kg.

Mały elektryk

mały elektryk

dla przedszkoli i dzieci młodszych

Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VI szkół podstawowych na zajęciach z techniki i szkół specjalnych. W skład zestawu wchodzą: podstawka pod baterię, dzwonek na podstawce, podstawka pod żarówkę, przycisk na podstawce, żarówka i przewody połączeniowe. Pomoc przeznaczona do ćwiczeń z prostymi obwodami elektrycznymi. Uczeń wykorzystując tę pomoc nabywa umiejętność : połączenia elementów zgodnie z instrukcją, przyswojenia podstawowych pojęć technicznych: obwód elektryczny, źródło prądu, źródło światła oraz tłumaczenia zaobserwowanych efektów.

Modele przekładni, napędów mechanicznych

Modele przekładni i napędów mechanicznych

zestaw demonstracyjny 65500

Zbiór najpopularniejszych przekładni i napędów mechanicznych stosowanych na całym świecie, zebranych w formie przystępnego zestawu dydaktycznego do nauczania techniki w szkole podstawowej.
Wymiary podstaw modeli: 120 x 90 mm
Wymiary zestawu: 440 x 330 x 100 mm

Obwody elektryczne

Obwody elektryczne do nauczania początkowego

do nauczania początkowego

Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VI szkół podstawowych na zajęciach z techniki i szkół specjalnych. Pomoc przeznaczona do ćwiczeń z prostymi obwodami elektrycznymi.

Obwody elektryczne

Obwody elektryczne zestaw dla 15 grup

zestaw dla 15 grup 31772

Zestaw przeznaczony dla 15 grup uczniowskich. Dzieci spotykają się z urządzeniami elektrycznymi w życiu codziennym. Zestaw dydaktyczny obwody elektryczne pozwala zademonstrować w jaki sposób energia elektryczna jest przetwarzaną na ciepło, światło oraz energie kinetyczną.
Wykorzystując zestaw uczniowie badają: elementy obwodu elektrycznego, czym są obwody szeregowe i równoległe? , jak prąd elektryczny wytwarza ciepło, światło, wprowadza obiekty w ruch? , jak skonstruować elektromagnes? , jakie materiały przewodzą prąd, a jakie nie przewodzą prądu elektrycznego? , dlaczego prąd elektryczny jest niebezpieczny?, zbuduj oświetlenie samochodu, zbuduj grę elektryczną, zamontuj przełącznik elektryczny.
Wymiary walizki: 54x45x15cm

Zestaw dla małego konstruktora

Zestaw dla małego konstruktora

zestaw dla 6 grup 64433

Doskonała pomoc do nauczania na lekcjach techniki w szkołach podstawowych. W skład zestawu wchodzą elementy i materiały umożliwiające budowanie prostych pojazdów i urządzeń mechanicznych. Zestaw pozwala na jednoczesną pracę 6 grup uczniowskich. Modele pojazdów mogą być napędzane za pomocą sprężyny, gumowego paska, żagla oraz balonu.
Wymiary 540 x 450 x 150 mm