Zasady doboru mebli szkolnych

czyli jak dobrać meble dla przedszkolaków i dla uczniów. Poznajemy zasady doboru jakimi należy kierować się przy wyposażaniu stanowisk pracy ucznia w szkole i w przedszkolach. Poznajemy wymiary funkcjonalne i wymagania bezpieczeństwa dla krzeseł, stolików i ławek szkolnych i przedszkolnych oraz obowiązujące normy i przepisy regulujące zasady prawidłowego ich doboru w szkolnych i przedszkolnych w placówkach i instytucjach oświatowych w zależności od wzrostu użytkownika. Czym należy się kierować wybierając krzesła i stoły w instytucjach edukacyjnych i poznajemy warunki ich prawidłowego doboru

wymagane parametry mebli szkolnych
Tabela rozmiarów mebli szkolnych

Przedstawiamy zasady obowiązujące przy wyborze krzeseł, stolików, ławek - normy, parametry funkcjonalne i wymagania bezpieczeństwa obowiązujące w placówkach oświatowych, w szkołach i w przedszkolach

Jakie kryteria decydują o poprawnym wyborze w meble szkolne i przedszkolne ?

Przedstawmy prostą zasadę - rozmiary funkcjonalne mebelków szkolnych muszą być skorelowane ze wzrostem wychowanka / ucznia / przedszkolaka i być w zgodności z normą, zatem muszą posiadać ważny - w chwili zakupu - certyfikat zgodności z obowiązującą Normą.
W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy - raz wydany certyfikat dla konkretnego wyrobu nie traci ważności pomimo upływu czasu, po którym certyfikat wygasa ! Certyfikat zgodności z Polską Normą dotyczy partii produktów wytworzonych w czasie jego obowiązywania i jest wyrazem zaufania do producenta wyposażenia dla szkół i dokumentem absolutnie wymaganym - wyjątki przedstawiamy poniżej - przy zakupie wyposażenia do placówki oświatowej.

Czym należy kierować się planując zakup wyposażenia do placówki oświatowej ?

Odpowiedź na powyższe pytanie sprowadza się do prostych zasad - ergonomia i bezpieczeństwo oraz pozostawanie w zgodności z wymaganiami normy. Oczywiście ważne są także - estetyka i trwałość - ale te wymienione wcześniej to zasady nadrzędne, których nie wolno naruszyć.
Przed zakupem należy zatem - sprawdzić ważność certyfikatu linki znajdziesz w menu lub pod obrazkiem poniżej, zmierzyć wzrost ucznia czy przedszkolaka i zajrzeć do tabeli "zasady prawidłowego doboru" poniżej. W tabeli przedstawiamy także Rozmiary funkcjonalne i wymagania bezpieczeństwa dotyczące mebli szkolnych o pochyleniu siedziska -5° i +5° wg aktualnie obowiązujących norm : PN-EN 1729-1:2007, Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1 odwołuje się do wymiarów funkcjonalnych. PN-EN 1729-2:2007, Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Biorąc pod uwagę, że ciągle użytkowane są jeszcze meble wg poprzednio obowiązującej normy PN-ISO-5970, niżej prezentujemy tabelę prezentującą parametry mebelków wg tej właśnie normy.
 
Poniżej prezentujemy także opinie i informacje, które często udostępniane są na stronach lokalnych SANEPiD'ów. Przepraszamy, ale na przestrzeni lat zaobserwowaliśmy częstą migrację tych stron, dlatego nie podajemy linków do tych stron.

Wymagania dotyczące mebli szkolnych dostosowanych do wzrostu ucznia

Meble szkolne i przedszkolne Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe zobowiązane są do zakupowania wyłącznie wyposażeń szkolnych, przedszkolnych czy sprzętu posiadających ważne certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami. Certyfikacja mebli szkolnych dostosowanych do wzrostu obejmuje badanie zgodności projektów i wykonania z wymaganiami określonymi w Polskich Normach, dotyczących nie tylko wymiarów funkcjonalnych lecz również wymagań bezpieczeństwa.
PN-EN 1729-1:2007 - zastępuje PN-ISO 5970:1994, Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1 Parametry funkcjonalne
PN-EN 1729-2:2007, Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2 Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 
dop. mój na podstawie linków do Biuletynu Informacji Publicznej, które później zostały usunięte z nieznanych mi powodów. PN-EN 1729-1:2007 - Norma Europejska oparta jest na zasadzie, że krzesła i stoły przewidziane do użytku w instytucjach edukacyjnych o ogólnym charakterze edukacyjnym zaleca się zaprojektować w sposób promujący zachowanie prawidłowej postawy. Podane są parametry minimalne oznaczone jako minimum poniżej którego zejście jest niedopuszczalne. Zaleca się stosowanie nadmiarów - czyli lepiej na wyższym niż na niższym.

 
Norma Europejska PN-EN 1729-1,2:2007 ma status Polskiej Normy. Niniejsza norma podaje wymiary funkcjonalne i znakowanie krzeseł i stołów dla celów ogólnych w instytucjach edukacyjnych.

Poniżej podajemy informacje, kiedy wg SANEPiD-u norma MA- a kiedy NIE-MA zastosowania
ℹ  dotyczy mebli o stałej i regulowanej wysokości, jak również stołów wysokich, przy których pracuje się w pozycji stojącej bez użycia krzesła
ℹ  ma zastosowanie do mebli, na których użytkowane są komputery przenośne lub inne urządzenia przenośne
ℹ  NIE MA zastosowania do miejsc pracy specjalnego przeznaczenia np.. laboratoria, siedziska szeregowe, warsztaty
ℹ  NIE MA zastosowania do mebli używanych przez personel nauczycielski

Dostosowanie stanowisk uczniowskich edukacyjnych do wysokości ciała uczniów / wychowanków

Poniżej przedstawiamy procedury stosowane przez SANEPiD'y związane z badaniem prawidłowej organizacji stanowiska pracy ucznia w ramach dostosowania mebli szkolnych do wzrostu ucznia

W ramach obowiązującej procedury pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonują w placówkach oświatowych pomiarów wysokości ciała uczniów i oceniają zestawienie meblowe (właściwy rozmiar krzesła i stołu) oraz oceniają dostosowanie ich do wysokości ciała uczniów i wychowanków. Ocenie podlegają
ℹ  sposób dostosowywania stanowisk edukacyjnych do wysokości ciała uczniów (posiadanie przez szkoły / placówki procedur, instrukcji lub regulaminów wewnętrznych określających zasady dostosowywania stanowiska pracy dla ucznia - krzeseł i stołów - do wysokości ciała wychowanków / uczniów),
ℹ  sposób dokumentowania w szkole doboru mebelków edukacyjnych,
ℹ  właściwe zestawienie i dobranie stanowiska pracy uczniów.
Aby uczeń miał zapewnione właściwe stanowisko pracy muszą być wykonane i udokumentowane następujące czynności:
ℹ  każdy uczeń w szkole powinien mieć 2 x w roku zmierzoną wysokość podkolanową (odległość od podłogi do zgięcia podkolanowego wykonane w pozycji siedzącej) – miara ta powinna być równa wysokości siedziska z którego korzysta mierzone dziecko
ℹ  wartość ta podana w centymetrach powinna być umieszczona w dzienniku klasowym lub innym dokumencie dostępnym dla nauczycieli prowadzących zajęcia, przy nazwisku oraz wpis w jakim rozmiarze mebla uczeń powinien siedzieć zgodnie z zasadami zawartymi w PN(patrz tabela)
ℹ  wszystkie meble powinny być oznakowane w sposób widoczny i trwały oraz prawidłowo zestawione. Numer mebla może być zastąpiony kolorem określonym w PN  (patrz tabela)
ℹ  każdy uczeń w klasie powinien znać rozmiar mebla, który jest dla niego wskazany aby pozostać w zgodności z wymaganiami normy
ℹ  meble i sprzęt zakupione po 1997 powinny posiadać atesty i certyfikaty zgodności z Polską Normą:
A. PN-EN 1729-1:2007 / Meble/ Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych / Część 1: Wymiary funkcjonalne. Wprowadza: EN 1729-1:2006 [IDT] / Zastępuje: PN-EN 1729-1:2006 (U)
B. PN-EN 1729-2:2007 / Meble / Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych / Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wprowadza: EN 1729 2:2006 [IDT] - Zastępuje: PN-EN 1729-2:2006 (U)
Obowiązujące interpretacje przepisów oraz tabele rozmiarów funkcjonalnych dla mebelków szkolnych znajdziesz także w materiałach Państwowej Inspekcji Sanitarnej
np. Państwowa Inspekcja Sanitarna: Dostosowanie krzeseł, stolików, ławek edukacyjnych do wysokości ciała uczniów / wychowanków placówek oświatowych.
wordMarkLogo

Edukacja Sp. z o.o.,
Normy i wymiary funkcjonalne mebli szkolnych
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 132
tel: 32 738 52 62
e-mail: biuro@edukacja-mikolow.pl

by Jacek Szram, Mikołów, modyfikowano 2021-03-04 / utworzono 2006-06-10

Czy meble szkolne muszą mieć atest ?

- często zadawane pytanie, które jak się wydaje wynika z błędnie rozumianego znaczenia pojęcia „atest” w relacji do pojęcia „certyfikat”. Jeżeli mielibyśmy na uwadze pytanie Czy meble szkolne muszą mieć certfikat ?, to mamy jedznoznaczną odpowiedź Tak, meble szkolne muszą mieć certfikat !
Atest odnosi się do cech materiałowych, z których wyprodukowano wyrób końcowy. Tutaj produktem końcowym jest - krzesło, stolik, szafa itp, a Certyfikat odnosi się do cech produktu końcowego i do jego walorów użytkowych, funkcjonalnych itp.
Poniżej rozwijamy ten wątek na przykładach, szczególnie w odniesieniu do pytania czy meble szkolne muszą mieć atest niepalności czy certyfikat ?.

Certyfikaty a Atesty - co oznaczają i jak wybrać meble szkolne?

W związku z bezwzględnym wymaganiem posiadania ważnego certyfikatu przy zakupie wyposażenia w meble szkolne niejednokrotnie pojawia się pytanie o tak zwany „atest” lub czasem bardziej sprecyzowane jako „atest niepalności lub trudnopalności”. Nim przejdziemy do podania konkretnych przykładów, postarajmy się przedstawić choćby intuicyjne wskazanie różnic dla tych pojęć mających zastosowanie dla mebli szkolnych. I tak przyjmijmy, że atest będziemy odnosić do cech materiałowych, z których produkt wykonano takich jak np. trudnopalny, higieniczny itp, a certyfikat będziemy odnosić do cech produktu takich jak np. pozbawiony ostrych krawędzi, elementów mogących narazić na uszkodzenia palców dziecka, o wymiarach dostosowanych do wzrostu dziecka, ergonomicznych, itp
O ile mówimy o tzw. ateście higienicznym dopuszczającym produkty do zastosowań w pomieszczeniach użyteczności publicznej należy po prostu przyjąć, że ogromna większość materiałów stosowanych do produkcji mebli - nie tylko zresztą szkolnych - stosowny atest posiada. Niejako znacznie większe kontrowersje i pytania budzi tzw.atest na niepalność lub atest na trudnopalność. Już sama nazwa atestu jasno wskazuje jakie cechy powinien mieć materiał posiadający jeden z w/w atestów. Natomiast zupełnie niejasne są formułowane przez zamawiających oczekiwania niepalności czy trudnopalności na meble szkolne.
W tym przypadku należałoby de facto określić jakie elementy użyte do produkcji mebli mają posiadać atest niepalności lub trudnopalności ? Wydaje się, że w tym zakresie stanowisko iż bezwzględnie atesty trudnopalności mają posiadać tapicerki mebli tapicerowanych. Pozostałe meble i ich elementy mają posiadać atest trudnopalności lub niepalności jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Dodajmy w uzupełnieniu, że wymóg ten dotyczy także wykładzin podłogowych itp. Niestety trudno znaleźć jednoznaczne - jak to określonio obowiązujące przepisy prawa.
Może właśnie dlatego pojawiają się różne wątpliwości i pytania w stylu
- jakie elementy mebli mają posiadać takie atesty,
- czy zawiasy i metalowe prowadnice atest niepalności mają posiadać,
- czy płyta ma być trudnopalna lub niepalna czy standardowa laminowana,
- czy plecy szaf mają być wykonane z HDF czy z płyt niepalnych lub trudnopalnych - ci jest o tyle istotne, że na rynku nie ma płyt HDF z takimi atestami.
W zakończeniu warto zauważyć, że płyty trudnopalne podniosą istotnie cenę produktów - średnio płyta taka jest około 4x droższa niż standardowa !. Proponujemy zatem trzymać się wymagań - sprawdzoć ważny certyfikat, który obejmuje kompleksowe badania mebli (szkolnych). Przypominamy Atest nie zastępuje wymaganego Certyfikatu.

Meble Szkolne ≫ 

Poznajemy zasady i tabelę wymiarów funkcjonalnych dla mebelków szkolnych i przedszkolnych

czyli dowiesz się
Jak postępować aby prawidłowo dobrać meble szkolne dla ucznia i meble przedszkolne dla przedszkolaka

Bądź w zgodności do Normy - Poznaj Zasady Doboru Wyposażenia do Wzrostu Ucznia dla Placówek Oświatowych

Odpowiedź na tak postawione pytanie - czym kierować się, na co zwracać uwagę aby jak prawidłowo dobrać meble szkolne czy przedszkolne - wydaje się być dosyć oczywista i prosta.
Na początek zwrócimy uwagę na dwa podstawowe wymagania, które sprowadzają się do sprawdzenia dwóch podstawowych spraw. I tak

  1. sprawdzamy wysokość użytkownika - ucznia / przedszkolaka
  2. sprawdzamy czy mebel, który zamierzamy zakupić posiada ważny certyfikat
  3. wybieramy dostosowane do wzrostu wychowanka posiadające ważny certyfikat krzesło szkolne, ławkę czy stolik szkolny

Ot - i to właściwie wszystko ! Wyjaśnijmy.
Funkcjonalne wymiary mebelków szkolnych są przebadane i dostosowane do wzrostu użytkownika i pozostają w zgodności z normą. Producenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania by wykonane krzesła czy stoliki / ławki szkolne były zgodne z tymi wymaganiami, które przedstawione są w odpowiedniej Polskiej Normie.
Certyfikaty dla mebelków szkolnychpoświadczeniem, że producent przestrzega norm dotyczących wymiarów mebelków szkolnych oraz poświadczają, że producent wykonuje meble z atestowanych materiałów i uwzględnia wzornictwo spełniające wymogi nie tylko panującej mody ale także wymogi bezpieczeństwa i ergonomii pracy.
 
Krzesło szkolne, ławka szkolna czy stół komputerowy - to stanowisko pracy ucznia / przedszkolaka. Ich prawidłowy dobór do wzrostu ucznia i zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracy jest bezwzględnym obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej.
Poniżej przedstawiamy odpowiednie tabele, które w prosty i intuicyjny sposób pozwolą na prawidłowy wybór stanowiska pracy ucznia / przedszkolaka.
Więcej szczegółów znajdziesz w części ≫ 

Meble szkolne i przedszkolne wg PN-EN 1729
zasady prawidłowego doboru mebelków szkolnych i przedszkolnych.
Wymiary funkcjonalne i wymagania bezpieczeństwa dotyczące mebelków szkolnych o pochyleniu siedziska -5° i +5°

Wzrost użytkownika w mm Nr Oznaczenie Wysokość siedziska krzesła ±10 Wysokość blatu stolika ±10
800 ÷ 950 0 biały 210 400
930 ÷ 1160 1 pomarańczowy 260 460
1080 ÷ 1210 2 fioletowy 310 530
1190 ÷ 1420 3 żółty 350 590
1330 ÷ 1590 4 czerwony 380 640
1460 ÷ 1765 5 zielony 430 710
1590 ÷ 1880 6 niebieski 460 760
1740 ÷ 2070 7 brązowy 510 820

W użytkowaniu są jeszcze meble szkolne oparte na PN-ISO-5970, zatem przypominamy:

Meble szkolne i przedszkolne wg PN-ISO-5970, zasady prawidłowego doboru mebli szkolnych, przedszkolnych

Meble szkolne i przedszkolne wg PN-EN 1729
zasady prawidłowego doboru mebelków przedszkolnych i szkolnych.
Wymiary funkcjonalne i wymagania bezpieczeństwa dotyczące stanowisk pracy szkolnych o pochyleniu siedziska -5° i +5°

Meble szkolne i przedszkolne wg PN-ISO-5970, zasady prawidłowego doboru mebelków przedszkolnych, szkolnych.

wzrost użytkownika w mm nr oznaczenie
900 ÷ 980 0 biały
981 ÷ 1120 1 pomarańczowy
1121 ÷ 1270 fioletowy
1271 ÷ 1420 3 żółty
1421 ÷ 1570 4 czerwony
1571 ÷ 1720 5 zielony
1721 ÷ powyżej 6 niebieski

Tabela wymaganych wartości wymiarów funkcjonalnych dla krzeseł szkolnych i stolików uczniowskich

nazwa ↓ oznaczenie na rysunku ↓ wymagane wartości wymiarów funkcjonalnych →
nr 0 nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6
stół 6-osobowy → A
B
H
1250
750
400
1250
750
460
1250
750
520
krzesło szkolne → A
B
C
D
220
-
-
-
260
520
300
260
300
570
300
290
340
600
375
330
380
670
375
360
420
750
410
380
460
800
410
400
stół 1-osobowy → A
B
H
700
500
580
700
500
640
700
500
700
700
500
760
stół 2-osobowy → A
B
H
1300
500
580
1300
500
640
1300
500
700
1300
500
760
stół trapezowy → A
B
C
H
1450
730
730
580
1450
730
730
640
1450
730
730
700
1450
730
730
760
stół trójkątny → A
H
730
580
730
640
730
700
730
760

Oznaczenia dla wymaganych wartości wymiarów funkcjonalnych dla krzeseł i stolików uczniowskich podanych w tabeli powyżej

Wymiary funkcjonalne krzesła uczniowskiego

krzesło szkolne - wymiary podstawowe

Oznaczenia wymiarów dla zwyklego krzesła szkolnego

Oznaczenia wymiarów funkcjonalnych

A: wysokość od podłogi do górnej powierzchni siedziska
B: wysokość od podłogi do górnej krawędzi oparcia
C: szerokość górnej krawędzi oparcia
D: głębokość siedziska

Wymiary funkcjonalne stolik szkolnego

Stolik szkolny - wymiary podstawowe

Oznaczenia wymiarów dla zwyklego stolika uczniowskiego

Wymiary funkcjonalne stolika uczniowskiego

A: dłuższy bok blatu stolika
B: krótszy bok blatu stolika
H: wysokość od podłogi do górnej powierzchni blatu stolika

Stolik trójkątny / trapezowy wymiary funkcjonalne

certyfikaty regałów

Oznaczenia wymiarów dla stolików trójkątnego i trapezowego

Wymiary funkcjonalne

A: długość krawędzi blatu stolika trójkątnego
B: dłuższa krawędź blatu stolika trapezowego
C: krótsza krawędź blatu stolika trapezowego
H: wysokość od podłogi do górnej powierzchni blatu stolika

Edukacja Sp. z o.o. Mikołów

Od 1993 roku dostarczamy do Szkół, Przedszkoli czy pozostałych Placówek Oświatowych pomoce naukowe, a także inne elementy wyposażenia, w szczególności:

  • meble szkolne i przedszkolne
  • meble metalowe - w tym szafki szatniowe i szafki BHP
  • przydatne w sekretariacie meble biurowe
  • meble żłobkowe
  • a także meble hotelowe oraz do internatu

Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę wprowadzając coraz to nowe wzory i rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycjami na odpowiednich stronach naszej w3