Wykaz aktualnych certyfikatów meblowych dla szaf, stolików, krzeseł szkolnych i mebli żłobkowych itd.

Kategoria: meble szkolne, przedszkolne i żłobkowe

Jeżeli stoisz przed problemem wymiany mebli w szkole, w przedszkolu, żłobku czy w innej dowolnej placówce oświatowej, planujesz odnowić meble w bibliotece szkolnej, w pracowni komputerowej, internetowej czy w sali lekcyjnej - masz zawsze ten sam podstawowy problem. Rozważ i dokonaj wyboru pomiędzy tym co możesz, a tym na co koniecznie musisz zrócić uwagę.
Jeżeli chcsz kupić stoliki czy krzesła uczniowskie, regały na książki, stoliki pod komputery, szafki indywidualne dla przedszkolaka, stoliki do czytelni, leżaki dla dzieci itp. musisz zadać sobie pytanie jakie dokumenty certyfikujące dla mebelków muszę sprawdzić, zgodnie z wymaganiami prawa? Czy wystarczy tzw. atest na materiały z których są zrobione meble, czy muszisz mieć certyfikat na meble?
Powiedzmy jasno - szkoły, przedszkola, placówki oświatowe itp. mają obowiązek wyposażania pomieszczeń w certyfikowane meble czy sprzęt - tylko te, które posiadają aktualne potwierdzenia posiadanie certyfikatów zgodności z Normą. Spełniają wymogi bezpieczeństwa. Są ergonomiczne.
Zarządca ma obowiązek zapewnić aby sprzęt i meble przeznaczone dla dzieci dostosowane były do tych wymagań § 9 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.. Można to podsumować, że certyfikat w przeciwieństwie do atestu jest urzędowym potwierdzeniem, że wymagania powyższe są spełnione

Przeglądaj poniżej wymagane certyfikaty dla żłobków, przedszkoli, szkół - przedstawiony jako wykaz certyfikatów dla mebelków żłobkowych, przedszkolnych i dla szkoły dla krzeseł, ławek szkolnych, szaf na pomoce, dla wieszaków szatniowych, leżaków.
Przedstawiamy ważne numery certyfikatów na meble szkolne czyli ...
... wykaz mebelków posiadających ważne, dopuszczające do użytku potwierdzenia certyfikujące dla wyposażenia żłobków i przedszkoli oraz potwierdzenia diokumentujące certyfikat dla wyposażenia szkolnego. Dopuszczone do użytku w placówkach oświatowych meble muszą posiadać ważny aktualny certyfikat. Wyjaśniamy, że obowiązek zakupu / dostarczania wyposażęnia z ważnym aktualnym certyfikatem dotyczy wszystkich żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych zarówno publicznych jak i niepublicznych – prywatnych, społecznych itp. Aktualne ważne potwierdzenia posiadanych certyfikatów dla mebli żłobkowych, przedszkolnych i dla mebli szkolnych

W żłobkach, przedszkolach, w szkołach itd. wolno używać jedynie mebli z certyfikatem ważnym i aktualnym

Certyfikowanie mebli żłobkowych obejmuje: szafkę pod przewijak, regał na nocniki, szafę na pieluchy, szafę na pościel (zwaną czasem szafą pościelową).
Certyfikowanie sprzętów przedszkolnych obejmują: leżaki przedszkolne, wieszaki szatniowe, kąciki tematyczne, szafy indywidualne ucznia inaczej na szafki dla przedszkolaka, szafy przedszkolne MIŚ, krzesła przedszkolne, stoliki przedszkolne
 
Certyfikowanie sprzętów szkolnych obejmują: , krzesła szkolne uczniowskie, stoliki szkolne uczniowskie inaczej ławki szkolne uczniowskie, krzesła obrotowe komputerowe, ławki korytarzowe, szafy szkolne, stoły komputerowe, regały biblioteczne, tablice szkolne

Do wykonania wymienionych powyżej mebli żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych stosuje się materiały spełniające wymagania atestów higienicznych. W szczególności spełnienie wymogów atestów dotyczy płyt melaminowanych stosowanych do produkcji szaf szkolnych, szaf przedszkolnych czy szaf dla żłobków oraz blatów do stolików, farb proszkowych oraz lakierów stosowanych w procesie obróbki elementów metalowych - stelaży krzeseł czy stolików szkolnych i przedszkolnych itd. Należy tutaj zaznaczyć, że spełnienie wymagań atestów materiałowych higienicznych jest warunkiem koniecznym lecz nie wystarczającym aby uznać meble za dopuszczone do użytkowania w placówkach oświatowych. Istotnym elementem są wymagania Polskich Norm w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii określające istotne parametry funkcjonalne - krzeseł, stolików, szaf itd. dopuszczające do użytkowania w żłobkach, szkołach i przedszkolach. Wymienione poniżej meble żłobkowe, meble przedszkolne czy meble szkolne spełniają wszystkie powyższe wymagania co potwierdzają wymienione a uzyskane certyfikaty szkolne. Tym samym oferowane meble szkolne, żłobkowe i przedszkolne mają podstawę prawną do stosowania - stolików, ławek, krzeseł, szaf i segmentów w żłobkach, szkołach publicznych i niepublicznych, w przedszkolach publicznych i niepublicznych i innych placówkach oświatowych.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN placówki oświatowe mogą kupować tylko te meble szkolne czy meble przedszkolne oraz te meble żłobkowe, które posiadają ważne dolumenty certyfikujące.

Certyfikaty na meble dla żłobka, meble dla przedszkola, meble dla szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem MEN placówki oświatowe mogą kupować tylko te meble szkolne czy meble przedszkolne oraz te meble żłobkowe, które posiadają ważne certyfikaty wydane przez uprawnione placówki certyfikująće tzn. posiadające stosowną akredytację. Aktualny wykaz certyfikatów dla mebli szkolnych, przedszkolnych i żłobkowych przedstawiamy na tej stronie. Działamy na obszarze całej Polski. Przypominamy zatem - przed zakupem wyposażenia szkolnego sprawdź posiadanie aktualnego dokumentu certyfikującego dla nabywanych mebli żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych.

wordMarkLogo

Edukacja Sp. z o.o.,
Meble grupy Stolbrzeg, Aktualne Certyfikaty
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 132
tel: 32 738 52 62
e-mail: biuro@edukacja-mikolow.pl

by Jacek Szram, Mikołów, modyfikowano 2021-02-01 / utworzono 2019-04-07

Zobacz wykaz ważnych certyfikatów dla mebli szkolnych i przedszkolnych

aktualizowano 2021-01-30, wzornictwo, kolorystyka pokazane na zdjęciach mogą ulec zmianie

Wykaz certyfikatów obejmuje podstawowe elemnty wyposażenia szkół, przedszkoli, żłobków i innych placówek oświatowych w tym: krzesła i stoliki uczniowskie i dla przedszkolaków, ławki korytarzowe, wieszki szatniowe, szafy na pomoce naukowe, kąciki tematyczne dla przedszkola, leżaki oraz tablice szkolne


Krzesła przedszkolne

krzeseła przedszkolne Stolbrzeg SB z certyfikatem

Certfikaty:
7/16, 07/02/2019/01/00, 207/16

Certyfikat odnosi się do:

Krzesło przedszkolne SB
certyfikat 7/16 ważny do 14-01-2020 - rozmiary 0, 1, 2, 3 stelaż, sklejka dowolny kolor,
Krzesło przedszkolne SB-BIS
certyfikat 07/02/2019/01/00 ważny do 16-02-2022 - rozmiary nr 1, 2, 3
Krzesło przedszkolne SB-CIS
certyfikat 207/16 ważny do 21-11-2020 - rozmiary nr 1, 2, 3
Krzesła przedszkolne JUNAK-REG-PSZK regulowane
certyfikat Z/11/18/BE ważny do 28-02-2021 - rozmiary 1 ÷ 3
Krzesło przedszkolne STOLMIŚ nr 1, 2, 3
certyfikat 09/09/2017/01/00 ważny do 18-09-2020 - rozmiary 1 ÷ 3

Stoliki przedszkolne SB

certyfikaty Stoły przedszkolne SB-PRIMA

Certfikaty:
01/10/2018/03/00, 6/16

Wykaz certyfikatów odnosi się do:

Certyfikat 01/10/2018/03/00 ważny do 04-10-2021
Stoły przedszkolne prostokątne SB-RECT wymiary blatu 1250x750, rozmiary nr 1, 2, 3
Certyfikat 06/16 ważny do 14-01-2020
Stół przedszkolny okrągły SB-PRIMA-OKR, nr 0, 1, 2, 3, stelaż, płyta i obrzeże dowolny kolor
Stół przedszkolny sześciokątny SB-PRIMA-HEX, nr 0, 1, 2, 3 stelaż, płyta i obrzeże dowolny kolor
Stół prostokątny przedszkolny SB-PRIMA-REG, zakres regulacji 1 ÷ 3
Stół przedszkolny sześciokątny SB-PRIMA-HEX-REG regulacja nr od 1 ÷ 3
Stół przedszkolny okrągły SB-PRIMA-OKR-REG regulacja nr od 1 ÷ 3

Krzesła szkolne grupa SB

certyfikowane krzeseła szkolne SB grupy Solbrzeg

Certyfikaty:
7/16, 200/15, 07/02/2019/01/00, 207/2016

Wykaz certyfikatów obejmuje:

Certyfikat 7/16 ważny do 14-01-2020
Krzesła szkolne SB uczniowskie, stelaż metalowy o przekroju okrągłym, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 7/16 ważny do 09-09-2019
Krzesła szkolne SB-KW uczniowskie, stelaż metalowy o przekroju kwadratowym, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 07/02/2019/01/00 ważny do 16-02-2022
Krzesła szkolne SB-BIS uczniowskie, rozmiary nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7
Certyfikat 207/2016 ważny do 21-11-2020
Krzesła szkolne SB-CIS uczniowskie, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 180/16 ważny do 25-09-2020
Krzesło świetlicowe Jan

Krzesła grupa JUNAK

certyfikowane krzeseła uczniowskie JUANK

Certyfikaty:
31/05/2016/04/00, 200/15, 178/16, Z/11/18/BE

Wykaz certyfikatów obejmuje:

Certyfikat 200/15 ważny do 09-09-2019
Krzesła szkolne JUNAK-OK uczniowskie na rurze stalowej okrągłej, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 31/05/2016/04/00 ważny do 29-08-2019
Krzesło JUNAK-OW uczniowskie na rurze stalowej owalnej, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 178/16 ważny do 25-09-2020
Krzesła szkolne regulowane JUNAK-REG uczniowskie wielo-rozmiarowe, zakres regulacji od 2 ÷ 4 oraz od 5 ÷ 7
Certyfikat 31/05/2016/04/00 ważny do 29-08-2019
Krzesło JUNAK-OW uczniowskie na rurze stalowej owalnej, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7

Krzesła obrotowe SB

certyfikat krzeseł obrotowych kompyterowych Stolbrzeg SB

Certfikaty:
196/16 ważny do 21-10-2020

Certyfikat odnosi się do:

Krzesła obrotowe SB
Krzesło obrotowe SB: krzesło obrotowe SB-L lakierowane
krzesło obrotowe SB-T tapicerowane, rozmiary nr 6, nr 7,
Krzesło obrotowe SB-pdł z podłokietnikami
krzesło obrotowe SB-L-pdl z podłokietnikami lakierowane lub tapicerowane, rozmiary nr 6, nr 7
Krzesła komputerowe SB
jeszcze jest w produkcji ale aktualnie nie jest badane - certfikat wygasł
Krzesło komputerowe SB: krzesło komputerowe SB-L lakierowane, krzesło komputerowe SB-T tapicerowane, rozmiary nr 6, nr 7

Pracownia fiz- chemiczna

dokument certyfikujący dla pracowni fizykochemicznej

Certfikaty:
02/01/2019/01/00

Certyfikaty odnoszą się do:

Certyfikat 02/01/2019/01/00 ważny do 24-01-2020
Stół szkolny 2-osobowy Chemik i taboret obrotowy do pracowni Chemik

Stoliki szkolne SB

potwierdzenie certyfikatu stolików szkolnych Stolbrzeg

Certyfikaty:
199/15 ważny do 09-09-2019

Certyfikat odnosi się do:

Certyfikat 199/15 ważny do 09-09-2019
Stoły szkolne STOLBRZEG w tym stoły szkolne SB-KW 1-osobowy i 2-osobowy Nr 3, 4, 5, 6, 7, stoły szkolne 1-osobowy i 2-osobowy JUNAK-OW Nr 3, 4, 5, 6, 7, stoły szkolne AMBIT 1-osobowy i 2-osobowy AMBIT Nr 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 5/16 ważny do 14-01-2020
Stoły szkolne SB: stół szkolny SB 1-osobowy, stół szkolny SB 2-osobowy, stelaż skręcany, rozmiary nr 3, 4, 5, 6, 7
Stoły szkolne SB-PRIMA-REG: stół szkolny regulowany SB-PRIMA-REG 1-osobowy, stół szkolny regulowany SB-PRIMA-REG 2-osobowe, stelaż skręcany, wielorozmiarowy, nr 2 ÷ 4, nr 5 ÷ 7
Certyfikat 07/02/2019/03/00 ważny do 16-02-2022
Stoły szkolne SB-BIS: stół szkolny SB-BIS 1-osobowy, stół szkolny SB-BIS 2-osobowy, stelaż skręcany, rozmiary nr 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 208/2016 ważny do 21-11-2020
Stoły szkolne SB-CIS: stół szkolny SB-CIS 1-osobowy, stół szkolny SB-CIS 2-osobowy, stelaż skręcany z blatem pochyłym, rozmiary nr 3, 4, 5, 6, 7, Stoły szkolne SB-CIS-bp: stół szkolny SB-CIS-bp 1-osobowy, stół szkolny SB-CIS-bp 2-osobowy, stelaż skręcany z blatem pochyłym, rozmiary nr 3, 4, 5, 6, 7

Komputerowe biurka

certyfikaty stolików komputerowych

Certyfikaty:
01/10/2018/02/00

Certyfikat odnosi się do:

Biurka komputerowe HAKER
Certyfikat 01/10/2018/02/00 ważny do 4-10-2021
Biurka komputerowe HAKERr: burko HAKER 1-osobowe, Biurko HAKER 2-osobowe, rozmiary nr 4, 5, 6, 7
Stoły komputerowe SB
Certyfikat 176/2016 ważny do 25-09-2020
Stoły komputerowe SB: stół komputerowy SB 1-osobowy, stół komputerowy SB 2-osobowy, rozmiary nr 4, 5, 6, 7
Stoły komputerowe SERWER
Certyfikat 08/11/2018/05/00 ważny do 18-11-2021
Stoły komputerowe SERWER: stół komputerowy SERWER 1-osobowy, stół komputerowy SERWER 2-osobowy, rozmiary nr 4, 5, 6, 7

Wieszaki SB do szatni

certyfikaty wieszaków do szatni przedszkolnej

Certyfikaty:
07/02/2019/04/00

Certyfikat odnosi się do:

Certyfikat 07/02/2019/04/00 ważny do 16-02-2022
Wieszaki przedszkolne SB: wieszak przedszkolny SB 1-stronny, wieszak przedszkolny SB 2-stronny
Certyfikat 25/15 ważny do 16-02-2019
Wieszak FALA, stelaż, płyta i obrzeże dowolny kolor
Certyfikat 08/08/2016/01/00 ważny do 18-08-2019
wieszak PRIMA Kaczuszka, Żabka, Krówka, Miś
wieszak Cztery Pory Roku

Leżaki do przedszkola

certyfikat leżaki przedszkolne dla dzieci

Certfikaty:
01/10/2018/01/00

Wykaz certyfikatów obejmuje:

Certyfikat 01/10/2018/01/00 ważny do 04-10-2021
Leżak przedszkolny NOCNY MAREK
Konstrukcja leżaka wykonana z drewna liściastego (malowanego farbą akrylową) i z pasów bawełnianych. Wymiary łóżeczka po złożeniu, gotowego do użycia: 550 / 1200 / 50 [mm] / 5,1 kg.
Leżak do przedszkola DUSZEK KACPER
Konstrukcja leżaka wykonana ze sklejki liściastej. Całość malowana farbą akrylową. Zestaw nie zawiera materaca. Wymiary: 600 / 1200 / 240 [mm] / 9 kg.
Leżak MIŚ dla dzieci w wieku przedszkonym
Na stelażu metalowym

Kąciki tematyczne

certyfikaty dla kącików tematycznych

Certyfikaty:
01/10/2018/04/00

Certyfikat odnosi się do:

Certyfikat 01/10/2018/04/00 ważny do 4-10-2021
Kącik tematyczny MECHANIK SAMOCHODOWY, szafka narzędziowa, rampa
Kącik tematyczny SCENA-TEATRZYK
Kącik tematyczny KOSMETYCZNO-LEKARSKI biurko, kozetka, taboret, szafka, regał
Kącik tematyczny SKLEP SAM kasa, regał
Kącik tematyczny KUCHCIK
Kącik tematyczny MALARZ szafka, stół, 6 krzeseł, 6 sztalug
Certyfikat 24/04/2017/04/00 ważny do 27-06-2020
Kąciki tematyczne - Kawiarenka Lalek zestaw oraz Religijny, Czytelniczy oraz Kreatywny

Szafy / regały do żłobka

certyfikaty mebli do żłobka

Certyfikaty:
222/15, 223/15

Certyfikat odnosi się do:

Certyfikat 222/15 ważny do 2-12-2019
Regały na nocniki STOLBRZEG: regał na nocniki SB-10-Noc, półki i obrzeża kolorowe, regał na nocniki SB-15-Noc, półki i obrzeża kolorowe
Szafa na pieluchy SB-20-PIELUCH, fronty kolorowe
Szafa pościelowa SB-8-POŚCIEL, fronty kolorowe
Certyfikat 223/15 ważny do 2-12-2019
Szafka pod przewijak SB-PRZEWIJAK, fronty kolorowe
Pozostałe certyfikaty - aktualizowano 2023-06-07
Produkt Opis Nr certyfikatu Data ważności certyfikatu
Stoły szkolne nie wymienine wcześniej
Stół szkolny JUNAK Stoły szkolne JUNAK 1-osobowe, stół szkolny JUNAK 2-osobowy, stelaż skręcany, rozmiary nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20/09/2021/05/00 18.11.2024
Stół szkolny JUNAK-REG Stoły szkolne JUNAK-REG regulowane 1-osobowy, stoły szkolne JUNAK-REG regulowane 2-osobowe, stelaż skręcany, wielorozmiarowe, nr 2÷4, nr 5÷7 23/09/2020/04/00 25.09.2023
Stoły szkolne CELER trójkątne i trapezowe Stoły szkolne CELER: Stół szkolny CELER-TRIA trójkątny, rozmiary nr 3, 4, 5, 6, 7 01/04/2022/02/00 09.06.2025
Stoły świetlicowe JAN Stoły świetlicowe JAN: stół świetlicowy JAN-800, wymiary blatu L= 800x800 / JAN-1300, wymiary blatu L=1300x800 / JAN-1300, wymiary blatu L=650x800 / rozmiary nr 3, 4, 5, 6, 7 23/09/2020/05/00 25.09.2023
Szafy przedszkolne
Szafy indywidualne i szafy MIŚ Szafa indywidualna ucznia CZWÓRKA, SZÓSTKA, DZIEWIĄTKA
meble do przechowywania, szafy przedszkolne, segmenty MIŚ-Pa, MIŚ-Pb, MIŚ-Pc, MIŚ-Pd, MIŚ-Pe, MIŚ-Pf, MIŚ-Pg
17/11/2022/05/00 01.12.2025
Meble przedszkolne STOLMIŚ Stół przedszkolny STOLMIŚ
Szafki przedszkolne STOLMISIE wszystkie oraz Szafki dzielące DZIELONEK
29/05/2020/03/00 27.06.2023
Meble przedszkolne dekoracyjne Regał Choinka, Grzybek, Gruszka, Jabłko
Kąciki - Kawiarenka lalek, Religijny, Czytelniczy, Kreatywny
29/05/2020/04/00 27.06.2023
Ławki korytarzowe
Ławki korytarzowe Ławka korytarzowa 2300-D tzn. L-2000, H-300, listwy drewniane, Ławka korytarzowa 2450-D tzn. L-2000, H-450, listwy drewniane, Ławka korytarzowa 2300-PW tzn. L-2000, H-300, płyta wiórowa, Ławka korytarzowa 2450-PW tzn. L-2000, H-450, płyta wiórowa, Ławki korytarzowe z oparciem: Ławka korytarzowa 2300-D-OP tzn. L-2000, H-300, listwy drewniane, Ławka korytarzowa 2450-D-OP tzn. L-2000, H-450, listwy drewniane, Ławka korytarzowa 2300-PW-OP tzn. L-2000, H-300, płyta wiórowa, Ławka korytarzowa 2450-PW-OP tzn. L-2000, H-450, płyta wiórowa 20/09/2021/04/00
załącznik nr 1
18.11.2024
Segmenty szkolne i regały biblioteczne na książki
Zestaw szaf szkolnych GLOBUS Zestaw szaf szkolnych GLOBUS: szafy szkolne do przechowywania pomocy naukowych i dydaktycznych, segmenty GLOBUS-Sa, GLOBUS-Sb, GLOBUS-Sc, GLOBUS Sd, wersja V0 - drzwi na zawiasach taśmowych, zmontowany, wersja Un- drzwi na zawiasach puszkowych, zmontowany, wersja podstawowa - drzwi na zawiasach puszkowych, do samodzielnego montażu 195/16 21.10.2020
Regały biblioteczne R-SB-BIBL Regały biblioteczne R-SB-BIBLI na książki, regał biblioteczny R-SB-BIBL-1-stronny, regał biblioteczny R-SB-BIBL- 2-stronny, metalowy, półki wzmocnione IBIC.C.24.05.2022.02.00 08.06.2025
Regały na książki R-ŁAŃCUT Regały na książki R-ŁAŃCUT, regały na książki R-ŁAŃCUT-1900, regał na książki R-ŁAŃCUT-1400 IBIC.C.24.05.2022.01.00 08.06.2025
Tablice szkolne
Tablice wisazące Tablica wisząca szklana BRYK skrzydłowa tryptyk, pojedyncza, akademicka
Tablica wisząca magnetyczna SB skrzydłowa tryptyk, pojedyncza
IBIC.C.28.03.2023.07.00 04.04.2026

Edukacja Sp. z o.o. Mikołów

Od 1993 roku dostarczamy do Szkół, Przedszkoli czy pozostałych Placówek Oświatowych pomoce naukowe, a także inne elementy wyposażenia, w szczególności:

  • meble szkolne i przedszkolne
  • meble metalowe - w tym szafki szatniowe i szafki BHP
  • przydatne w sekretariacie meble biurowe
  • meble żłobkowe
  • a także meble hotelowe oraz do internatu

Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę wprowadzając coraz to nowe wzory i rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycjami na odpowiednich stronach naszej w3