Certyfikaty zgodności z normami mebli szkolnych i przedszkolnych - wykaz dla mebli typ NYSA

Certyfikaty wydane przez niezależną jednostkę certyfikującą są ważnym dokumentem poświadczającym zgodność certyfikowanych produktów z obowiązującymi normami. Certyfikaty mebli szkolnych i przedszkolnych czy innego wyposażenia, sprzętu itp., którego dotyczą potwierdzają, że spełniają one wszystkie wymagania zarówno w zakresie zgodności do odpowiednich dokumentów normatywnych jak też wykonane zostały z właściowych materiałów i z zastosowaniem odpowiedniej technologii gwarantującej dopuszczenie do użytkowania wyrobów w placówkach użyteczności publicznej. Certyfikat dowodzi zatem, że wyrób jest dobrej jakości, bezpieczny i ergonomiczny oraz wykonany z materiałów posiadających stosowne atesty.
Wydanie certyfikatu zgodności z normami przez jednostkę certyfikującą można traktować jako potwierdzenie, że sprawuje ona nadzór nad produkcją, wzornictwem itp. w stosunku do posiadacza certyfikatu w zakresie powtarzalności produktów zarówno w zakresie ich jakości, właściwych parametrów funkcjonalnych, ergonomicznych i bezpiecznego wzornictwa dla użytkowników.

Dla wygody czytającego najczęściej wymienia się meble / wyposażenie objęte tym wymogiem jak poniżej
- meble szkolne i przedszkolne, zarówno szkieletowe (krzesła, ławki, stoliki, biurka itp.) jak i skrzyniowe (regały, szafy, biblioteki, itp.) przeznaczone do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych użytkowanych przez dzieci i młodzież;
- sprzęt szkolny – jak tablice szkolne, gabloty, wieszaki itp.;
- urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie sal gimnastycznych , boisk sportowych takie jak: drabinki, kozły, konie, skrzynie, bramki do piłki nożnej i ręcznej, sprzęt do siatkówki, koszykówki, itp.;
- urządzenia stanowiące wyposażenie placów zabaw tj. huśtawki, wieże, zjeżdżalnie, kolejki linowe, karuzele, urządzenia kołyszące, ściany wspinaczkowe, piaskownice itp.
Atesty nie zastępują certyfikatów
- wymieńmy przykładowe wymagane atesty higieniczne, niepalności itp. na przykład w odniesieniu do farb, lakierów, środków czystości, tkanian, innych pokryć mebli, wykładzin, kredy itd.
Meble NYSA z Certyfikatem
Meble NYSA z certyfikatem

Poniżej przedstawiamy Meble z Certyfikatem dla Dzieci. - Wykaz Certyfikaty zgodności z normami mebli szkolnych i przedszkolnych dotyczy produktów posiadających certyfikaty do użytku dla szkół i dla przedszkoli grupy NSA (Nysa) i obejmuje krzesła i ławki przedszkolne oraz krzesła i ławki szkolne o stałej wysokości jak i regulowane, a także znajdujące się w ofercie Edukacja-Mikołów, szafy na pomoce szkolne i szafy dla przedszkoli czy przedszkolne kąciki tematyczne, wieszaki przedszkolne i ławki szatniowe.
Meble dla uczniów w szkole i dla przedszkolaków to wyłącznie meble z certyfikatem dopuszczone do użytkowania w placówkach oświatowych.
Wymieniono meble z certyfikatem uczniowskie w szkole i dla przedszkolaków jak następuje: krzesło przedszkolne NYSA, krzesło szkolne NYSA regulowane wielorozmiarowe, regulacja w zakresie Nr 2 do 3, Krzesła NYSA-P, krzesło przedszkolne NYSA-OK, krzesło szkolne NYSA-OK. Krzesła MIESZKO: krzesło przedszkolne MIESZKO, krzesło szkolne MIESZKO, Krzesło regulowane MIESZKO-R-reg wielo-rozmiarowe, Stanowisko demonstracyjne do pracowni fizycznej, chemicznej, fizyczno-chemicznej, chemiczno-fizycznej, skład stanowiska demonstracyjnego: stół pod rzutnik NYSA SD-1, biurko dla nauczyciela NYSA SD-2, stół uczniowski laboratoryjny NYSA SD-3, szafka wodna NYSA SD-4, stanowisko laboratoryjne 4-osobowe NYSA, Stół uczniowski 3-osobowy do pracowni szkolnej fizycznej, chemicznej, fizyczno-chemicznej, chemiczno-fizycznej, biologicznej, Stoły przedszkolne NYSA, stoły szkolne NYSA, Stoły świetlicowe NYSA, kwadratowy, Stoły przedszkolne, szkolne i świetlicowe prostokątne, Stoły NYSA sześciokątne i okrągłe, Stoły pod komputer NYSA , Stoły pod komputer MIESZKO, Biurka NYSA, biurko nauczycielskie 1-szafkowe, biurko nauczycielskie 2-szafkowe, biurko lektora, biurko komputerowe, Kąciki tematyczne przedszkolne NYSA odmiany: Teatrzyk, Kącik czytelniczy, Kącik kuchenny, Kącik fryzjerski, Kącik sklepowy, Wieszaki szatniowe NYSA, Ławki szatniowe NYSA, Zestaw segmentów przedszkolnych MICHAŁ: wykaz szafek w zestawie - MICHAŁ-A, MICHAŁ-B, MICHAŁ-C, MICHAŁ-D, MICHAŁ-E, MICHAŁ-F, MICHAŁ-N, MICHAŁ-S, Zestaw segmentów szkolnych NYSA, odmiany : NYSA-NA-A, NYSA-NA-B, NYSA-NA-C, NYSA-NA-D, NYSA-NA-E, Zestaw szaf szkolnych skrzyniowych WARTA skład zestawu: Segment WARTA-A, Segment WARTA-B, Segment WARTA-C, Segment WARTA-D, Segment WARTA-E, Segment WARTA-F, Segment WARTA-G, Segment WARTA-H

Jedynie meble z certyfikatem są dopuszczone do użytku szkolnego

spełniają spełniają wymagania dla stosowanych w procesie produkcji atestów materiałowych oraz wymagania Polskich Norm w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania w szkołach i przedszkolach. Wymienione w dalszej części certyfikaty dla mebli szkolnych potwierdzają spełnienie wymogów i są podstawę prawną do ich stosowania - stolików, ławek, krzeseł, szaf i segmentów w szkołach publicznych i niepublicznych - w przedszkolach publicznych i niepublicznych i innych placówkach oświatowych.

wordMarkLogo

Edukacja Sp. z o.o., Meble NYSA Certyfikaty
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 132
tel: 32 738 52 62
e-mail: biuro@edukacja-mikolow.pl

by Jacek Szram, Mikołów, modyfikowano 2021-03-03 / utworzono 2013-08-27

Zobacz meble z certyfikatem - szkolne i przedszkolne NYSA

Meble z certyfikatem dla uczniów w szkole dla przedszkolaków. Wyłącznie meble z certyfikatem dopuszczone są do użytkowania dla dzieci w szkołach, i dla dzieci w przedszkolach i w placówkach oświatowych.


Kąciki tematyczne przedszkolne NYSA

certyfikat Kąciki tematyczne przedszkolne NYSA

Certfikaty:
nr certyfikatu: 239/12

Certyfikat odnosi się do:

nr certyfikatu: 239/12, ważny do: 16.08.2015
Kąciki tematyczne przedszkolne NYSA odmiany: Teatrzyk, Kącik czytelniczy, Kącik kuchenny, Kącik fryzjerski, Kącik sklepowy

Zestaw mebli przedszkolnych MICHAŁ

certyfikat Zestaw mebli przedszkolnych MICHAŁ

Certfikaty:
nr certyfikatu: 156/12

Certyfikaty odnoszą się do:

nr certyfikatu: 156/12, ważny do: 09.06.2015
Zestaw mebli przedszkolnych MICHAŁ: wykaz szafek w zestawie - MICHAŁ-A, MICHAŁ-B, MICHAŁ-C, MICHAŁ-D, MICHAŁ-E, MICHAŁ-F, MICHAŁ-N, MICHAŁ-S

Zestaw segmentów szkolnych NYSA

certyfikaty Zestaw segmentów szkolnych NYSA

Certyfikaty:
nr certyfikatu: 159/13

Certyfikat odnosi się do:

nr certyfikatu: 159/13, ważny do: 19.06.2016
Zestaw segmentów dla szkół NYSA, odmiany : NYSA-NA-A, NYSA-NA-B, NYSA-NA-C, NYSA-NA-D, NYSA-NA-E

Zestaw mebli skrzyniowych WARTA

certyfikaty dla Zestaw mebli skrzyniowych WARTA

Certyfikaty:
nr certyfikatu: 109/14

Certyfikat odnosi się do:

nr certyfikatu: 109/14, ważny do: 28.06.2017
Zestaw mebli szkolnych skrzyniowych WARTA skład zestawu: Segment WARTA-A, Segment WARTA-B, Segment WARTA-C, Segment WARTA-D, Segment WARTA-E, Segment WARTA-F, Segment WARTA-G, Segment WARTA-H

Zobacz więcej certyfikatów: krzesła i stoliki uczniowskie, biurka, stoliki komputerowe wieszaki i ławki do szatni i na korytarz

Krzesła przedszkolne i szkolne NYSA
Krzesła NYSA: krzesło przedszkolne NYSA, krzesło szkolne NYSA odmiany: Nr 0 do Nr 7 nr certyfikatu: 28/14, ważny do: 16.03.2017
Krzesło przedszkolne wielorozmiarowe NYSA-reg
Krzesło regulowane przedszkolne NYSA wielorozmiarowe, regulacja w zakresie Nr 2 do 3, nr certyfikatu: 108/14, ważny do: 28.06.2017
Krzesło przedszkolne NYSA-P
Krzesła NYSA-P: krzesło przedszkolne NYSA-P, odmiany: Nr 0 do Nr 3, nr certyfikatu: 153/12, ważny do: 09.06.2015
Krzesło przedszkolne NYSA-OK
Krzesła NYSA-OK: krzesło przedszkolne NYSA-OK, krzesło szkolne NYSA-OK odmiany: Nr 0 do Nr 7, nr certyfikatu: 154/12, ważny do: 09.06.2015
Krzesła przedszkolne i szkolne MIESZKO
nr certyfikatu: 32/15, ważny do: 27.02.2019, Krzesła MIESZKO: krzesło przedszkolne MIESZKO, krzesło szkolne MIESZKO odmiany: Nr 0 do Nr 7
Krzesło przedszkolne MIESZKO-L
nr certyfikatu: 117/12, ważny do: 13.05.2015, Krzesła MIESZKO-L: krzesło przedszkolne MIESZKO-L, krzesło szkolne MIESZKO-L odmiany: Nr 0 do Nr 7
Krzesło szkolne regulowane MIESZKO-R-reg
nr certyfikatu: 240/1/12, ważny do: 16.08.2015, Krzesło regulowane MIESZKO-R-reg wielorozmiarowe, odmiany: MIESZKO-R regulacja w zakresie Nr 3 do 4, Nr 5 do 6, Nr 5 do 7
Krzesło szkolne regulowane MIESZKO-OKR-reg
Krzesło regulowane MIESZKO-OKR-reg wielorozmiarowe, odmiany: MIESZKO-OKR regulacja w zakresie Nr 3 do 4, Nr 5 do 6, Nr 5 do 7
Stanowisko demonstracyjne
nr certyfikatu: 32/13, ważny do: 25.01.2016
Stanowisko demonstracyjne do pracowni fizycznej, chemicznej, fizyczno-chemicznej, chemiczno-fizycznej, skład stanowiska demonstracyjnego: stół pod rzutnik NYSA SD-1, biurko dla nauczyciela NYSA SD-2, stół uczniowski laboratoryjny NYSA SD-3, szafka wodna NYSA SD-4, stanowisko laboratoryjne 4-osobowe NYSA
Stół uczniowski 3-osobowy
nr certyfikatu: 33/13, ważny do: 25.01.2016
Stół uczniowski 3-osobowy do pracowni szkolnej fizycznej, chemicznej, fizyczno-chemicznej, chemiczno-fizycznej, biologicznej odmiany: NYSA Nr 5, Nr 6
Stoły NYSA uczniowskie 1-osobowe
nr certyfikatu: 27/14, ważny do: 16.03.2017 Stoły przedszkolne NYSA, stoły szkolne NYSA odmiany 1-osobowy, Nr 0 do Nr 7
Stoły NYSA uczniowskie 2-osobowe
nr certyfikatu: 27/14, ważny do: 16.03.2017
Stół przedszkolny NYSA, stół szkolny NYSA odmiany: 2-osobowy Nr 0 do Nr 7
Stoły przedszkolne, szkolne i świetlicowe NYSA
nr certyfikatu: 238/12, ważny do: 16.08.2015
Stoły przedszkolne, szkolne i świetlicowe NYSA, wymiary i rodzaje płyt stołów: kwadratowy 800 x 800mm, odmiany: Nr 0 do Nr 7
Stoły przedszkolne, szkolne i świetlicowe NYSA
nr certyfikatu: 238/12, ważny do: 16.08.2015
Stoły przedszkolne, szkolne i świetlicowe NYSA, wymiary i rodzaje płyt stołów: prostokątny 1200 x 800mm, odmiany: Nr 0 do Nr 7
Stoły przedszkolne, szkolne i świetlicowe NYSA
nr certyfikatu: 238/12, ważny do: 16.08.2015
Stoły przedszkolne, szkolne i świetlicowe NYSA, wymiary i rodzaje płyt stołów: sześciokątny o boku 650mm, odmiany: Nr 0 do Nr 7
Stoły przedszkolne, szkolne i świetlicowe NYSA
nr certyfikatu: 238/12, ważny do: 16.08.2015
Stoły przedszkolne, szkolne i świetlicowe NYSA, wymiary i rodzaje płyt stołów: okrągły Fi=1200mm, odmiany: Nr 0 do Nr 7
Stoły przedszkolne regulowane NYSA-reg
nr certyfikatu: 34/13, ważny do: 25.01.2016
Stoły przedszkolne regulowane NYSA-reg, stoły szkolne regulowane NYSA-reg wielorozmiarowe, odmiany: stół 1-osobowy, zakres regulacji wysokości Nr 0 do 3 oraz Nr 3 do 6, stół 2-osobowy, zakres regulacji wysokości Nr 0 do 3 oraz Nr 3 do 6
 
Stoły uczniowskie MIESZKO
nr certyfikatu: 31/15, ważny do: 27.02.2019
Stoły przedszkolne MIESZKO, Stoły szkolne MIESZKO odmiany: 1-osobowy Nr 0 do Nr 7, 2-osobowy Nr 0 do Nr 7
Stoły szkolne regulowane MIESZKO-reg
nr certyfikatu: 123/1/13, ważny do: 11.05.2016
Stoły szkolne regulowane MIESZKO-reg wielorozmiarowe, odmiany: 1-osobowy, regulacja wysokości w zakresie Nr 3 do 6 i Nr 3 do 7, 2-osobowy, regulacja wysokości w zakresie Nr 3 do 6 i Nr 3 do 7
Stoły przedszkolne MIESZKO-C
nr certyfikatu: 116/12, ważny do: 13.05.2015
Stoły przedszkolne MIESZKO-C, stoły szkolne MIESZKO-C odmiany: 1-osobowy, Nr 0 do Nr 7, 2-osobowy, Nr 0 do Nr 7
Stoły pod komputer NYSA
nr certyfikatu: 284/12, ważny do: 30.09.2015
Stoły pod komputer NYSA odmiany: stół pod komputer 1-osobowy, stół pod komputer 2-osobowy
Stoły pod komputer MIESZKO
nr certyfikatu: 285/12, ważny do: 30.09.2015
Stoły pod komputer MIESZKO odmiany: stół pod komputer 1-osobowy, stół pod komputer 2-osobowy
Biurka NYSA
nr certyfikatu: 107/14, ważny do: 28.06.2017
Biurka NYSA odmiany: biurko nauczycielskie 1-szafkowe, biurko nauczycielskie 2-szafkowe, biurko lektora, biurko komputerowe
Wieszak szatniowy NYSA
nr certyfikatu: 30/13, ważny do: 25.01.2016
Wieszak szatniowy NYSA
Ławka szatniowa NYSA
nr certyfikatu: 31/13, ważny do: 25.01.2016
Ławka szatniowa NYSA

Edukacja Sp. z o.o. Mikołów

Od 1993 roku dostarczamy do Szkół, Przedszkoli czy pozostałych Placówek Oświatowych pomoce naukowe, a także inne elementy wyposażenia, w szczególności:

  • meble szkolne i przedszkolne
  • meble metalowe - w tym szafki szatniowe i szafki BHP
  • przydatne w sekretariacie meble biurowe
  • meble żłobkowe
  • a także meble hotelowe oraz do internatu

Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę wprowadzając coraz to nowe wzory i rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycjami na odpowiednich stronach naszej w3