Pomoce naukowe dydaktyczne do techniki

Nauczanie techniki w szkole

Pomoce dydaktyczne w nauczaniu techniki
Technika i pomoce dydaktyczne

Zobacz także inne części

Technika a środki dydaktyczne do nauczania

Uczenie się przez działanie powinno być na pierwszym planie metod nauczania. Oparte na praktycznym działaniu uczniów, wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń, różnorodnych doświadczeń czy innych zadań o charakterze praktycznym w celu opanowania wiedzy o otaczającym świecie oraz nabycia umiejętności posługiwania się tą wiedzą w życiu, to droga do zrozumienia i pełnego poznania przedmiotu nauczania.
W tym względzie najważniejszą rolę odgrywają oczywiście pomoce naukowe i dydaktyczne do nauczania techniki
W dydaktyce ta metoda poznania wyrabia umiejętności motoryczne dotyczące przekształcania materiałów, kojarzenia i łączenia części elementów. W przeciwieństwie do szeroko lansowanych metod nauczania z zastosowaniem komputera, w często źle rozumianej formie, poprzez zastąpienie realnego eksperymentu doświadczeniem wirtualnym w nowoczesnym nauczaniu techniki wyrabianie umiejętności nie może opierać się wyłącznie na naśladownictwie. Odtwarzanie przez ucznia określonych działań, czynności itp. jest czynnikiem niezbędnym do głębszego zrozumienia i zapamiętania poznawanych treści. Wręcz wydaje się, że szczególnie na wczesnym etapie nauczania realny eksperyment jest nieodzowny. Co więcej jest po prostu naturalną metodą poznawania otoczenia. Dlatego takie jak prezentowane poniżej pomoce naukowe i środki dydaktyczne należy uznać za niezbędne w nowoczesnym nauczaniu.
Łączenie realnego działania uczniów - eksperymentowanie - z równoległym przyswajaniem wiedzy teoretycznej z zakresu właściwości materiałów, poznanie zasad działania i budowy maszyn i narzędzi czy innych urządzeń, poznanie reguł posługiwania się nimi zgodnie z zasadami bhp itp. uznać należy za podstawowe zadanie nauczania techniki w ogólnym znaczeniu. Zastosowanie klasycznych pomocy dydaktycznych pogłębia wiedzę ucznia. Wiedza ta zostaje eksperymentalnie potwierdzona, zrozumiała i utrwalona w świadomości ucznia. A to przecież jest celem nauczania.
Poniżej przedstawiamy podstawowe zestawy pomocy do nauczania techniki i proste pomoce naukowe i dydaktyczne mające zastosowanie w nauczaniu techniki w szkole. Pomoce ułatwią przygotowanie doświadczeń uczniowskich i demonstracyjnych - zawierają potrzebne elementy do prowadzenia doświadczeń z mechaniki, akustyki, ciepła czy elektryczności. Do budowy obwodów elektrycznych, maszyn prostych itd.

wordMarkLogo
Edukacja Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 132, 43-190 Mikołów
tel: 32-738-52-62, 32-738-54-94
e-mail: biuro@edukacja-mikolow.pl

by Jacek Szram, Mikołów, modyfikowano 2019-02-04 / utworzono 2016-07-10

 
 

Pomoce dydaktyczne i naukowe do pracowni techniki


homePage Pomoce do nauczania techniki


Zestawy elementów

Zestaw 11-012 do montażu z mechaniki

Mechanika - zestaw 11-012

Do ćwiczeń uczniowskich, kod: 11-012

Zestaw elementów do ćwiczeń uczniowskich - do montażu elementów z mechaniki

Zestaw przeznaczony jest do ćwiczeń uczniowskich. W oparciu o zestaw uczeń może konstruować modele mechanizmów maszyn, poznawać proste problemy techniczne, zaznajamiać się z działaniem niektórych maszyn i urządzeń technicznych. Pomoc dydaktyczna wspaniale sprawdzi się w pracowniach techniki.

⚹ cena 451.41 zł brutto
⚹ cena ⚹ 367.00 zł netto

*cena może ulec zmianie, aktualizowano 8.10.2018

Zestaw 06-017 do montażu z mechaniki

Zestaw 06-017 mechanika

Do ćwiczeń uczniowskich, kod: 06-017

Zestaw elementów do ćwiczeń uczniowskich - do montażu elementów z mechaniki

Pomoc dydaktyczna, która może być wykorzystywana do ćwiczeń w trakcie zajęć technicznych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum. Zestaw składa się z 62 elementów konstrukcyjnych, które umożliwiają konstrukcję różnego rodzaju urządzeń i maszyn prostych. Umożliwia ona montaż i demontaż poszczególnych elementów zestawu, uczy zastosowania odpowiednich elementów oraz umożliwia poznanie i utrwalenie nazw części i czynności związanych z montażem danego modelu.

⚹ cena 337.02 zł brutto
⚹ cena ⚹ 274.00 zł netto

*cena może ulec zmianie, aktualizowano 8.10.2018

Akustyka - dźwięk i ton

Zestaw 03-394 akustyka

Zestaw dla 15 grup 31720 kod: 03-394

Zestaw dźwięk i ton - do akustyki

Wykonując proste doświadczenia uczniowie poznają podstawowe prawa akustyki.
Wykorzystując materiały zawarte w zestawie uczniowie mogą poznać:
Drgania i współzależność pomiędzy wysokością dźwięku a częstotliwością drgań
Wizualizację drgań
Wzmacnianie dźwięku i jego przyswajanie
Przekazywanie dźwięku poprzez różne media
Relacja pomiędzy długością, napięciem oraz grubością strun instrumentu a wysokością dźwięku
Budowę kilku instrumentów oraz jej cechy wpływające na dźwięk
Różnice w percepcji dźwięku
Długość płytek oraz ich wpływa na wysokość dźwięku
Elementy zestawu umożliwiają jednoczesną pracę 15 grup uczniowskich. Do zestawu dołączona jest płyta CD, zawierająca ponad 90 przykładowych dźwięków. Wymiary: 550x420x150mm

⚹ cena 3248.43 zł brutto
⚹ cena ⚹ 2641.00 zł netto

*cena może ulec zmianie, aktualizowano 8.10.2018

Zestaw do nauki o cieple

pomoce naukowe - Zestaw 03-397

Zestaw dla 15 grup, 31799, kod: 03-397

Zestaw elementów do nauki o cieple

Zestaw zawiera materiały pozwalające zapoznać się z dwoma tematami związanymi z ciepłem.
1. Termometry - uczniowie sami składają termometr, poznają podstawowe zasady związane z ciepłem i rozszerzalnością cieplną. Uczniowie sami skalują termometr, poznają skalę Celsjusza i uczą się odczytywać temperaturę. Potrafią określić temperaturę topnienia oraz wrzenia wody na termometrze bez skali.
2. Parowanie i skraplanie. Materiały dla 15 grup uczniowskich.
Wymiary walizki: 54x45x15cm
Do wyskalowania termometru potrzebne są wrząca woda oraz lód. Wodę można zagotować używając świeczki natomiast lód należy przygotować przed zajęciami.
Istnieje możliwość dokupienia termosu 1l Nr kat. 03-397-1

⚹ cena 2473.53 zł brutto
⚹ cena ⚹ 2011.00 zł netto

*cena może ulec zmianie, aktualizowano 8.10.2018

Modele przekładni i napędów mechanicznych

pomoce do techniki - modele przekładni

Zestaw demonstracyjny 65500, kod: 11-055

Zestaw modeli przekładni i napędów mechanicznych"

Zbiór najpopularniejszych przekładni i napędów mechanicznych stosowanych na całym świecie, zebranych w formie przystępnego zestawu dydaktycznego do nauczania techniki w szkole podstawowej.
Wymiary podstaw modeli: 120 x 90 mm
Wymiary zestawu: 440 x 330 x 100 mm

⚹ cena 1537.50 zł brutto
⚹ cena ⚹ 1250.00 zł netto

*cena może ulec zmianie, aktualizowano 8.10.2018

Obwody elektryczne

Zestaw 03-396 obwodów elektrycznych

Zestaw dla 15 grup 31772 kod: 03-396

Zestaw do budowy obwodów elektrycznych

Zestaw przeznaczony dla 15 grup uczniowskich. Dzieci spotykają się z urządzeniami elektrycznymi w życiu codziennym. Zestaw dydaktyczny obwody elektryczne pozwala zademonstrować w jaki sposób energia elektryczna jest przetwarzaną na ciepło, światło oraz energie kinetyczną.
Wykorzystując zestaw uczniowie badają: elementy obwodu elektrycznego, czym są obwody szeregowe i równoległe? , jak prąd elektryczny wytwarza ciepło, światło, wprowadza obiekty w ruch? , jak skonstruować elektromagnes? , jakie materiały przewodzą prąd, a jakie nie przewodzą prądu elektrycznego? , dlaczego prąd elektryczny jest niebezpieczny?, zbuduj oświetlenie samochodu, zbuduj grę elektryczną, zamontuj przełącznik elektryczny.
Wymiary walizki: 54x45x15cm

⚹ cena 2721.99 zł brutto
⚹ cena ⚹ 2213.00 zł netto

*cena może ulec zmianie, aktualizowano 8.10.2018

Zestaw dla małego konstruktora

zestaw 11-054

Zestaw dla 6 grup 64433, kod: 11-054

Zestaw modeli pojazdów dla małego konstruktora

Doskonała pomoc do nauczania na lekcjach techniki w szkołach podstawowych. W skład zestawu wchodzą elementy i materiały umożliwiające budowanie prostych pojazdów i urządzeń mechanicznych. Zestaw pozwala na jednoczesną pracę 6 grup uczniowskich. Modele pojazdów mogą być napędzane za pomocą sprężyny, gumowego paska, żagla oraz balonu.
Wymiary 540 x 450 x 150 mm

⚹ cena 3602.67 zł brutto
⚹ cena ⚹ 2929.00 zł netto

*cena może ulec zmianie, aktualizowano 8.10.2018

Modele przekładni mechanicznych

Modele przekładni

6 modeli przekładni, kod: 03-688

Przekładnie mechaniczne - modele

Pomoc dydaktyczna zestaw sześciu modeli przekładni mechanicznych, wśród których znajdują się: - przekładnia pasowa, - łańcuchowa, - zębata, - liniowa, - ślimakowa, - cierna. Każdy model zmontowany jest na metalowym słupku osadzonym na podstawie z tworzywa sztucznego o średnicy 11 cm.

⚹ cena 218.94 zł brutto
⚹ cena ⚹ 178.00 zł netto

*cena może ulec zmianie, aktualizowano 8.10.2018

Budujemy maszyny proste

Budujemy maszyny proste

5 maszyn prostych, kod: 06-182

Budujemy maszyny proste

Pomoc dydaktyczna umożliwiająca skonstruowanie 5 maszyn prostych jednocześnie. Dzieci mogą skonstruować i obserwować działanie prostych maszyn. Dołączone 2 odważniki 2x5g i 2x10g oraz 8 gumowych pasków pozwalają zgłębić temat nacisku, siły, ładunku, ruchu oraz pojęcie odległości. Doświadczalnie mogą zrozumieć, w jaki sposób mechanika wpływa na poprawę naszego codziennego życia. Zestaw 63 elementów pozwoli zbudować pięć maszyn: 1. koło pasowe, 2. równię pochyłą, 3. klin, 4. dźwignię, 5. koło na osi.
Każdy element posiada oznaczenie, co ułatwia odczytywanie rysunków w załączonej instrukcji.

⚹ cena 201.72 zł brutto
⚹ cena ⚹ 164.00 zł netto

*cena może ulec zmianie, aktualizowano 7.10.2018

Podstawowe zestawy pomocy z elektrotechniki

Zestaw 11-014

Zestaw 11-014

Do montażu obwodów z elektrotechniki. Zestaw przeznaczony jest do wykorzystania w klasach gimnazjalnych. Wykorzystując elementy zestawu można budować obwody elektryczne z wykorzystaniem modeli urządzeń elektro-mechanicznych. Wszystkie elementy zestawu umieszczone są na podstawkach dla zachowania spójności z zestawem dla kl. IV-VI.

⚹ cena 696.18 zł brutto
⚹ cena ⚹ 566.00 zł netto

*cena może ulec zmianie
aktualizowano 7.10.2018

Zestaw 11-028

Zestaw 11-028

Do montażu zasilacza sieciowego dla 3 – uczniów. Zestaw przeznaczony jest do przeprowadzenia zespołowych ćwiczeń uczniowskich w zakresie elektro montażu i poznawania układów elektrycznych z diodami prostowniczymi.
Wymiary: 300 x 220 x 60 mm,
ciężar - 1,2 kg

⚹ cena 952.02 zł brutto
⚹ cena ⚹ 774.00 zł netto

*cena może ulec zmianie
aktualizowano 7.10.2018

Zestaw 11-013

Zestaw 11-013

Do montażu z elektrotechniki. Zestaw oparty jest na elementach, które uczniowie poznali w większości już w klasach młodszych. Korzystając z zestawu można zbudować wiele ciekawych obwodów elektrycznych m.in.: łączenie równoległe i szeregowe źródeł zasilania lub odbiorników, działanie termiczne prądu, pomiary napięć i prądów. Realizując kolejne ćwiczenia, uczeń poznaje schematy i symbole graficzne.
Instrukcja zawiera również rysunki gotowych układów, dzięki czemu uczniowie mogą porównać schemat z rysunkiem. Takie zestawienie sprawia, że uczniowie w łatwy sposób zapamiętują symbole poszczególnych elementów.

⚹ cena 621.15 zł brutto
⚹ cena ⚹ 505.00 zł netto

*cena może ulec zmianie
aktualizowano 7.10.2018

Edukacja Sp. z o.o. Mikołów

Od 1993 roku dostarczamy do Szkół, Przedszkoli czy pozostałych Placówek Oświatowych pomoce naukowe, a także inne elementy wyposażenia, w szczególności:

  • meble szkolne i przedszkolne
  • meble metalowe - w tym szafki szatniowe i szafki BHP
  • przydatne w sekretariacie meble biurowe
  • meble żłobkowe
  • a także meble hotelowe oraz do internatu

Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę wprowadzając coraz to nowe wzory i rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycjami na odpowiednich stronach naszej w3