Zasady doboru mebli szkolnych

Jak prawidłowo dobrać meble szkolne i meble przedszkolne - zasady doboru dla mebli szkolnych

Odpowiedź na pytanie - jak prawidłowo dobrać meble szkolne czy meble przedszkolne ? - jest zdecydowanie prosta. Sprawdzić ważność certyfikatu, zmierzyć ucznia czy przedszkolaka i zajrzeć do tabeli "zasady prawidłowego doboru mebli szkolnych i mebli przedszkolnych" poniżej. Także przedstawiamy tutaj wymagania dotyczące mebli szkolnych, mebli przedszkolnych wg aktualnie obowiązujących norm oraz wynikające z nich zasady doboru mebli szkolnych i mebli przedszkolnych w zależności od wzrostu użytkownika: PN-EN 1729-1:2007, Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary funkcjonalne. PN-EN 1729-2:2007, Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Biorąc pod uwagę, że ciągle użytkowane są jeszcze meble wg poprzednio obowiązującej normy PN-ISO-5970, także prezentujemy tabelę prezentującą parametry mebli

Meble szkolne i przedszkolne wg PN-EN 1729
zasady prawidłowego doboru mebli szkolnych i mebli przedszkolnych.

Zasady prawidłowego doboru mebli szkolnych, przedszkolnych

Wymiary funkcjonalne i wymagania bezpieczeństwa dotyczące mebli szkolnych o pochyleniu siedziska -5° i +5°

Wzrost użytkownika w mm Nr Oznaczenie Wysokość siedziska krzesła ±10 Wysokość blatu stolika ±10
800 ÷ 950 0 biały 210 400
930 ÷ 1160 1 pomarańczowy 260 460
1080 ÷ 1210 2 fioletowy 310 530
1190 ÷ 1420 3 żółty 350 590
1330 ÷ 1590 4 czerwony 380 640
1460 ÷ 1765 5 zielony 430 710
1590 ÷ 1880 6 niebieski 460 760
1740 ÷ 2070 7 brązowy 510 820

Wymagania dotyczące mebli szkolnych

Meble szkolne i przedszkolne Szkoły i placówki powinny nabywać meble szkolne, przedszkolne oraz sprzęt posiadające certyfikaty - na znak zgodności z normami. Certyfikacja mebli szkolnych obejmuje certyfikaty zgodności z wymaganiami, określonymi w polskich normach. Normy te dotyczą wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań.
PN-EN 1729-1:2007 - zastępuje PN-ISO 5970:1994, Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1 Wymiary funkcjonalne
PN-EN 1729-2:2007, Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2 Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
dop. mój na podstawie linków do Biuletynu Informacji Publicznej, które później zostały usunięte z nieznanych mi powodów. PN-EN 1729-1:2007 - Norma Europejska oparta jest na zasadzie, że krzesła i stoły przewidziane do użytku w instytucjach edukacyjnych o ogólnym charakterze edukacyjnym zaleca się zaprojektować w sposób promujący zachowanie prawidłowej postury. Wyszczególnione wymiary minimalne są rozumiane jako minimum absolutne. Zaleca się stosowanie nadmiarów.
Norma Europejska PN-EN 1729-1,2:2007 ma status Polskiej Normy.
Niniejsza norma podaje wymiary funkcjonalne i znakowanie krzeseł i stołów dla celów ogólnych w instytucjach edukacyjnych:
dotyczy mebli o stałej wysokości i mebli regulowanych, jak również stołów wysokich, przy których pracuje się w pozycji stojącej bez użycia krzesła.
ma zastosowanie do mebli, na których użytkowane są komputery przenośne lub inne urządzenia przenośne
NIE MA zastosowania do miejsc pracy specjalnego przeznaczenia np.. laboratoria, siedziska szeregowe, warsztaty
NIE MA zastosowania do mebli używanych przez personel nauczycielski

Wykazu obowiązujących certyfikatów zgodności dla mebli szkolnych i mebli przedszkolnych.

Dostosowanie mebli edukacyjnych do wysokości ciała uczniów / wychowanków

...
W ramach obowiązującej procedury pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonują w placówkach oświatowych pomiarów wysokości ciała uczniów i oceniają zestawienie mebli (właściwy rozmiar krzesła i stołu) oraz oceniają dostosowanie ich do wysokości ciała uczniów i wychowanków.
Ocenie podlega:
sposób dostosowywania mebli edukacyjnych do wysokości ciała uczniów (posiadanie przez szkoły / placówki procedur, instrukcji lub regulaminów wewnętrznych określających zasady dostosowywania mebli edukacyjnych -krzeseł i stołów - do wysokości ciała wychowanków / uczniów),
sposób dokumentowania w szkole doboru mebli edukacyjnych,
właściwe zestawienie i dobranie mebli dla uczniów.
Aby uczeń miał zapewnione właściwe stanowisko pracy muszą być wykonane i udokumentowane następujące czynności:
każdy uczeń w szkole powinien mieć 2 x w roku zmierzoną wysokość podkolanową (odległość od podłogi do zgięcia podkolanowego wykonane w pozycji siedzącej) – miara ta powinna być równa wysokości siedziska z którego korzysta mierzone dziecko
wartość ta podana w centymetrach powinna być umieszczona w dzienniku klasowym lub innym dokumencie dostępnym dla nauczycieli prowadzących zajęcia, przy nazwisku oraz wpis w jakim rozmiarze mebla uczeń powinien siedzieć zgodnie z zasadami zawartymi w PN(patrz tabela)
wszystkie meble powinny być oznakowane w sposób widoczny i trwały oraz prawidłowo zestawione. Numer mebla może być zastąpiony kolorem określonym w PN (patrz tabela)
każdy uczeń w klasie powinien znać rozmiar mebli, który jest dla niego wskazany
meble i sprzęt zakupione po 1997 powinny posiadać atesty i certyfikaty zgodności z Polską Normą:
A. PN-EN 1729-1:2007 - Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 1: Wymiary funkcjonalne. Wprowadza: EN 1729-1:2006 [IDT] - Zastępuje: PN-EN 1729-1:2006 (U)
B. PN-EN 1729-2:2007 - Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wprowadza: EN 1729-2:2006 [IDT] - Zastępuje: PN-EN 1729-2:2006 (U).

W użytkowaniu są jeszcze meble szkolne oparte na PN-ISO-5970, zatem przypominamy:

Meble szkolne i przedszkolne wg PN-ISO-5970, zasady prawidłowego doboru mebli szkolnych, przedszkolnych.

wzrost użytkownika w mm

nr

oznaczenie

900 ÷ 980

0

biały

981 ÷ 1120

1

pomarańczowy

1121 ÷ 1270

2

fioletowy

1271 ÷ 1420

3

żółty

1421 ÷ 1570

4

czerwony

1571 ÷ 1720

5

zielony

1721 ÷ powyżej

6

niebieski

Meble szkolne i przedszkolne - podstawowe wymiary funkcjonalne wg PN-ISO 5970

nazwa ↓ / oznaczenie → / parametry ↓

nr 0

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5

nr 6

stół 6-osobowy →

A
B
H

1250
750
400

1250
750
460

1250
750
520

krzesło szkolne →

A
B
C
D

220
-
-
-

260
520
300
260

300
570
300
290

340
600
375
330

380
670
375
360

420
750
410
380

460
800
410
400

stół 1-osobowy →

A
B
H

700
500
580

700
500
640

700
500
700

700
500
760

stół 2-osobowy →

A
B
H

1300
500
580

1300
500
640

1300
500
700

1300
500
760

stół trapezowy →

A
B
C
H

1450
730
730
580

1450
730
730
640

1450
730
730
700

1450
730
730
760

stół trójkątny →

A
H

730
580

730
640

730
700

730
760

krzesło szkolne - wymiary podstawowe
ławka szkolna - wymiary podstawowe
stolik trapezowy, stolik trójkątny - wymiary podstawowe