Wymagane certyfikaty dla żłobków, przedszkoli, szkół
Wykaz certyfikatów dla mebli dla żłobka dla przedszkola i dla szkoły

Przedstawiamy ważne certyfikaty szkolne na meble czyli ...

... wykaz mebli posiadających ważne dopuszczające do użytku certyfikaty dla mebli żłobkowych, certyfikaty dla mebli przedszkolnych i certyfikaty dla mebli szkolnych . Dopuszczone do użytku w placówkach oświatowych meble muszą posiadać ważny aktualny certyfikat. Obowiązek zakupu / dostarczania mebli z ważnym aktualnym certyfikatem dotyczy wszystkich żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych zarówno publicznych jak i niepublicznych – prywatnych, społecznych itp. Aktualne ważne certyfikaty dla mebli żłobkowych, dla mebli przedszkolnych, dla mebli szkolnych

W żłobkach, przedszkolach, w szkołach itd. wolno używać jedynie mebli z certyfikatem ważnym i aktualnym

Certyfikaty dla mebli żłobkowych obejmują: szafka pod przewijak, regał na nocniki, szafa na pieluchy, szafa na pościel, inaczej na szafę pościelową

Certyfikaty dla mebli przedszkolnych obejmują: leżaki przedszkolne, wieszaki szatniowe, kąciki tematyczne, szafy indywidualne ucznia inaczej na szafki dla przedszkolaka, szafy przedszkolne MIŚ, krzesła przedszkolne, stoliki przedszkolne

Certyfikaty dla mebli szkolnych obejmują: , krzesła szkolne uczniowskie, stoliki szkolne uczniowskie inaczej ławki szkolne uczniowskie, krzesła obrotowe komputerowe, ławki korytarzowe, szafy szkolne, stoły komputerowe, regały biblioteczne, tablice szkolne

Do wykonania wymienionych powyżej mebli żłobkowych, mebli przedszkolnych i mebli szkolnych stosuje się materiały spełniające wymagania atestów higienicznych. W szczególności spełnienie wymogów atestów dotyczy płyt melaminowanych stosowanych do produkcji szaf szkolnych, szaf przedszkolnych czy szaf dla żłobków oraz blatów do stolików, farb proszkowych oraz lakierów stosowanych w procesie obróbki elementów metalowych - stelaży krzeseł czy stolików szkolnych i przedszkolnych itd. Należy tutaj zaznaczyć, że spełnienie wymagań atestów materiałowych higienicznych jest warunkiem koniecznym lecz nie wystarczającym aby uznać meble za dopuszczone do użytkowania w placówkach oświatowych. Istotnym elementem są wymagania Polskich Norm w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii określające istotne parametry funkcjonalne mebli - krzeseł, stolików, szaf itd. dopuszczające do użytkowania w żłobkach, szkołach i przedszkolach. Wymienione poniżej meble żłobkowe, meble przedszkolne czy meble szkolne spełniają wszystkie powyższe wymagania co potwierdzają wymienione a uzyskane certyfikaty szkolne. Tym samym oferowane meble szkolne, żłobkowe i przedszkolne mają podstawę prawną do stosowania tych mebli - stolików, ławek, krzeseł, szaf i segmentów w żłobkach, szkołach publicznych i niepublicznych, w przedszkolach publicznych i niepublicznych i innych placówkach oświatowych.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN placówki oświatowe mogą kupować tylko te meble szkolne czy meble przedszkolne oraz te meble żłobkowe, które posiadają ważne certyfikaty posiadające stosowną akredytację. Sprawdź posiadanie aktualnego certyfikatu dla nabywanych mebli żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych.

Wyślij

e-mail
  327385262

zadzwoń
  327385494

zadzwoń
  Przeglądaj

ofertę
 

16-02-2016, ceny, wzornictwo mogą ulec zmianie
Sprawdź wykaz mebli z certyfikatem dla dzieci w szkole i w przedszkolu

Kliknij obrazek aby przejść do cennika .PDF


Znaleziono {{items.length}} elementów


toPage

{{i.certName}}

nr certyfikatu: {{i.certNr}}, ważny do: {{i.certData}}

{{i.certDesc}}