Regały magazynowe, regały metalowe do magazynu oraz regały sklepowe

Regały magazynowe skręcane oraz wtykowe, regały magazynowe otwarte sklepowe, podano wymiary i cenę

Przedmiotem tej strony są regały magazynowe metalowe. Mogą mieć zastosowanie jako to regały do magazynów sklepowych, regały do magazynu w warsztacie samochodowym, regały magazynowe na książki czy regały do magazynu z dokumentami archiwalnymi. Regały sklepowe metalowe magazynowe mogą znaleźć szerokie zastosowanie zarówno w firmach, w szkołach itp. Ze względu na ich główne przeznaczenie tzn. magazynowanie wszelkiego typu towarów, rzeczy w profesjonalnych magazynach, w piwnicach, w garażach, w warsztatach i w innych pomieszczeniach. Główna linia podziału prezentowanych tutaj regałów sklepowych metalowych magazynowych przebiega w oparciu o ich konstrukcję. Typ pierwszy to magazynowe regały sklepowe metalowe otwarte, których konstrukcja oparta jest na kątownikach metalowych połączonych półkami metalowymi, skręconych lub za pomocą odpowiednich wtyków. Drugi typ to regały metalowe z zabudowanymi bocznymi- regały dwustronne - oraz ścianą - regały jednostronne. Ten typ regałów określiliśmy tutaj jako regały biblioteczne metalowe lub regały na książki gdyż przeznaczone są z reguły do przechowywania książek czy do bibliotek. Przedstawmy bliżej regały metalowe z półkami regulowanymi metalowymi lub z półkami drewnianymi z płyty wiórowej. Jak powiedziano przez regały do magazynów rozumiemy regały metalowe przeznaczone do przechowywania gromadzenia różnych rzeczy w magazynach, książek w archiwach itp. Tego typu regały wykonane są z perforowanych kątowników metalowych stalowych, które połączone półkami metalowymi za pomocą śrub - regały magazynowe typu RMS - lub odpowiednich wtyków - regały magazynowe typu RMW. Regały te tworzą zwartą, stabilną konstrukcję. Przez regały biblioteczne rozumiemy tutaj regały metalowe przypominające swoim wyglądem szafy tyle, że bez drzwi. W przeciwieństwie do otwartych z każdej strony, pozbawionych ścianek regałów magazynowych, regały biblioteczne stanowią konstrukcję zamkniętą. Tym samym doskonale nadają się jako wyposażenie wszelkiego typu bibliotek szkolnych itp. gdzie regały na książki maję funkcję ekspozycyjną, a nie tylko archiwizującą. Wykonywane są w wersjach jako regał jednostronny lub regał biblioteczny dwustronny. Podobnie należy traktować regały sklepowe czy regały wystawiennicze przeznaczone do ekspozycji towarów. Ważną odmianą regałów magazynowych są tzw. regały przesuwne do archiwum, do przechowywania opon itp. W odróżnieniu od wcześniej omówionych stacjonarnych regałów magazynowych pozwalają one lepsze, bardziej oszczędne gospodarowanie przestrzenią magazynową jednakże wykonywane są wyłącznie na zamówienie. Podano ceny regałów w formie cennika w formacie PDF lub bezpośredni na stronie. Zawartość strony: regały magazynowe warsztatowe metalowe półkowe, regały biblioteczne jednostronne metalowe, regały biblioteczne dwustronne metalowe, regały do biblioteki szkolnej, znajdujemy się w Mikołowie, województwo śląskie Mikołów, obok Katowice, Tychy, Gliwice, Bielsko-Biała. Przeznaczenie regałów: do pomieszczeń warsztatowych i magazynowych regały magazynowe metalowe. Przeznaczone do bibliotek szkolnych, gminnych, miejskich do świetlic itp. regały biblioteczne metalowe jednostronne oraz biblioteczne regały dwustronne metalowe oraz regały metalowe do przechowywania i magazynowania archiwów. W cennikach podajemy ceny brutto oraz ceny netto. Podane ceny oraz wzornictwo mogą ulec zmianie. Do pobrania ilustrowane cenniki w formacie PDF. W zakończeniu wspomnijmy jeszcze o regałach wykonywanych wyłącznie na zamówienie w tym o regałach wystawienniczych, ekspozycyjnych. Tego typu regały sklepowe metalowe wystawowe przeznaczone są do sklepów, wykorzystywane do celów wystawienniczych, ekspozycyjnych. Mogą także być zastosowanie na wszelkiego typu wystawach, witrynach sklepowych. Także znajdą zastosowanie w bibliotekach jako regał na czasopisma lub do ekspozycji, wystawienia albumów itp.

Edukacja Sp. z o.o. Mikołów Abstract

Regały magazynowe
do magazynów, sklepowe lub biblioteczne

Charakterystyka regałów metalowych magazynowych RMS, RMW
Regały magazynowe standardowo wykonywane są o wysokości do 2m z półkami metalowymi. Uniwersalne regały do magazynów, warsztatów, biur oraz do zastosowań domowych. Nogi regałów wykonane z kątownika o grubości 3mm, co zapewnia niezwykłą sztywność regału. Półki w regale wtykowym RMW montowane bez użycia narzędzi, na wtyk. Standardowa nośność RMS i RMW to 90kg. Otwory w kątowniku RMS perforowane co 45mm. Otwory w kątowniku RMW perforowane co 120mm. Dla RMS Istnieje możliwość wyceny większego obciążenia, a dla oby typu regałów jest możliwość wyceny większej liczby półek oraz innej wysokości.

Regały metalowe magazynowe, regały sklepowe ekspozycyjne czy regały biblioteczne na książki.

Oferowane regały metalowe magazynowe przeznaczone są do wszelkiego typu magazynów, warsztatów, zapleczy produkcyjnych, na zaplecza sklepów lub innych pomieszczeń służących do przechowywania np. opon, części zamiennych itp. Regały na książki biblioteczne metalowe wykonane w postaci otwartych szaf z półkami metalowymi regulowanymi. Biblioteczne metalowe regały na książki mogą być wykonane jako regały jednostronne lub jako regały dwustronne. Inną odmianą regałów metalowych są otwarte ekspozycyjne regały sklepowe. Tego typu regały mogą służyć do prezentacji zasadniczo dowolnych towarów, nie tylko w sklepie.
Regał metalowy magazynowy, to wygodne i bezpieczne miejsce do przechowywanie rzeczy dowolnego typu.
Oferowane regały metalowe, dzielimy na grupy określające ich funkcje i przeznaczenie. W grupie regałów magazynowych wyróżnimy regały metalowe służące do przechowywania towarów w magazynach, archiwizowania książek czy innych zbiorów. Regały te wykonane są z kątowników metalowych z otworami. Kątowniki tworzą naroża, które łączymy półkami metalowymi za pomocą śrub - są to regały magazynowe typu RMS - lub za pomocą specjalnych wtyków - tzw. regały magazynowe wtykowe typu RMW. Tak zmontowane konstrukcje tworzą stabilne regały z regulowanymi półkami metalowymi lub z półkami drewnianymi z płyty wiórowej. Regał biblioteczny to rodzaj szafy metalowej bez drzwi lecz z korpusem metalowym. Inaczej niż otwarty z każdej strony, pozbawiony ścian regał magazynowy, regał biblioteczny stanowi konstrukcję zamkniętą. Nadają się doskonale do wszelkiego typu bibliotek, świetlic szkolnych itp. gdzie regały na książki maję funkcję ekspozycyjną, a nie przede wszystkim archiwizującą. Regały biblioteczne wykonywane są w wersji jako regał jednostronny lub jako regał dwustronny biblioteczny. Pewną odmianą są regały ekspozycyjne wystawiennicze czy regały sklepowe przeznaczone do ekspozycji towarów. Wspomnijmy tutaj także o regałach przesuwnych będących mobilną odmianą regałów magazynowych mających zastosowanie w wielkich archiwach, do przechowywania opon itp. W przeciwieństwie do stacjonarnych regałów magazynowych umożliwiają bardziej oszczędne gospodarowanie przestrzenią magazynową jednakże wykonywane są wyłącznie na zamówienie.
Szczególną odmianą regałów metalowych są wykonywane wyłącznie na zamówienie regały wystawiennicze, ekspozycyjne. Pierwotnie przeznaczone dla potrzeb wystaw w sklepach, znajdują zastosowanie ogólnie do celów wystawienniczych, ekspozycyjnych. Znajdą zastosowanie na wszelkiego typu wystawach czy witrynach nie tylko sklepowych. Także w bibliotekach jako regały na czasopisma lub do ekspozycji, wystawienia albumów itp.
Dedykowane dla szkolnych bibliotek szkolne regały biblioteczne zajdziesz na stronie meble biblioteczne szkolne
Na stronie podajemy ceny regałów oraz linki do cenników w formacie pdf. Regały magazynowe cennik, regały sklepowe ceny, regały na książki do biblioteki.

Wyślij

e-mail
  327385262

zadzwoń
  327385494

zadzwoń
  Przeglądaj

ofertę
 

 
 

Regały metalowe cennik, 18-06-2015, ceny, wzornictwo mogą ulec zmianie


Znaleziono {{products.length}} produktów{{product.kod}}
{{product.nazwa}}


cena netto {{product.cenaNetto}} zł
cena brutto {{product.cenaBrutto}} zł


{{product.opis}}