Wykaz aktualnych certyfikatów meblowych dla szaf, stolików, krzeseł szkolnych i mebli żłobkowych,

Certyfikaty na meble dla żłobka, meble dla przedszkola, meble dla szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem MEN placówki oświatowe mogą kupować tylko te meble szkolne czy meble przedszkolne oraz te meble żłobkowe, które posiadają ważne certyfikaty atesty. Aktualny wykaz certyfikatów dla mebli szkolnych, dla mebli przedszkolnych i dla mebli żłobkowych przedstawiamy na tej stronie. Działamy na obszarze całej Polski.


 
Certyfikaty mebli szkolnych Stolbrzeg
Certyfikaty Mebli z grupy Stolbrzeg
Wymagane certyfikaty dla żłobków, przedszkoli, szkół - Wykaz certyfikatów dla mebli dla żłobka dla przedszkola i dla szkoły dla krzeseł, ławek szkolnych, szaf na pomoce, dla wieszaków szatniowych, leżaków.

Przedstawiamy ważne certyfikaty szkolne na meble czyli ...

... wykaz mebli posiadających ważne dopuszczające do użytku certyfikaty dla mebli żłobkowych, certyfikaty dla mebli przedszkolnych i certyfikaty dla mebli szkolnych . Dopuszczone do użytku w placówkach oświatowych meble muszą posiadać ważny aktualny certyfikat. Obowiązek zakupu / dostarczania mebli z ważnym aktualnym certyfikatem dotyczy wszystkich żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych zarówno publicznych jak i niepublicznych – prywatnych, społecznych itp. Aktualne ważne certyfikaty dla mebli żłobkowych, dla mebli przedszkolnych, dla mebli szkolnych

W żłobkach, przedszkolach, w szkołach itd. wolno używać jedynie mebli z certyfikatem ważnym i aktualnym

Certyfikaty dla mebli żłobkowych obejmują: szafka pod przewijak, regał na nocniki, szafa na pieluchy, szafa na pościel, inaczej na szafę pościelową

Certyfikaty dla mebli przedszkolnych obejmują: leżaki przedszkolne, wieszaki szatniowe, kąciki tematyczne, szafy indywidualne ucznia inaczej na szafki dla przedszkolaka, szafy przedszkolne MIŚ, krzesła przedszkolne, stoliki przedszkolne
 
Certyfikaty dla mebli szkolnych obejmują: , krzesła szkolne uczniowskie, stoliki szkolne uczniowskie inaczej ławki szkolne uczniowskie, krzesła obrotowe komputerowe, ławki korytarzowe, szafy szkolne, stoły komputerowe, regały biblioteczne, tablice szkolne Do wykonania wymienionych powyżej mebli żłobkowych, mebli przedszkolnych i mebli szkolnych stosuje się materiały spełniające wymagania atestów higienicznych. W szczególności spełnienie wymogów atestów dotyczy płyt melaminowanych stosowanych do produkcji szaf szkolnych, szaf przedszkolnych czy szaf dla żłobków oraz blatów do stolików, farb proszkowych oraz lakierów stosowanych w procesie obróbki elementów metalowych - stelaży krzeseł czy stolików szkolnych i przedszkolnych itd. Należy tutaj zaznaczyć, że spełnienie wymagań atestów materiałowych higienicznych jest warunkiem koniecznym lecz nie wystarczającym aby uznać meble za dopuszczone do użytkowania w placówkach oświatowych. Istotnym elementem są wymagania Polskich Norm w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii określające istotne parametry funkcjonalne mebli - krzeseł, stolików, szaf itd. dopuszczające do użytkowania w żłobkach, szkołach i przedszkolach. Wymienione poniżej meble żłobkowe, meble przedszkolne czy meble szkolne spełniają wszystkie powyższe wymagania co potwierdzają wymienione a uzyskane certyfikaty szkolne. Tym samym oferowane meble szkolne, żłobkowe i przedszkolne mają podstawę prawną do stosowania tych mebli - stolików, ławek, krzeseł, szaf i segmentów w żłobkach, szkołach publicznych i niepublicznych, w przedszkolach publicznych i niepublicznych i innych placówkach oświatowych.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN placówki oświatowe mogą kupować tylko te meble szkolne czy meble przedszkolne oraz te meble żłobkowe, które posiadają ważne certyfikaty posiadające stosowną akredytację. Sprawdź posiadanie aktualnego certyfikatu dla nabywanych mebli żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych.

wordMarkLogo

Edukacja Sp. z o.o., Meble grupy Stolbrzeg, Aktualne Certyfikaty
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 132
tel: 32 738 52 62
e-mail: biuro@edukacja-mikolow.pl

by Jacek Szram, Mikołów, modyfikowano 2019-04-14 / utworzono 2019-04-07

Wykaz Certyfikatów Mebli Szkolnych

Zobacz ważne certyfikaty dla mebli szkolnych i przedszkolnych

aktualizowano 2019-04-06, wzornictwo, kolorystyka pokazane na zdjęciach mogą ulec zmianie

Wykaz certyfikatów obejmuje podstawowe elemnty wyposażenia szkół, przedszkoli, żłobków i innych placówek oświatowych w tym: krzesła i stoliki uczniowskie i dla przedszkolaków, ławki korytarzowe, wieszki szatniowe, szafy na pomoce naukowe, kąciki tematyczne dla przedszkola, leżaki oraz tablice szkolne


Krzesła przedszkolne SB

certyfikat krzeseł przedszkolnych Stolbrzeg SB

Certfikaty:
7/16, 07/02/2019/01/00, 207/16

Certyfikat odnosi się do:

Krzesło przedszkolne SB
certyfikat 7/16 ważny do 14-01-2020 - rozmiary 0, 1, 2, 3 stelaż, sklejka dowolny kolor,
Krzesło przedszkolne SB-BIS
certyfikat 07/02/2019/01/00 ważny do 16-02-2022 - rozmiary nr 1, 2, 3
Krzesło przedszkolne SB-CIS
certyfikat 207/16 ważny do 21-11-2020 - rozmiary nr 1, 2, 3
Krzesła przedszkolne JUNAK-REG-PSZK regulowane
certyfikat Z/11/18/BE ważny do 28-02-2021 - rozmiary 1 ÷ 3
Krzesło przedszkolne STOLMIŚ nr 1, 2, 3
certyfikat 09/09/2017/01/00 ważny do 18-09-2020 - rozmiary 1 ÷ 3

Stoliki przedszkolne SB

certyfikat Stoły przedszkolne SB-PRIMA

Certfikaty:
01/10/2018/03/00, 6/16

Certyfikaty odnoszą się do:

Certyfikat 01/10/2018/03/00 ważny do 04-10-2021
Stoły przedszkolne prostokątne SB-RECT wymiary blatu 1250x750, rozmiary nr 1, 2, 3
Certyfikat 06/16 ważny do 14-01-2020
Stół przedszkolny okrągły SB-PRIMA-OKR, nr 0, 1, 2, 3, stelaż, płyta i obrzeże dowolny kolor
Stół przedszkolny sześciokątny SB-PRIMA-HEX, nr 0, 1, 2, 3 stelaż, płyta i obrzeże dowolny kolor
Stół prostokątny przedszkolny SB-PRIMA-REG, zakres regulacji 1 ÷ 3
Stół przedszkolny sześciokątny SB-PRIMA-HEX-REG regulacja nr od 1 ÷ 3
Stół przedszkolny okrągły SB-PRIMA-OKR-REG regulacja nr od 1 ÷ 3

Krzesła szkolne grupa SB

certyfikaty krzeseł szkolnych SB grupy Solbrzeg

Certyfikaty:
7/16, 200/15, 07/02/2019/01/00, 207/2016

Certyfikat odnosi się do:

Certyfikat 7/16 ważny do 14-01-2020
Krzesła szkolne SB uczniowskie, stelaż metalowy o przekroju okrągłym, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 7/16 ważny do 09-09-2019
Krzesła szkolne SB-KW uczniowskie, stelaż metalowy o przekroju kwadratowym, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 07/02/2019/01/00 ważny do 16-02-2022
Krzesła szkolne SB-BIS uczniowskie, rozmiary nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7
Certyfikat 207/2016 ważny do 21-11-2020
Krzesła szkolne SB-CIS uczniowskie, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 180/16 ważny do 25-09-2020
Krzesło świetlicowe Jan

Krzesła grupa JUNAK

certyfikaty dla krzeseł uczniowskich JUANK

Certyfikaty:
31/05/2016/04/00, 200/15, 178/16, Z/11/18/BE

Certyfikat odnosi się do:

Certyfikat 200/15 ważny do 09-09-2019
Krzesła szkolne JUNAK-OK uczniowskie na rurze stalowej okrągłej, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 31/05/2016/04/00 ważny do 29-08-2019
Krzesło JUNAK-OW uczniowskie na rurze stalowej owalnej, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 178/16 ważny do 25-09-2020
Krzesła szkolne regulowane JUNAK-REG uczniowskie wielo-rozmiarowe, zakres regulacji od 2 ÷ 4 oraz od 5 ÷ 7
Certyfikat 31/05/2016/04/00 ważny do 29-08-2019
Krzesło JUNAK-OW uczniowskie na rurze stalowej owalnej, rozmiary 3, 4, 5, 6, 7

Krzesła obrotowe SB

certyfikat krzeseł obrotowych kompyterowych Stolbrzeg SB

Certfikaty:
196/16 ważny do 21-10-2020

Certyfikat odnosi się do:

Krzesła obrotowe SB
Krzesło obrotowe SB: krzesło obrotowe SB-L lakierowane
krzesło obrotowe SB-T tapicerowane, rozmiary nr 6, nr 7,
Krzesło obrotowe SB-pdł z podłokietnikami
krzesło obrotowe SB-L-pdl z podłokietnikami lakierowane lub tapicerowane, rozmiary nr 6, nr 7
Krzesła komputerowe SB
jeszcze jest w produkcji ale aktualnie nie jest badane - certfikat wygasł
Krzesło komputerowe SB: krzesło komputerowe SB-L lakierowane, krzesło komputerowe SB-T tapicerowane, rozmiary nr 6, nr 7

Pracownia fiz- chemiczna

certyfikat dla pracowni fizykochemicznej

Certfikaty:
02/01/2019/01/00

Certyfikaty odnoszą się do:

Certyfikat 02/01/2019/01/00 ważny do 24-01-2020
Stół szkolny 2-osobowy Chemik i taboret obrotowy do pracowni Chemik

Stoliki szkolne SB

certyfikaty stolików szkolnych Stolbrzeg

Certyfikaty:
199/15 ważny do 09-09-2019

Certyfikat odnosi się do:

Certyfikat 199/15 ważny do 09-09-2019
Stoły szkolne STOLBRZEG w tym stoły szkolne SB-KW 1-osobowy i 2-osobowy Nr 3, 4, 5, 6, 7, stoły szkolne 1-osobowy i 2-osobowy JUNAK-OW Nr 3, 4, 5, 6, 7, stoły szkolne AMBIT 1-osobowy i 2-osobowy AMBIT Nr 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 5/16 ważny do 14-01-2020
Stoły szkolne SB: stół szkolny SB 1-osobowy, stół szkolny SB 2-osobowy, stelaż skręcany, rozmiary nr 3, 4, 5, 6, 7
Stoły szkolne SB-PRIMA-REG: stół szkolny regulowany SB-PRIMA-REG 1-osobowy, stół szkolny regulowany SB-PRIMA-REG 2-osobowe, stelaż skręcany, wielorozmiarowy, nr 2 ÷ 4, nr 5 ÷ 7
Certyfikat 07/02/2019/03/00 ważny do 16-02-2022
Stoły szkolne SB-BIS: stół szkolny SB-BIS 1-osobowy, stół szkolny SB-BIS 2-osobowy, stelaż skręcany, rozmiary nr 3, 4, 5, 6, 7
Certyfikat 208/2016 ważny do 21-11-2020
Stoły szkolne SB-CIS: stół szkolny SB-CIS 1-osobowy, stół szkolny SB-CIS 2-osobowy, stelaż skręcany z blatem pochyłym, rozmiary nr 3, 4, 5, 6, 7, Stoły szkolne SB-CIS-bp: stół szkolny SB-CIS-bp 1-osobowy, stół szkolny SB-CIS-bp 2-osobowy, stelaż skręcany z blatem pochyłym, rozmiary nr 3, 4, 5, 6, 7

Komputerowe biurka

certyfikaty stolików komputerowych

Certyfikaty:
01/10/2018/02/00

Certyfikat odnosi się do:

Biurka komputerowe HAKER
Certyfikat 01/10/2018/02/00 ważny do 4-10-2021
Biurka komputerowe HAKERr: burko HAKER 1-osobowe, Biurko HAKER 2-osobowe, rozmiary nr 4, 5, 6, 7
Stoły komputerowe SB
Certyfikat 176/2016 ważny do 25-09-2020
Stoły komputerowe SB: stół komputerowy SB 1-osobowy, stół komputerowy SB 2-osobowy, rozmiary nr 4, 5, 6, 7
Stoły komputerowe SERWER
Certyfikat 08/11/2018/05/00 ważny do 18-11-2021
Stoły komputerowe SERWER: stół komputerowy SERWER 1-osobowy, stół komputerowy SERWER 2-osobowy, rozmiary nr 4, 5, 6, 7

Wieszaki SB do szatni

certyfikaty wieszaków do szatni przedszkolnej

Certyfikaty:
07/02/2019/04/00

Certyfikat odnosi się do:

Certyfikat 07/02/2019/04/00 ważny do 16-02-2022
Wieszaki przedszkolne SB: wieszak przedszkolny SB 1-stronny, wieszak przedszkolny SB 2-stronny
Certyfikat 25/15 ważny do 16-02-2019
Wieszak FALA, stelaż, płyta i obrzeże dowolny kolor
Certyfikat 08/08/2016/01/00 ważny do 18-08-2019
wieszak PRIMA Kaczuszka, Żabka, Krówka, Miś
wieszak Cztery Pory Roku

Leżaki do przedszkola

certyfikat leżaki przedszkolne dla dzieci

Certfikaty:
01/10/2018/01/00

Certyfikaty odnoszą się do:

Certyfikat 01/10/2018/01/00 ważny do 04-10-2021
Leżak przedszkolny NOCNY MAREK
Konstrukcja leżaka wykonana z drewna liściastego (malowanego farbą akrylową) i z pasów bawełnianych. Wymiary łóżeczka po złożeniu, gotowego do użycia: 550 / 1200 / 50 [mm] / 5,1 kg.
Leżak do przedszkola DUSZEK KACPER
Konstrukcja leżaka wykonana ze sklejki liściastej. Całość malowana farbą akrylową. Zestaw nie zawiera materaca. Wymiary: 600 / 1200 / 240 [mm] / 9 kg.
Leżak MIŚ dla dzieci w wieku przedszkonym
Na stelażu metalowym

Kąciki tematyczne

certyfikaty dla kącików tematycznych

Certyfikaty:
01/10/2018/04/00

Certyfikat odnosi się do:

Certyfikat 01/10/2018/04/00 ważny do 4-10-2021
Kącik tematyczny MECHANIK SAMOCHODOWY, szafka narzędziowa, rampa
Kącik tematyczny SCENA-TEATRZYK
Kącik tematyczny KOSMETYCZNO-LEKARSKI biurko, kozetka, taboret, szafka, regał
Kącik tematyczny SKLEP SAM kasa, regał
Kącik tematyczny KUCHCIK
Kącik tematyczny MALARZ szafka, stół, 6 krzeseł, 6 sztalug
Certyfikat 24/04/2017/04/00 ważny do 27-06-2020
Kąciki tematyczne - Kawiarenka Lalek zestaw oraz Religijny, Czytelniczy oraz Kreatywny

Szafy / regały do żłobka

certyfikaty mebli do żłobka

Certyfikaty:
222/15, 223/15

Certyfikat odnosi się do:

Certyfikat 222/15 ważny do 2-12-2019
Regały na nocniki STOLBRZEG: regał na nocniki SB-10-Noc, półki i obrzeża kolorowe, regał na nocniki SB-15-Noc, półki i obrzeża kolorowe
Szafa na pieluchy SB-20-PIELUCH, fronty kolorowe
Szafa pościelowa SB-8-POŚCIEL, fronty kolorowe
Certyfikat 223/15 ważny do 2-12-2019
Szafka pod przewijak SB-PRZEWIJAK, fronty kolorowe

Edukacja Sp. z o.o. Mikołów

Od 1993 roku dostarczamy do Szkół, Przedszkoli czy pozostałych Placówek Oświatowych pomoce naukowe, a także inne elementy wyposażenia, w szczególności:

  • meble szkolne i przedszkolne
  • meble metalowe - w tym szafki szatniowe i szafki BHP
  • przydatne w sekretariacie meble biurowe
  • meble żłobkowe
  • a także meble hotelowe oraz do internatu

Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę wprowadzając coraz to nowe wzory i rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycjami na odpowiednich stronach naszej w3